Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VEKST I BEDRIFTER Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VEKST I BEDRIFTER Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl"— Utskrift av presentasjonen:

1 VEKST I BEDRIFTER Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl bedah@innovasjonnorge.no

2 Hovedkontoret Distriktskontorer http://www.innovasjonnorge.no/Finansiering/IFUOFU/IFU-nettverket-pa-vare-fylkeskontorer 2 Vi skal realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet •Flere gode grundere •Flere vekstkraftige bedrifter •Flere innovative næringsmiljøer

3 Vi avlaster risiko gjennom tilskudd og lån til bedrifter som satser på innovasjon for å utvikle nye produkter, løsninger eller tjenester. Skal presentere: Risikolån/Innovasjonslån Forsknings- og utviklingskontrakter IFU/OFU Miljøteknologiordningen Innovasjon Norges finansielle tjenester Flere hundre års erfaring Innovativt miljø 3 Illustrasjon: Innovasjon Norge/Wordle.net Tekst: IFU/OFU-veileder (2011)

4 Fra gryende idé til markedssuksess IdéUtviklingKommersialiseringVekst Skatteinsentiv Kommersielle kilder Ikke-kommersielle kilder Business Angels Venture Capital & PE Oslo børs Skattefunn Forskningsmidler Etablererstipend Internasjonal vekst IFU -OFU BIA Forny Investinor Såkornfond 4 Distriktsutviklingsmidler

5 Kompetent norsk leverandør- bedrift IFU/OFU-kontrakt Privat eller offentlig virksomhet Tilbud: Nytt/forbedret produkt/løsning Behov: Dekkes ikke av eksisterende tilbud i markedet • Innovasjonshøyde • Markedspotensial • Gjennomføringsevne • Utløsende Krevende kunde Markedsdrevet innovasjon •Spesifikasjoner •Referanse •Markedskanal SMB med vekstambisjoner Forsknings- og utviklingskontrakter Foto: CC by o5com 5

6 • Forpliktende samarbeidsavtaler: − IFU (industrielle forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en leverandørbedrift og en krevende kundebedrift i privat sektor − OFU (offentlige forsknings- og utviklings- kontrakter) = mellom en norsk leverandør- bedrift og en norsk offentlig virksomhet • Avtale om å skape et nytt produkt eller tjeneste • Vi tilbyr økonomisk og faglig støtte til prosjektet Forpliktende utviklingssamarbeid 6 Foto: Siv Nærø / Innovation Norway

7 Idéfase/ forundersøkelse FoU prototypIndustriell prototyp/ nullserie Volumproduksjon Det IN kan bidra med Kreativ idéfase, forundersøkelse FoU-prototyp Industrialisering av prototyp (nullserie) Volumproduksjon Hovedprosjekt – IFU/OFU Forprosjekt – IFU/OFU Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU Annen finansiering Kommersiell fase Foto: CC by JustinPoulsen 7

8 • Utvikler verktøy for visning og interaksjon med store 3D modeller på mobile enheter. Rendra AS - Forprosjekt IFU

9 Enoco AS – utvikling av MinEX energiøkonomisering OFU kontrakt med Forsvarsbygg

10 Miljøteknologiordningen: Skal fremme norsk miljøteknologi og bidra til at norsk næringslivs konkurranseevne styrkes

11 Hva er miljøteknologi? Teknologier som forbedrer miljøet, teknologi som er mer miljøvennlig enn den teknologien som brukes i dag. Både kunnskap og fysiske innretninger Gettyimages Johner

12 Hvem kan søke? Små, mellomstore og store bedrifter i hele landet Siv Nærø / Innovation Norway Heidi Widerø/ Innovation Norway Johner Heidi Widerø/ Innovation Norway

13 Utviklingsfase • Vi skal støtte anlegg som skal bygges og utprøves under tilnærmet naturlige forhold • Prosjekter i svært tidlig fase der hovedformålet er forprosjekt, konseptutvikling og laboratoritesting, prioriteres ikke 13 Heidi Widerø/ Innovation Norway

14 Free Energy AS Hensikten med totalteknologien er å danne en helhet for produksjon og utnyttelse av varme på en bedre måte enn dagens løsninger. Gratis solenergi vil direkte og indirekte kunne dekke opp til 90 % av husets behov av energi til oppvarming og varmt vann. Målet er i fremtiden å kunne oppnå en null- til plusshus standard.

15 7 bedrifter i samarbeid – 18,5 millioner fra Miljøteknologiordningen Haugesunds Avis og NRK Hordaland Giske om elektriske ferger: en løsning på klimautfordringene

16 • Må ha vesentlig innovasjon og verdiskaping i Norge. Verdiskaping i Norge Yngve Ask, Innovation Norway

17 BedriftsstørrelseSmå <50 Middels 50-250 Store >250 Forprosjekt IFU/OFU50 % (40 %) IFU/OFU kontrakt45 %35 %(25 %) Miljøteknologiordningen45 %35 %25% Støtten til FoU kan økes med 15 % dersom det er et reelt samarbeid mellom to uavhengige parter hvorav den ene er en SMB (< 250 ansatte) eller befinner seg i utlandet, og ingen av virksomhetene bidrar med mer enn 70 % av prosjektkostnadene. Regler for statsstøtte 17

18 Viktige kriterier for vurdering av tilskudd: • Stor nyhetsgrad/ innovasjonshøyde • Internasjonalt vekstpotensial • Støtten skal være utløsende, risikoavlastning • Gjennomføringsevne viktig, økonomisk, administrativt og teknisk. • Utvikling og investering i Norge – Innovasjon Norges formål er verdiskaping i Norge. • Miljøeffekt skal dokumenteres, kvalitativ og kvantitativ

19 19 Risikolån (Innovasjonslån) • Finansiering av bedrifter med lønnsomme prosjekter som er vanskelig å finansiere i det private kredittmarkedet på grunn av dårlige eller manglende realsikkerheter. • Kan normalt dekke inntil 50 prosent av kapitalbehovet i et prosjekt. • Risikolån kan ikke finansiere løpende driftsutgifter og brofinansiering. • Det skal være sannsynliggjort at lånet kan betjenes gjennom cash flow i bedriften senest ½-år etter utbetaling. • Betryggende sikkerhet for 25% til 75% av lånet som overstiger 2,5 MNOK.

20 20 Garantier • Garantier gis normalt til små og mellomstore bedrifter som har problemer med å skaffe seg lånefinansiering i bankene på grunn av for stor antatt risiko eller manglende pantesikkerhet. • En garanti fra Innovasjon Norge kan medvirke til at en lokal bank vil innvilge driftskreditt eller investeringslån, og garantien kan således være utløsende for realiseringen av de utviklingsplaner en bedrift har, og som i en periode krever mer økt tilgang på kapital.

21 Søknader: • Løpende saksbehandling – ingen søknadsfrist • Ta kontakt med ditt lokale IN-kontor • Ekspertpanel • Saksbehandlingstid – avhengig av kompleksitet, eventuell styrebehandling o.a. • http://www.innovasjonnorge.no/energi-og-miljo/

22 Fra ide til marked…


Laste ned ppt "VEKST I BEDRIFTER Frokostmøte 19 oktober Bergny Dahl"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google