Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad

2 Flere gode gründere Flere vekstkraftige bedrifter Flere innovative næringsmiljø 750 medarbeidere i Norge og internasjonalt 9 000 prosjekter der vi har levert kompetanse eller finansiering Innovasjon Norge Realiserer verdiskapende næringsutvikling i hele landet 42 oppdragsgivere fra Fylkeskommunene, NHD, LMD, KRD, FKD og UD 3 400 000 000 kroner årlig

3 Verktøykassen Finansiering Kompetanse GET FRAM Nettverk NCE ARENA Bedriftsnettverk Profilering MESSER DELEGASJONER REISELIV Rådgivning IPR DESIGN EEN HØYVEKST

4 Fra gryende idé til markedssuksess IdéUtviklingKommersialiseringVekst Skatteinsentiv Kommersielle kilder Ikke-kommersielle kilder Business Angels Venture Capital & PE Oslo børs Skattefunn Forskningsmidler INs risikolåneordning Etablererstipend MILJØTEK Internasjonal vekst IFU -OFU BIA Forny Investinor Såkornfond 4 Distriktsutviklingsmidler

5 22 MNOK pr år = sum egenutført (maks 8 mnok) og innkjøpt FoU Rettighet Gjelder alle Skattefradrag såfremt prosjektet kvalifiserer norske bedrifter som har/planlegger FoU-prosjekter 20 % for SMB 18 % for store bedrifter

6 You’ve got to start with the customer experience and work back to the technology – not the other way round Steve Jobs

7 IFU/OFU – Strategist verktøy for markedsstyrt forretningsutvikling

8 En kontrakt mellom en offentlig virksomhet og en privat aktør hvor formålet er å utvikle et nytt produkt eller en ny tjeneste. Den offentlig kunden har et behov som ikke dekkes av tilbudet i markedet. Leverandøren har kompetanse til å utvikle en innovativ løsning. Skal stimulere til tett FoU-samarbeid og gi økt konkurransekraft for alle parter. Hva er OFU? Foto: CC by KaVass 8

9 Grunnvilkår: • Det må være en forsknings- og utviklingstjeneste I tillegg må ett av vilkårene være oppfylt: • Oppdragsgiver betaler ikke fullt ut for tjenesten eller • Tjenesten tilfaller ikke fullt ut oppdragsgiver til bruk i hans virksomhet => En offentlig virksomhet kan inngå OFU-kontrakt med en bedrift uten å kunngjøre en konkurranse på Doffin/Ted & uten å gjennomføre anskaffelsesprosedyre iht forskriftene. Offentlige har innkjøpsunntak (FOA & FOR) 9

10 Idéfase/ forundersøkelse FoU prototypIndustriell prototyp/ nullserie Volumproduksjon Det IN kan bidra med Kreativ idéfase, forundersøkelse FoU-prototyp Industrialisering av prototyp (nullserie) Volumproduksjon Hovedprosjekt – IFU/OFU Forprosjekt – IFU/OFU Prekommersiell utviklingsfase OFU/IFU Annen finansiering Kommersiell fase Foto: CC by JustinPoulsen 10

11 Finansiering av IFU/OFU prosjekter Den offentlige støtten gis som hovedregel til leverandørbedriften Innovasjon Norge Leverandør Pilotkunde Type prosjekt/BedriftsstørrelseSmå <50Middels 50-250Store >250 Forundersøkelser/forprosjekt50 % 40 % FoU – utvikling/prototyping45 %35 %25 % EØS-regelverket for statsstøtte For tilskudd ≥ 4 mnok skal SkatteFunn utnyttes først

12 NyvinningKontrakt mellom to parterProduktet har et markedVerdiskaping i NorgeStøtten er utløsende Bill. mrk. 12

13 Risikoavlastning gjennom tilskudd Miljøteknologi- ordningen FoU-kostnader til å planlegge, investere i og teste pilot- og demonstrasjonsanlegg Bygge pilot- og demonstrasjonsanlegg som overgår EU-standard 2 1

14 Dessuten minner vi om: Risikolån Gjennom lån kan Innovasjon Norge dele risiko og bidra til at prosjektet finner god finansiering til fornuftige betingelser PRIS RISIKO Høy Lav Høy Risikolån/ garanti Markedslån Lån med svak eller ingen reell pantesikkerhet Pantelån, med relativt god sikkerhet

15 15 Bergensbadet – innovativt sykehusbad Svært arealsparende (ca 4 m 2) Universell tilgjengelighet Meget god funksjonalitet => Lavere investeringskostn. for sykehuset Bedre driftsøkonomi -¨- Økt sikkerhet/verdighet for pasienten IN tilskudd: 1,4 mnok Bano og 1,5 mnok Haukeland Univ. sykehus

16 NORLED-KONSORTIUM Med 27 millioner kroner i tilskudd fra Miljøteknologiordningen utvikler sju selskaper en el-ferge som vil trafikkere strekningen Oppedal-Lavik fra 2015. Samarbeidet utløste ekstra 15 % tilskudd.

17 Takk for oppmerksomheten  Rita.Brokstad@innovasjonnorge.no Mobil: +47 905 32 287


Laste ned ppt "Dialogkonferansen Bergen 14.05.2014 Avdelingsleder Rita Brokstad."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google