Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nytt fra Norges forskningsråd Kompetansemeglingssamling Stavanger 7-8. september 2005 Endringer i MOBIs administrasjon Ny organisering av Innovasjonsdivisjonen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nytt fra Norges forskningsråd Kompetansemeglingssamling Stavanger 7-8. september 2005 Endringer i MOBIs administrasjon Ny organisering av Innovasjonsdivisjonen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nytt fra Norges forskningsråd Kompetansemeglingssamling Stavanger 7-8. september 2005 Endringer i MOBIs administrasjon Ny organisering av Innovasjonsdivisjonen Ny organisering av ”Systemtiltakene” Ny bedriftsportal og kommunikasjon med næringslivet ”Følgeforskningsstudent” MRS og e-rapportering Evalueringsskjema Ny MOBI-pilot: Nettverk av SkatteFUNN-bedrifter

2 Ny koordinator for Kompetansemegling i 2006… Anja Gjærum,  ag@forskningsradet.no ag@forskningsradet.no  Tlf: 22 03 72 63 Inger i permisjon fra 22. desember 2005

3 Ny organisering av Innovasjonsdivisjonen Divisjon for innovasjon fra reorganisering, høst 2003 Vare-, IKT- og tjenesteproduksjon Bioteknologi og næringsmidler og Skattefunn Landbruk og marin Bransjeuavhengige tiltak Energi, petroleum og maritim Stab Divisjons- direktør Ny organisasjonsstruktur, juni 2005 Innovasjonsrettet kompetanseutvikling SkatteFUNN Innovasjonssystemet og kommersialisering Innovasjonsprogrammer Strategi og marked Divisjons- direktør  Ny avdelingsdirektør for ISK: Kristin Danielsen  Divisjonsdirektør Knut B. Haanæs slutter nov/des 05  Avdelingsdirektør Eirik Normann konstitueres

4 Programmer og aktiviteter i avdelingene Innovasjonsrettet kompetanseutvikling SkatteFUNN Innovasjonssystemet og kommersialisering Innovasjonsprogrammer Strategi og marked Programmer Andre aktiviteter  Brukerstyrt innovasjonsarena  MAROFF  Høykom  MOBI / VS 2010  Forny  Areal / Fellessatsing Tre  Mat  SFI  Climit  Demo 2000*  Finansmarkedsfondet Hovedansvar for koordinering mot Store programmer Innovasjon i offentlig sektor Hovedansvar for operativt samarbeid med Innovasjon Norge Tiltak mot EU RP., Eureka, samt øvrig internasjonalt Instituttpolitikk/ oppfølging Forskningsmelding Faglig samhandling med Renergi og Petromaks Implementere med høy kvalitet, samt utvidelse av ordningen Strategi, økonomi, int. policy og kunnskap, kundeport/ kommunikasjon, kunnskapsgrunnlag og evaluering

5 Ny modell for systemtiltak foreslås Virkemidlene presenteres overfor brukerne som en felles satsing for innovasjonssystem Enighet i samarbeidsprosjektet om prinsipper for ny modell nHS Komp-megling VS 2010 Forny Inkubator ARENA NCE Regionene bruker virkemidlene som verktøy for næringsutvikling Programmene er nasjonale Regional og nasjonal koordinering Felles sekretariat Nasjonale utviklings- og læringsarenaer Internasjonalisering må styrkes

6 Første steg vil bli et samarbeid på administrativt nivå Felles satsing, også på styringsnivå, med Innovasjon Norge og SIVA Samling i Forskningsrådet som første steg, men tettere koordinering overfor brukere 1 Evt. 2 Samlet overfor brukerne Sterkere samarbeid i NFR virkemidler Samlet overfor brukerne Felles styre for alle systemvirkemidler

7 Hva betyr dette for de regionale prosjektene? Utlysning høsten 2005 kun for ett år Høsten 2006 blir det (forhåpentligvis) felles utlysning for flere av dagens virkemidler Én (?) søknad fra hver ”region” Større krav til regional koordinering Bedre nasjonal koordinering Divisjonsstyremøte 30. sept – ok til videre prosess Ny behandling i divisjonsstyre 19. okt Mer info kommer Regionale aktører vil bli involvert

8 MOBI-Pilot: Nettverk av SkatteFUNN bedrifter Hovedmål: styrke SkatteFUNN- bedrifters innovasjonskraft ved at de deltar i nettverk med andre bedrifter og FoU-miljøer. Delmål: Å utvikle arbeidsmetoder for å danne og drifte nettverk Å stimulere til samarbeid mellom MOBI/VS2010 prosjekt – innad eller mellom regioner Målgrupper: Bedrifter som har vært eller er involvert i SkatteFUNN. FoU-miljø: regionale aktører fra MOBI og VS2010. Finansiering og Organisering: Utlysning sept – frist 24. okt 350.000 – 400.000 kr pr prosjekt Totalt 2,8 mill Minst tre prosjekt i samarbeid,  Fra ulike VS2010/MOBI prosjekt  Fra ulike regioner Midlene kan dekke: Arbeidsinnsats Samlinger Utvikling av fellestjenester Midlene skal ikke dekke: Prosjektmidler til bedriftene


Laste ned ppt "Nytt fra Norges forskningsråd Kompetansemeglingssamling Stavanger 7-8. september 2005 Endringer i MOBIs administrasjon Ny organisering av Innovasjonsdivisjonen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google