Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges nordområdepolitikk Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Vardø, 22. juli 2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges nordområdepolitikk Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Vardø, 22. juli 2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges nordområdepolitikk Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Vardø, 22. juli 2005

2 Verdier fra havet – Norges framtid 2

3 3 Regjeringen la 15. april fram St.meld. nr. 30(2004-2005) – Muligheter og utfordringer i nord Utgangspunktet - utforme en ny og helhetlig politikk for et område med rike ressurser og nye forutsetninger Vi må se de norske Nordområdene i en større internasjonal sammenheng. Det er derfor viktig å ha et tett og godt samarbeid med våre gode naboer i Nordområdene.

4 Verdier fra havet – Norges framtid 4 Hvilke muligheter finnes i Nordområdene? Vi skal legge til rette for at vi kan fortsette å høste av havets rikdom og utløse det potensial for verdiskapning som ligger i de marine levende ressursene på en forsvarlig måte.

5 Verdier fra havet – Norges framtid 5 En sentral utfordring i nord ligger i å kombinere en forsvarlig petroleumsutvinning, fiskeriaktivitet og transport med hensynet til havmiljøet

6 Verdier fra havet – Norges framtid 6 Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet Balansere næringsinteressene knyttet til petroleumsvirksomheten, sjøtransport og fiskeri innenfor rammene av en bærekraftig utvikling Samarbeidet med Russland

7 Verdier fra havet – Norges framtid 7 Sjøtransport og oljevern Sikre høye miljø- og sikkerhetskrav ved petroleumsvirksomhet og transport i hele Barentshavet Tett samarbeid med Russland om sjøsikkerhet og oljevernberedskap i Nordområdene Barents VTMIS (Vessel Traffic Management and Information System) Barents Rescue i september

8 Verdier fra havet – Norges framtid 8 Atominstallasjoner på Kolahalvøya Regjeringen ønsker at Norge fortsatt skal ha en ledende rolle i arbeidet med å bistå Russland i å rydde opp i atomproblemene i nord

9 Verdier fra havet – Norges framtid 9 Styrke kultursamarbeidet med Russland Begge foto: Thomas Nilsen / The Barents Secretariat

10 Verdier fra havet – Norges framtid 10 Den samiske befolkningen Foto: Thomas Nilsen / The Barents Secretariat

11 Verdier fra havet – Norges framtid 11 Foto: Synnøve Haga/Sysselmannen på Svalbard Svalbard

12 Verdier fra havet – Norges framtid 12 Veksten i Nordområdene skal komme Nord-Norge til gode

13 Verdier fra havet – Norges framtid 13 Utenriks og sikkerhetspolitikk

14 Verdier fra havet – Norges framtid 14 Arbeidet i Nordområdene kan bare gjøres gjennom et nært og godt samarbeid med alle våre gode naboer, og i så måte setter jeg stor pris på den internasjonale profil denne konferansen har fått


Laste ned ppt "Norges nordområdepolitikk Fiskeri- og kystminister Svein Ludvigsen Vardø, 22. juli 2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google