Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt januar 2008

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt januar 2008"— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Nordområdene – status på samarbeid innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap”
NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt januar 2008 Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Avdeling for kystforvaltning

2 Samarbeid med Russland, USA, EU og andre - Hvorfor er det viktig?
Sjøtransport og sjøsikkerhet er internasjonalt/grenseoverskridende. Behov for samarbeid Behovet for transport Utviklingstrekk Nordområdestrategien - Understreker samarbeid Russland - Norge

3 Transportkorridorer Transportens betydning for markedstilgang
En ting er å eie produkter/råmaterialer - en annen ting er å ha kontroll over transporten. Boston Murmansk Narvik Arkhangelsk

4 Nordområdestrategien og Russland - Svalbard !

5 Samarbeidsområder Sjøtransport Sjøsikkerhet Radionavigasjon
Oljevernberedskap

6 Sjøtransport Oljetransport Logistikk
Multimodale korridorer som involverer mer enn en type transportmiddel og mer enn et land En overordnet plan for transporten Volum Frekvens Retningsbalanse i godsstrømmene Havnesamarbeid

7 Sjøtransport Miljøvennlig transportmiddel Fokus på: - Havner - Forebyggende sjøsikkerhet/tiltak mot terrortrussel - Samarbeid om navigasjon (GPS, Galileo etc.) - Oljevernberedskap - Skip og mannskap (den menneskelige faktor)

8 Trygge og terrorsikre transportkorridorer
Den norske arbeidsmetoden innen sjøsikkerhet og oljevern: Trygge og terrorsikre transportkorridorer Faktagrunnlag og risikoanalyser Stortingsmelding nr. 14 ( ) “På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap” - forebyggende tiltak - oljevernberedskap Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet .. og nå også for Norskehavet og Nordsjøen

9 Sjøsikkerhet - etablerte forebyggende tiltak - sannsynlighetsreduserende
Utvidelse av territorialfarvannet fra 4 til 12 nautiske mil Automatisk identifikasjonssystem (AIS) i 2004 Trafikksentral (VTS) i Vardø fra Seilingsled Vardø - Røst

10 Sjøsikkerhet forts. Seilingsled Vardø–Røst – godkjent av IMO
- 8 obligatoriske trafikkseparasjonssystemer knyttet til 7 anbefalte leder (ca. 560 nm) - Ca. 30 nautiske mil fra kysten - Alle oljetankere, og alle frakteskip fra 5000 bruttotonn og oppover, i transitt eller i internasjonal fart til og fra norske havner.

11 Samarbeidsområder innen forebyggende sjøsikkerhet
Seilingsled : Vestlandet og i Skagerrak Meldings- og informasjonssystem og trafikksentraler SafeSeaNet – Europeisk meldings- og informasjonssystem MoU om norsk- russisk samarbeid innen sjøsikkerhet signert 29. mars 2006 Samarbeid for å styrke sikkerhetsnivået på seilingsrutene i Norskehavet og Barentshavet Moderniseringa av eksisterende og etablering av nye rutesystemer for skip Etablering av Barents VTMIS – felles meldings og informasjonssystem Integrering av AIS systemer og utveksle AIS informasjon mellom Vardø VTS og Murmansk VTS

12 Radionavigasjon Loran C – Chayka
Satelittnavigasjon – GPS, GLONASS, Galileo Nye NAVAREA i nordområdene NAVAREA er et geografisk sjøområde etablert for å koordinere utsendelse av radionavigasjonsvarsler. Det opprettes 5 nye NAVAREAS i nordområdene Norge tar oppgaven som koordinator for et det nye NAVAREA XIX

13 Radionavigasjon forts.
LRIT (Long Range Identification and Tracking) Satellittbasert system som utvikles i IMO for sporing og identifikasjon av fartøy. Informasjon vil gå via et internasjonalt datasenter Status: Skal være på plass innen utgangen av 2008 Gjenstår en del tekniske spørsmål, etablering av datasentre og finansieringsnøkkel mellom ulike brukere EU ønsker å integrere LRIT i SafeSeaNet, norsk støtte Aktuelle bruksområder: Bedre overvåking av store hav- og kystområder Raskere responstid ved uhell med fartøy som fører farlig/forurensende last og ved aksjoner knyttet til sikkerhet og terrorberedskap Sporing av fartøy ansvarlig for ulovlige oljeutslipp og av fartøy som er involvert i UUU-fiske

14 E-navigasjon Radionavigasjon forts.
Britisk initiativ i IMO som støttes av Norge Mål: Etablere en helhetlig strategi for å Integrere systemer og tjenester Unngå for mye informasjon/for mange systemer Redusere muligheten for menneskelig svikt Noen elementer som kan inngå: Elektronisk posisjonering Elektroniske kart og værinformasjon Elektronisk informasjon om skipsruter, kurser, manøvrering etc Overføring av posisjon og navigasjonsinformasjon skip til land og land til skip Monitorering av informasjon Informasjonsrapportering, prioritering, og alarmmuligheter Status: Etablert IMO korrespondansegruppe for utvikling av en overordnet strategi for e-navigasjon under ledelse av UK. Kystverket leder norsk arbeidsgruppe om e-navigasjon

15 Radionavigasjon forts.
AIS på satellitt Vil vurderes av Regjeringen som et supplement til det landbaserte systemet (ref. Nordområdestrategien) For suverenitetshåndhevelse, ressursovervåking og trafikkovervåking

16 Oljevernberedskap – etablerte tiltak - konsekvensreduserende
Slepebåtberedskap Nødhavner Depoter med oljevernutstyr langs kysten Internasjonalt samarbeid om oljevernberedskap (f.eks. Bonn-avtalen) Samarbeid mellom Norge og Russland i nordområdene

17 Samarbeid innen oljevernberedskap
Kystverket har deltatt i utvikling av beredskapsplaner og planlegging av beredskapsøvelser sammen med russiske myndigheter Det er gjennomført oljevernkurs i Murmansk Det er tatt initiativ til å etablere et laboratorium i Murmansk for å bedre kunnskapen om russiske råoljer. Felles norsk-russisk rednings- og oljevernøvelser Samarbeid med Statoil om overlevering av oppgradert NOFO-utstyr til MBASU som er ansvarlig for den statlige oljevernberedskapen i Russland Det etablerte samarbeidet gjennom oljevernavtalen skal følges opp i 2008 Aktiviteter knyttet til hovedsatsingen oljevernberedskap i isfylte farvann Beredskapsplan for Arkhangelsk skal utarbeides Fokus på utvikling av nytt og bedre oljevernutstyr samt bedring av informasjonsutvekslingen

18 Organisering av samarbeidet med Russland innen sjøsikkerhet og oljevern
- Basert på MoU fra 2006

19 Vårt mål: Sikre og effektive transportkorridorer, i samarbeid med Russland, andre land og organisasjoner. Foto: Valderhaug


Laste ned ppt "NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt januar 2008"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google