Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

”Nordområdene – status på samarbeid innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap” NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt 28.-29. januar 2008 Ekspedisjonssjef.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "”Nordområdene – status på samarbeid innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap” NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt 28.-29. januar 2008 Ekspedisjonssjef."— Utskrift av presentasjonen:

1 ”Nordområdene – status på samarbeid innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap” NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt 28.-29. januar 2008 Ekspedisjonssjef Kirsten Ullbæk Selvig Avdeling for kystforvaltning

2 Verdier fra havet – Norges framtid Samarbeid med Russland, USA, EU og andre - Hvorfor er det viktig? Sjøtransport og sjøsikkerhet er internasjonalt/grenseoverskridende. -Behov for samarbeid Behovet for transport -Utviklingstrekk Nordområdestrategien - Understreker samarbeid Russland - Norge

3 Verdier fra havet – Norges framtid Transportkorridorer Boston Narvik Murmansk Arkhangelsk Transportens betydning for markedstilgang En ting er å eie produkter/råmaterialer - en annen ting er å ha kontroll over transporten.

4 Verdier fra havet – Norges framtid Nordområdestrategien og Russland - Svalbard !

5 Verdier fra havet – Norges framtid Samarbeidsområder 1.Sjøtransport 2.Sjøsikkerhet 3.Radionavigasjon 4.Oljevernberedskap

6 Verdier fra havet – Norges framtid Sjøtransport Oljetransport Logistikk Multimodale korridorer som involverer mer enn en type transportmiddel og mer enn et land En overordnet plan for transporten Volum Frekvens Retningsbalanse i godsstrømmene Havnesamarbeid

7 Verdier fra havet – Norges framtid Sjøtransport Miljøvennlig transportmiddel Fokus på: -Havner -Forebyggende sjøsikkerhet/tiltak mot terrortrussel -Samarbeid om navigasjon (GPS, Galileo etc.) -Oljevernberedskap - Skip og mannskap (den menneskelige faktor)

8 Verdier fra havet – Norges framtid Trygge og terrorsikre transportkorridorer Faktagrunnlag og risikoanalyser Stortingsmelding nr. 14 (2004-2005) “På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap” - forebyggende tiltak - oljevernberedskap Helhetlig forvaltningsplan for Barentshavet.. og nå også for Norskehavet og Nordsjøen Den norske arbeidsmetoden innen sjøsikkerhet og oljevern:

9 Verdier fra havet – Norges framtid Sjøsikkerhet - etablerte forebyggende tiltak - sannsynlighetsreduserende Utvidelse av territorialfarvannet fra 4 til 12 nautiske mil 1.1.2004 Automatisk identifikasjonssystem (AIS) i 2004 Trafikksentral (VTS) i Vardø fra 1.1.2007 Seilingsled Vardø - Røst 1.7.2007

10 Verdier fra havet – Norges framtid Seilingsled Vardø–Røst – godkjent av IMO - 8 obligatoriske trafikkseparasjonssystemer knyttet til 7 anbefalte leder (ca. 560 nm) - Ca. 30 nautiske mil fra kysten - Alle oljetankere, og alle frakteskip fra 5000 bruttotonn og oppover, i transitt eller i internasjonal fart til og fra norske havner. Sjøsikkerhet forts.

11 Verdier fra havet – Norges framtid Samarbeidsområder innen forebyggende sjøsikkerhet Seilingsled : Vestlandet og i Skagerrak Meldings- og informasjonssystem og trafikksentraler SafeSeaNet – Europeisk meldings- og informasjonssystem MoU om norsk- russisk samarbeid innen sjøsikkerhet signert 29. mars 2006 oSamarbeid for å styrke sikkerhetsnivået på seilingsrutene i Norskehavet og Barentshavet oModerniseringa av eksisterende og etablering av nye rutesystemer for skip oEtablering av Barents VTMIS – felles meldings og informasjonssystem oIntegrering av AIS systemer og utveksle AIS informasjon mellom Vardø VTS og Murmansk VTS

12 Verdier fra havet – Norges framtid Radionavigasjon Loran C – Chayka Satelittnavigasjon – GPS, GLONASS, Galileo Nye NAVAREA i nordområdene NAVAREA er et geografisk sjøområde etablert for å koordinere utsendelse av radionavigasjonsvarsler. Det opprettes 5 nye NAVAREAS i nordområdene Norge tar oppgaven som koordinator for et det nye NAVAREA XIX

13 Verdier fra havet – Norges framtid Radionavigasjon forts. LRIT (Long Range Identification and Tracking) Satellittbasert system som utvikles i IMO for sporing og identifikasjon av fartøy. Informasjon vil gå via et internasjonalt datasenter Status: -Skal være på plass innen utgangen av 2008 -Gjenstår en del tekniske spørsmål, etablering av datasentre og finansieringsnøkkel mellom ulike brukere -EU ønsker å integrere LRIT i SafeSeaNet, norsk støtte Aktuelle bruksområder: -Bedre overvåking av store hav- og kystområder -Raskere responstid ved uhell med fartøy som fører farlig/forurensende last og ved aksjoner knyttet til sikkerhet og terrorberedskap -Sporing av fartøy ansvarlig for ulovlige oljeutslipp og av fartøy som er involvert i UUU-fiske

14 Verdier fra havet – Norges framtid Radionavigasjon forts. E-navigasjon Britisk initiativ i IMO som støttes av Norge Mål: -Etablere en helhetlig strategi for å oIntegrere systemer og tjenester oUnngå for mye informasjon/for mange systemer oRedusere muligheten for menneskelig svikt -Noen elementer som kan inngå: oElektronisk posisjonering oElektroniske kart og værinformasjon oElektronisk informasjon om skipsruter, kurser, manøvrering etc oOverføring av posisjon og navigasjonsinformasjon skip til land og land til skip oMonitorering av informasjon oInformasjonsrapportering, prioritering, og alarmmuligheter Status: -Etablert IMO korrespondansegruppe for utvikling av en overordnet strategi for e-navigasjon under ledelse av UK. -Kystverket leder norsk arbeidsgruppe om e-navigasjon

15 Verdier fra havet – Norges framtid Radionavigasjon forts. AIS på satellitt Vil vurderes av Regjeringen som et supplement til det landbaserte systemet (ref. Nordområdestrategien) For suverenitetshåndhevelse, ressursovervåking og trafikkovervåking

16 Verdier fra havet – Norges framtid Oljevernberedskap – etablerte tiltak - konsekvensreduserende Slepebåtberedskap Nødhavner Depoter med oljevernutstyr langs kysten Internasjonalt samarbeid om oljevernberedskap (f.eks. Bonn-avtalen) Samarbeid mellom Norge og Russland i nordområdene

17 Verdier fra havet – Norges framtid Samarbeid innen oljevernberedskap Kystverket har deltatt i utvikling av beredskapsplaner og planlegging av beredskapsøvelser sammen med russiske myndigheter Det er gjennomført oljevernkurs i Murmansk Det er tatt initiativ til å etablere et laboratorium i Murmansk for å bedre kunnskapen om russiske råoljer. Felles norsk-russisk rednings- og oljevernøvelser Samarbeid med Statoil om overlevering av oppgradert NOFO-utstyr til MBASU som er ansvarlig for den statlige oljevernberedskapen i Russland Det etablerte samarbeidet gjennom oljevernavtalen skal følges opp i 2008 Aktiviteter knyttet til hovedsatsingen oljevernberedskap i isfylte farvann Beredskapsplan for Arkhangelsk skal utarbeides Fokus på utvikling av nytt og bedre oljevernutstyr samt bedring av informasjonsutvekslingen

18 Verdier fra havet – Norges framtid Styringsgruppen Kirsten Ullbæk Selvig, Fiskeri- og kystdepartementet …, Det russiske transportministeriet Arbeidsgruppe 1 Sjøsikkerhet John Erik Hagen, Kystverket Arbeidsgruppe 2 Oljevernberedskap Johan Marius Ly, Kystverket Organisering av samarbeidet med Russland innen sjøsikkerhet og oljevern - Basert på MoU fra 2006

19 Verdier fra havet – Norges framtid Vårt mål: Sikre og effektive transportkorridorer, i samarbeid med Russland, andre land og organisasjoner. Foto: Valderhaug


Laste ned ppt "”Nordområdene – status på samarbeid innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap” NIFS’ sjøsikkerhetsprosjekt 28.-29. januar 2008 Ekspedisjonssjef."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google