Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overordnet mål - MAREANO Vedtatt gjennomført i St.m.21 (2004-2005) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, for å styrke arbeidet med å kartlegge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overordnet mål - MAREANO Vedtatt gjennomført i St.m.21 (2004-2005) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, for å styrke arbeidet med å kartlegge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overordnet mål - MAREANO Vedtatt gjennomført i St.m.21 (2004-2005) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, for å styrke arbeidet med å kartlegge og overvåke biologisk mangfold. Utpekt som sentralt tiltak i St.m. 8 (2005-2006) – Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet. Skal dekke Lofoten – sørlige Barentshav innen 2010. Foreslått ramme – 250 millioner kr. Kunnskap om havbunnen, for økosystembasert forvaltning, og bærekraftig utnyttelse av naturressursene

2 MAREANO-partnerne Dybdedata Havbunnsgeologi Internett-portal (>>>> NMD) Natyrtyper, artsmangfold Forurensing SG - Fiskeridirektoratet, Oljedirektoratet, Direktoratet for naturforvaltning + HI, NGU, SKSK RG - Statens forurensningstilsyn, Norsk polarinstitutt, Forsvarets forskningsinstitutt, Forsvarets militærgeografiske tjeneste, Universitetet i Tromsø, MarBank, Riksantikvaren, NIVA

3 MAREANO Internettportal Forskning Kartlegging og infrastruktur Økosystembasetforvaltning Fiskeri Oljeindustri Kilde: E. Svensen Kilde: NGU Kilde: Norsk Hydro ++

4 mareano.no - nettbasert kunnskapsformidling

5 MAREANO-portalen – i dag

6 mareano.no - nettbasert kunnskapsformidling Nasjonal portal for forvaltningsplanene Innsynsverktøy for rapportering av miljøindikatorer GIS-basert dokumentasjon av dokumentasjon Arbeidsverktøy for forskere og forvaltere Havmiljø-delen av Norge Digital


Laste ned ppt "Overordnet mål - MAREANO Vedtatt gjennomført i St.m.21 (2004-2005) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, for å styrke arbeidet med å kartlegge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google