Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen 14.11.2014 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen 14.11.2014 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen 14.11.2014 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen

2 «Things take longer to happen than you think they will, and then they happen faster than you thought they could» Ruedi Dornbusch, MIT 400.000 nedlastninger globalt (JBH, 12.9.14 forskning.no)

3 Utfordringen  10 000 (!?) matematikklærere skal få tilbud om videre- og etterutdanning (ref. regjeringsplattformen)  40% av lærerne i grunnskolen underviser i fag de ikke har fordypning i (Norsk/engelsk/matematikk)  PISA har minnet oss om at vi kunne prestert bedre innenfor matematikkområdet…  Kapasitet og praktiske utfordringer knyttet til videreutdanning Bile_ Kikora/Andees Baumberger Kilde: Kikora

4 Praktisk gjennomføring av kurset  300 deltagere med ambisjon om 30 studiepoeng  1000+ «drop ins» (?)  Gjennomføres over 1-2 år (?)  Modulbasert, med digital(?) eksamen etter hver modul(?)  Typisk innhold i modul/delmodul:  Forklaring (videoforelesning og/eller lærebok)  Oppgave (spill, øvelser, avsjekk og repetisjon)  Diskusjon (fysisk i lokale studiegrupper og virtuelt)  Produksjon (undervisningsopplegg m.m. som kan brukes senere)  Oppgaver, herunder «kollega-til-kollega» veiledning

5 Suksesskriterier  Godt og motiverende faglig innhold  Direkte nytte for læreren i daglig undervisning  Tilstrekkelig insentiver for at lærerne vil ta kurset  Relevant teknisk plattform  Evne til å justere og forbedre underveis  Et velfungerende, nytenkende og produktivt partnerskap mellom UiT, HiST og Senter for IKT i utdanningen Takk skal du ha – nå lærer flere av elevene i mine timer matematikk bedre….

6 MatematikkMOOC-prosjektet Samfunnsmålet Pilotprosjektet skal utvikle og prøve ut en modell for storskala etter- og videreutdanning av lærere i grunnopplæringen. To typer «studenter»: …de som bare vil innom for å smake, eller ta hele kurset for egen innsats. Digitalt kursbevis. 30 studiepoeng, og del av KFK, men fleksibel gjennomføring på deltagerens premisser (?)

7 Særpreg ved denne MOOC’n  Pedagogisk bruk av digitale verktøy integrert i alle kursene  Styrke lærernes fagdidaktiske matematikkompetanse  Høgskolen i Sør-Trøndelag og UiT Norges Arktiske Universitet har det faglige ansvaret for innholdsproduksjon  Nasjonal utprøving som skal danne grunnlag for videre satsing på kompetanseutvikling av lærere  Samarbeid med UDIR og KFK-satsingen

8 Innhold: Matematikk 2 (1-7) Målgruppe, lærere på 5 - 7.trinn 1.Enslig lærer uten famille og mye tid og krefter å bruke på etterutdanning 2.Enslig familieforsørger ed marginalt med tid og mulighet til tradisjonell etterutdanning 3.Lærere som har støtte fra skoleleder, og som gjerne tar kurset sammen med en eller flere kollegaer 4.Læreren som gjør dette helt på egen fritid, uten mulighet for fagfellskap og felles gjennomføring ed andre lærere Kurset skal nå lærere i ulike livs- og læringssituasjoner

9 Leveranser: Leveranse 1: Utvikling av plattform & teknisk tilrettelegging Leveranse 2: LU-samarbeid, innholdsutv. & eksamen Leveranse 3: Rekruttering & myndighets- kontakt & samarbeid Leveranse 4: Testing av modellen og evaluering Tidsramme: Mai 14 – Feb.15 Tidsramme: Mai 14 – Feb.15 Tidsramme: Juni 14 – Juli 15 Tidsramme: Juni 14 – Juli 15 Tidsramme: Aug. 14 –Mars 15 Tidsramme: Aug. 14 –Mars 15 Tidsramme: Des. 14 – Juli 15 Tidsramme: Des. 14 – Juli 15

10 Fleksibilitet i studiet - eksamensform og vurdering  Eksamensform og fleksibilitet  Arbeidskrav  Medstudentvurdering  Blogg  Forum  quiz-er  Videoforelesninger  Automatisert feedback på onlinebesvarleser  Peer review og gruppesamarbeid …«Ta den sosiale dimensjonen» på nett

11 1. Læring og undervisning 6 kurs (à 5 studiepoeng) 4. Vurdering i matematikk 6. Resonnering og argumentasjon 2. Fra heltall til brøk 3. Teknologi i faget 5. Fra tallregning til algebra

12 3-5 moduler pr. kurs Oppbygging av modulene Introduksjon Inspirasjonsvideo Mål Anbefalt litteratur/pensum Tidsaspekt Veiledningsvideo Fokus på litteraturen Tidvis instruerende Case fra klasserommet Med oppfølgende oppgaver Studieoppgave / arbeidskrav Digital samhandling Utprøving i praksis Bruk av digitale verktøy Digital vurdering Oppsummering

13 Gjenstående Avklare graden av fleksibilitet og varighet Avklare stipend, betalinger, krav, m.m. Sikre godt nok, og innovativt innhold Sikre overføring fra prosjekt til drift Sikre at vi får evaluert på en god måte: Forskjeller i de som tar kurset sammen vs den som gjør det alene? Analyse av læringsforløp, hvilket innhold må forbedres? M.m. Spre erfaringer til alle LU’er

14 En annen didaktisk tilnærming – et eksempel fra praksisfeltet En annen didaktisk tilnærming – et eksempel fra praksisfeltet

15 ? / !

16

17 Kurs 1 – Læring og undervisning Undervisningskunnskap i matematikk Læringssamtalen Undervisningsdesign Åpne opplegg Nøkkelord --dialog -ulike strategier -quizverktøy -delingskultur -diskusjonsforum -idébank

18 Kurs 2 – Fra heltall til brøk Brøkbegrepet Regning med brøk Bruk av verktøy i brøkundervisningen Nøkkelord -forståelse -del av helhet -teknologiske verktøy -konkreter -refleksjon

19 Kurs 3 – Teknologi i faget Ikt i matematikkfaget Regneark Omvendt undervisning Geometri Nøkkelord -dynamiske verktøy -digitale hjelpemidler -regneark -tekstbehandling -apper: Wuzzit Trouble Motion Math DragonBox MathType o.l

20 6. Resonnering og argumentasjon -Bevis og argumentasjon -Hva om.. -Logisk tenking -Problemløsning/resonnering 4. Vurdering i matematikk -Vurdering for læring vs Vurdering av læring -Kartlegging -Dynamisk/Statisk -Matematikkvansker 5. Fra tallregning til algebra -Regning og strategier -Representasjoner -Forståelse Kurs 4, 5, 6

21 Formålet med å utvikle og gjennomføre et MOOC-basert kursopplegg er å styrke den matematikkfaglige kompetansen til et stort antall lærere i utvalgte faglige og pedagogiske tema, deriblant tilpasset opplæring, kjennskap til forskjellige undervisningsmetoder, bruk av digitale verktøy i undervisningen og i elevevalueringen. Formålet er også at de deltakende lærernes elever opplever et større faglig utbytte, samt dypere forståelse for matematikk Prosjektmandatet Formål - Hvorfor gjør vi dette? Prosjektmandatet Formål - Hvorfor gjør vi dette?

22 Hva kjennetegner Matematikkmoocen?  Fleksibelt, 100 % nettbasert og uten fysiske samlinger.  Matematikk 2, 1 -7 trinn  Målgruppe, lærere på 5 - 7.trinn  Et særpreg: lærere rekrutteres kollektivt fra skoler  Resultatmål: 300 lærere med fra høsten 2015 da det MOOC-baserte videreutdanningstilbudet starter = storskala videreutdanning  Skalerbarhet  30 Sp: To kurs á 15 studiepoeng. Hvert kurs - tre delkurs  Pedagogisk bruk av digitale verktøy integrert i alle kursene  Styrke lærernes fagdidaktiske matematikkompetanse  Høgskolen i Sør-Trøndelag og UiT Norges Arktiske Universitet har det faglige ansvaret for innholdsproduksjon  Nasjonal utprøving som skal danne grunnlag for videre satsing på kompetanseutvikling av lærere  Samarbeid med UDIR og KFK-satsingen

23

24 Bakgrunn for valg av innhold ​- Matematikk i norsk skole ​- Undervisningskunnskap i matematikk ​- Teknologiutviklingens betydning for faget

25 Arbeidskrav/vurderingsformer (i prosess) ​Digitalt ​- automatisk rettende prøver ​- quizer ​- ”drag and drop” ​- diskusjonsforum ​- medstudentvurdering ​- bruk av digitale verktøy ​- utprøving av apper ​- dele over nett ​- omvendt undervisning ​og annet Hjemmeeksamen/mappevurdering ​etter 15 studiepoeng (3 kurs)


Laste ned ppt "MatematikkMOOC Fagseminar matematikktilbydere Gardermoen 14.11.2014 Trond Ingebretsen Direktør Senter for IKT i utdanningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google