Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN
Presentasjon av eit kommunalt tilbod om trening/livsstilsendring: FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Fagdag om hjertesjukdom, NSH, onsdag 4. februar 2015

2 Har fokus på helsefremmende faktorer og meistring av eiga helse.
Ei kommunal helse- og omsorgsteneste med tilbod og hjelp til å endre levevaner, primært innanfor områda Fysisk aktivitet Kosthald Tobakk Har fokus på helsefremmende faktorer og meistring av eiga helse.

3 Målgruppe: Personar som har behov for støtte til å endre levevanar på grunn av auka risiko for eller begynnande utvikling av sjukdom eller liding som kan relaterast til levevaneområda.

4 Grunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstenester Lov om folkehelse
Kommunane er pålagt å etablere førebyggande helsetenester (§ 3-2) Lov om folkehelse Krav om å sette i verk nødvendige folkehelsetiltak (§7) Nasjonal Helse- og omsorgsplan ( ) Stimulerer kommunane til å etablere tilbod til personar som har risiko for, eller alt har utvikla sjukdom knytt til levevanar, og psykiske lidingar Rettleiar frå helsedirektoratet

5 Vilkår: Reseptbasert/tidsavgrensa Forankra i kommunehelsetenesta
Tverrfagleg samarbeid Leiar med helsefagleg bakgrunn Helsesamtalene er gratis

6 Strukturert oppfølging
Individuell helsesamtale Startsamtale oppfølging Sluttsamtale Trening/tiltak Gruppetrening Individuelt tilpassa opplegg med eigentrening

7 Frisklivsresept: Kan skrivast ut av fastlege, fysio-/ergoterapeut, NAV, jordmor eller brukar sjølv. Gjeld i 3 mnd., men kan forlengast

8 Helsesamtale Motiverande intervju Motivasjon, ambivalens, endringsmål
Eigenvurdert helse og levevanar Tilbod om veging + midjemål Rettleiing Planlegge reseptperioden Gruppeaktivitetar Eigenaktivitet (logg-hefte) Oppfølging undervegs Sluttsamtale

9 Tre hovudtema: Fysisk aktiviet Kosthald Tobakk

10 Fysisk aktivitet Gruppebasert, individuelt tilpassa
Tre instruktørar med høg kompetanse I tillegg: Andre regelmessige fritidsaktivitetar Rettleia eigenaktivitet

11

12 Kosthald Individuell rettleiing «Bra mat for betre helse»- kurs

13 Tobakk-slutt Individuell rettleiing - MI www.slutta.no Røyketelefonen
Røykeslutt-kurs

14 Supplerande tilbod ved FLS Stryn:
«STERK OG STØDIG», i samarbeid med rehabiliteringstenesta Gruppetrening for eldre, vekt på generell styrketrning og balanse. FRISKLIVSGRUPPE FOR GRAVIDE, i samarbeid med jordmor

15

16 Frisklivssentralar i Sogn og Fjordane:
Årdal Sogndal/Leikanger/Luster Fjaler Naustdal Flora Gloppen Hornindal Stryn

17


Laste ned ppt "FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google