Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Presentasjon aveit kommunalt tilbod om trening/livsstilsendring: FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Fagdag om hjertesjukdom, NSH, onsdag.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Presentasjon aveit kommunalt tilbod om trening/livsstilsendring: FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Fagdag om hjertesjukdom, NSH, onsdag."— Utskrift av presentasjonen:

1 FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Presentasjon aveit kommunalt tilbod om trening/livsstilsendring: FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Fagdag om hjertesjukdom, NSH, onsdag 4. februar 2015

2 Ei kommunal helse- og omsorgsteneste med tilbod og hjelp til å endre levevaner, primært innanfor områda –Fysisk aktivitet –Kosthald –Tobakk Har fokus på helsefremmende faktorer og meistring av eiga helse.

3 Målgruppe: Personar som har behov for støtte til å endre levevanar på grunn av auka risiko for eller begynnande utvikling av sjukdom eller liding som kan relaterast til levevaneområda.

4 Grunnlag: Lov om kommunale helse- og omsorgstenester –Kommunane er pålagt å etablere førebyggande helsetenester (§ 3-2) Lov om folkehelse –Krav om å sette i verk nødvendige folkehelsetiltak (§7) Nasjonal Helse- og omsorgsplan (2011-15) –Stimulerer kommunane til å etablere tilbod til personar som har risiko for, eller alt har utvikla sjukdom knytt til levevanar, og psykiske lidingar Rettleiar frå helsedirektoratet

5 Vilkår: Reseptbasert/tidsavgrensa Forankra i kommunehelsetenesta Tverrfagleg samarbeid Leiar med helsefagleg bakgrunn Helsesamtalene er gratis

6 Individuell helsesamtale –Startsamtale –oppfølging –Sluttsamtale Trening/tiltak –Gruppetrening –Individuelt tilpassa opplegg med eigentrening Strukturert oppfølging

7 Kan skrivast ut av fastlege, fysio- /ergoterapeut, NAV, jordmor eller brukar sjølv. Gjeld i 3 mnd., men kan forlengast Frisklivsresept:

8 Motiverande intervju Motivasjon, ambivalens, endringsmål Eigenvurdert helse og levevanar Tilbod om veging + midjemål Rettleiing Planlegge reseptperioden –Gruppeaktivitetar –Eigenaktivitet (logg-hefte) Oppfølging undervegs Sluttsamtale Helsesamtale

9 Fysisk aktiviet Kosthald Tobakk Tre hovudtema:

10 Gruppebasert, individuelt tilpassa Tre instruktørar med høg kompetanse I tillegg: Andre regelmessige fritidsaktivitetar Rettleia eigenaktivitet Fysisk aktivitet

11

12 Individuell rettleiing «Bra mat for betre helse»- kurs Kosthald

13 Individuell rettleiing - MI www.slutta.no Røyketelefonen Røykeslutt-kurs Tobakk-slutt

14 «STERK OG STØDIG», i samarbeid med rehabiliteringstenesta Gruppetrening for eldre, vekt på generell styrketrning og balanse. FRISKLIVSGRUPPE FOR GRAVIDE, i samarbeid med jordmor Supplerande tilbod ved FLS Stryn:

15

16 Årdal Sogndal/Leikanger/Luster Fjaler Naustdal Flora Gloppen Hornindal Stryn Frisklivssentralar i Sogn og Fjordane:

17 www.helsedirektoratet.no/folkehelse/frisklivssentraler


Laste ned ppt "FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Presentasjon aveit kommunalt tilbod om trening/livsstilsendring: FRISKLIVSSENTRALEN I STRYN Fagdag om hjertesjukdom, NSH, onsdag."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google