Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune Olaug Marie Melhus Fjellaker HMS-rådgiver Tlf. 51507913 E.mail:

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune Olaug Marie Melhus Fjellaker HMS-rådgiver Tlf. 51507913 E.mail:"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune Olaug Marie Melhus Fjellaker HMS-rådgiver Tlf. 51507913 E.mail: ofjellaker@stavanger.kommune.no

2 Litt om Stavanger kommune •Stavanger kommune ca.8000 ansatte •149 virksomheter •Frihetsledelse m/ selvstendig ansvar for HMS-arbeid •HSM-seksjon: 5 rådgivere, 1 HMS-sjef, 1 sekretær

3 Fundamentet •Rådmannen har sagt at HMS-arbeid er viktig og skal prioriteres på lik linje med kvalitet •BHT til HMS 2001 •Forankring av HMS- systemet i toppledelsen •HMS-ansvar tydeliggjort i lederrollen ute i virksomhetene •Lederne måles etter resultat i BASIS – inkl. HMS •Rammebetingelser

4 Sykefraværsutvikling

5 Vær Nær – en tilnærmingsmåte •Flytte fokus fra fravær til nærvær •Jobbe primærforebyggende – i grønn sone •Tidlig intervenering •Tiltak både i grønn, gul og rød sone •Tilnærming både på systemnivå •Gruppenivå •Enkelt ansatte •Tilretteleggings- tilskudd

6 Opplæring for helse •Gruppetrening 2 t. Pr. uke i 12 uker •I arbeidstiden •Leder m/personal- ansvar melder på •Et ledd i sykefraværs- oppfølgingen •Tiltak i oppfølgings- planen Hovedmål: •Øke nærværet på jobb blant langtidssykemeldte og holde de som står i fare for å bli sykemeldt i jobb

7 Inklusjonskriterier •Langtidssykemeldte med muskel-og skjellettplager •Arbeidstakere med et bekymringsfullt fravær, som står i fare for å bli sykemeldt •Motiverte •Terskelen for å bli med er lav

8 Resultat

9 Trening for gravide Bakgrunn: •4-500 gravide til enhver tid •Ca.50 % sykefravær •Interne retningslinjer for tilrettelegging – for lite kjent -frokostmøter •Trening har positiv effekt på m.a bekkenplager blant gravide •Forskning viser at mange gravide ønsker tilrettelegging, men får ikke dette

10 Trening for gravide forts. •Lovhjemmel: ”Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø •Veiledning om: ”Arbeidstakere som er gravide, nettopp har født eller ammer – risikovurdering og i verksetting av tiltak •NAV-prosjekt 2007 viser at tilrettelegging nytter Mål: •Forebygge sv.skaps- relaterte plager •Holde de gravide lenger i jobb

11 Trening for gravide forts. •Trening i gruppe – 2 gr. À 15 stk x 1 pr.uke m/fysioterapeut •Teori knyttet til svangerskap i forhold til trening og arbeid •Veiledning i gruppe rundt aktuelle problemstillinger •Bevegelighet, styrke og utholdenhet

12 Vektreduksjon og livsstilsendring Bakgrunn: •Livsstilssykdommer som følge av overvekt er et økende problem i den vestlige delen av verden •Økt risiko for bl.a hjertesykdom, diabetes type II, og tidlig død •Helsesamtaler •Funksjonsvurderinger •Tilbakemelding fra ledere •Annonsert på via intraweb + info via leder i virksomhetene •Ansatte meldte seg selv på

13 Vektreduksjon forts. Mål: •Redusere helseskadelig overvekt hos ansatte •Skape varig endring i livsstil/helseadferd hos deltakerne, for å forebygge sykdom og funksjonstap, samt øke trivsel og minske fraværet på sikt

14 Vektreduksjon forts. 3 ulike tiltak: •Helseveilederen – 20 deltakere •Aktiv treningssenter – 39 deltakere •Spesialgruppe – 9 deltakere

15 Helseveilederen •Før kurset; intervju/anamnese, kostholds og aktivitetsregistrering, medisinsk og fysisk testing. •Trening to kvelder i uken – 12 uker •En kveld i uken kostholdsveiledning •Variert og tilpasset trening til den enkelte •Gruppebasert •Bli kjent med ulike former for fysisk aktivitet både i og utenfor helsestudio. •Oppfølging/tester v/3.- 6- 9- 12 mnd

16 AKTIV treningssenter •Før start: Styrke- og uthold.test, måling av kroppssammensetning, kostholdsregistering •Individuelt opplegg, •Motiverende, mestring •Integrering til øvrig miljø på treningssenteret •8 uker tett oppfølging •4 ukers ”nedtrapping” •8 uker egentrening. •Kostholdsveiledning •Gruppesamlinger •Test etter 12 mnd. •Rapport

17 Spesialgruppe •9 deltakere med sykelig overvekt •Trening m/fysiot x 1 pr.uke •5 temakvelder i gruppe motivasjon, kostholds-veiledning •Forberedende kurs høsten 2007 – før oppstart hos Helseveilederen jan. 2008

18 24-timers menneske •Et kurs for å lære å leve med utfordringene i hverdagen og i tråd med egne verdier og styrker •Målet er at hverdagen på jobb og privat skal bli mer utfordrende, kreativ og spennende •5 kurs med 12 deltagere på hvert i 2007

19 Hygieneprosjekt i barnehage Hvorfor: •Vern for de ansatte og barna •Samarbeid med HMS seksjonen og HVO •Mindre sykdom og spredning av sykdom •Redusere korttidsfraværet - Bedre arbeidsmiljø: •Redusere slitasje på personalet -Vikarbruk Erfaring fra Neskollen b.hage på Romerike: •Nedgang i sykefravær på 50% •Færre rammet ved epidemier •Også barna mindre syke •Mindre smittespredning hjem •Resultater i Stavanger kommune?

20 Forflytningsteknikkurs Bakgrunn: •2/3 av alle ansatte jobber innen levekår – dvs. pleie og omsorg •Forebygge belastningsplager - utgjør ca. 49 % av fraværet i Norge •Fokus fra Arbeidstilsynet 2008 – 2011 •Forskrift om tungt og ensformig arbeid

21 Forflytningsteknikk forts. •Del av systematisk HMS- arbeid i virksomheten – HMS-plan og kalender •Skal dokumentere tiltaket i IK-syst. Lokalt, samt i HMS-rapport •4 timers kurs – desentralisert •Bestilles av leder med personalansvar •Evt. oppfølging fra HMS-seksjonen

22 Røykeavvenningskurs •Sosial og helsedirektoratets opplegg ”Røykeslutt i grupper” på 12 over 6x •Ansatte får refundert kursavgift hvis de er røykfri etter ett år

23 Oppsummering •Forankring av HMS- systemet •Samme mål for HMS og Kvalitet •Forankret og prioritert i toppledelsen •Gode rammebetingelser •Vær Nær/tidlig intervenering •Innsats både i grønn, gul og rød sone = resultat •Omsorg


Laste ned ppt "Tiltak som fremmer nærvær i Stavanger kommune Olaug Marie Melhus Fjellaker HMS-rådgiver Tlf. 51507913 E.mail:"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google