Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass."— Utskrift av presentasjonen:

1 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass

2 harald munkvold

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 Bakgrunn Generelt: Helse Førde - Psykiatrisk Klinikk har saman med Modum Bad og Hjellestadklinikken i Bergen vore foregangsinstitusjonar i Norge i bruk av fysisk aktivitet som behandlingsmetode innan rusfeltet og psykisk helsevern. Aktiv på Dagtid i Oslo, Molde, Follo. Spesielt: Førde Sentralsjukehus : treårig prosjekt. –”Fysisk aktivitet som behandlingsmetode for rus/psykiatriske pas.” I dette inngår utdanning av treningskontakter i regi av Sogn og Fjordane Idrettskrins og Psykiatrisk Klinikk. –Pr. 1. febr.2006 fins 370 treningskontakter i Sogn og Fjordane. Sosialtjenesten i kommunene er ansvarleg for lønning av treningskontaktene som bygger på støttekontaktordningen.

30 harald munkvold Aktiv på Dagtid FØRDE vil nytte treningskontaktene som vi allerede har kursa. A) ” vanlig”treningskontaktarbeid; motivere til trening/ aktivitet – hente / bringe til aktivitet, planlegge og gjenomføre aktivitetane. B) instruktørar; først og fremst dei med Treningskontaktkurs 2 - (TK2) (påbyggingskurs)

31 harald munkvold Stillinger i regi av Helse Førde Prosjektmedarbeidere; 1/1 st. Helsesportspedagog 20% st. Ruskonsulent

32 harald munkvold APD som forebyggende helsearbeid: Styringsdokumentet; ” Brukermedvirkning, forbygging og samarbeid med kommunene står sentralt. Dette innebærer omstilling og omstrukturering av det institusjonsbaserte psykiske helsevern. ” ”Helse Vest RHF skal sørge for opprustning av den forebyggende innsatsen i regi av foretakene. Fokus skal ligge på sekundærforebygging,”

33 harald munkvold Målgrupper Alle mellom 18 og 65 år som er busett i Førde, Naustdal, Jølster, Florø, Høyanger eller Gaular - og som mottek ein av følgjande ytingar: »Sjukepengar »Attførings- eller rehabiliteringspengar »Uføreytingar »Overgangsstønad »Dagpengar - arbeidsløyse »Økonomisk sosialstønad 200 medlemmer i 2006

34 harald munkvold Samarbeidspartnarar Psykiatrisk Klinikk (o.a avd. v/ Helse Førde) Sogn og Fjordane Idrettskrins (idrettslag/ turlag) 1.linja; –kommunelegar, sosialkontenesten, psykiatrihelstenesten, folkehelsekoordinatorane i Førde og nabokommunane : Naustdal, Gaular, Jølster og Flora. Trygdeetaten / NAV Aetat avd. Førde Sogn og Fjordane Fylkeskommune – –folkehelsekonsulent –FYK leiar –Fylkesmannen (Fylkeslegen) i Sogn og Fjordane ved psykiatrirådgjevar –folkehelserådgjevar

35 harald munkvold

36

37

38

39

40 Finanisering ApD søker finansiering med støtte frå følgjande instansar: Stiftelsen Helse- og Rehabilitering Helse Førde - Psykiatrisk Klinikk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Fylkeskommune – avd. folkehelse Aetat avd. Førde Helse Førde – FOU midlar Statlege tilskot til helsefremjande og forebyggande arbeid Sosial- og Helsedirektoratet avd. fysisk aktivitet og avd. psykisk helse Trygdeetaten Mental Helse – (verdensdagen for psykisk helse) Lions

41 harald munkvold Budsjett Inntekter Helse og Rehabiliteringkr. 350.000,- Andre offentlege midlarkr. 200.000,- Fylkeskommunen i Sogn og Fjordanekr. kr. 40.000,- Eigne midlar – Psykiatrisk Klinikkkr. 150.000,- Medlemsavgift kr. 100.000,- Totale inntekterkr. 840.000,- Utgifter Lønn og sosiale utgifterkr. 200.000,- Innkjøpte tjenesterkr. 220.000,- Materiell/utstyrkr. 50.000,- Andre utgifter(leige, marknadsføring) kr. 370.000,- Totale utgifterkr. 840.000,- I tillegg; lønn prosjektledere:kr. 400.000,-

42 harald munkvold Budsjett; Inntekter (Sosial og Helsedirektoratet) 400.000,- Helse Førde200.000,- Eigenandel150.000,- Førde kommune 75.000,- Jølster kommune 35.000,- Naustdal kommune 35.000,- Gaular kommune 35.000,- Sogn og Fjordane Fylkeskommune 20.000,- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 20.000,- Sum inntekter: 970.000,- Utgifter Lønn prosjektmedarbeidere 600.000,- Instruktørlønn og sosial utgiftsdekning100.000,- Marknadsføring 50.000,- Leige av lokale (basseng og treningssenter)125.000,- Administrasjon 20.000,- Sosiale utgifter ved turar/arrangement 35.000,- Utstyr og diverse bekledning instruktørar 20.000,- Diverse 20.000,- Sum utgifter970.000,-

43 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Antall deltakere fordelt etter inntektskjelder

44 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Månadleg treningsbesøk

45 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde Gruppetreningsfordeling

46 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (pr. 13.03.06) Målet er 3200 treningsbesøk i ApD Førde i 2007!

47 harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde fordeling kommunene imellom (pr. 24.02.07)

48 harald munkvold


Laste ned ppt "Harald munkvold Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google