Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass harald munkvold.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass harald munkvold."— Utskrift av presentasjonen:

1 Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass
harald munkvold

2 harald munkvold

3 harald munkvold

4 harald munkvold

5 harald munkvold

6 harald munkvold

7 harald munkvold

8 harald munkvold

9 harald munkvold

10 harald munkvold

11 harald munkvold

12 harald munkvold

13 harald munkvold

14 harald munkvold

15 harald munkvold

16 harald munkvold

17 harald munkvold

18 harald munkvold

19 harald munkvold

20 harald munkvold

21 harald munkvold

22 harald munkvold

23 harald munkvold

24 harald munkvold

25 harald munkvold

26 harald munkvold

27 harald munkvold

28 harald munkvold

29 Bakgrunn Generelt: Spesielt:
Helse Førde - Psykiatrisk Klinikk har saman med Modum Bad og Hjellestadklinikken i Bergen vore foregangsinstitusjonar i Norge i bruk av fysisk aktivitet som behandlingsmetode innan rusfeltet og psykisk helsevern. Aktiv på Dagtid i Oslo, Molde, Follo . Spesielt: Førde Sentralsjukehus : treårig prosjekt. ”Fysisk aktivitet som behandlingsmetode for rus/psykiatriske pas.” I dette inngår utdanning av treningskontakter i regi av Sogn og Fjordane Idrettskrins og Psykiatrisk Klinikk. Pr. 1. febr fins 370 treningskontakter i Sogn og Fjordane. Sosialtjenesten i kommunene er ansvarleg for lønning av treningskontaktene som bygger på støttekontaktordningen. harald munkvold

30 Aktiv på Dagtid FØRDE vil nytte treningskontaktene som vi allerede har kursa.
A) ”vanlig”treningskontaktarbeid; motivere til trening/ aktivitet – hente / bringe til aktivitet, planlegge og gjenomføre aktivitetane. B) instruktørar; først og fremst dei med Treningskontaktkurs 2 - (TK2) (påbyggingskurs) harald munkvold

31 Stillinger i regi av Helse Førde
Prosjektmedarbeidere; 1/1 st. Helsesportspedagog 20% st. Ruskonsulent harald munkvold

32 APD som forebyggende helsearbeid: Styringsdokumentet;
”Helse Vest RHF skal sørge for opprustning av den forebyggende innsatsen i regi av foretakene. Fokus skal ligge på sekundærforebygging,” ” Brukermedvirkning, forbygging og samarbeid med kommunene står sentralt. Dette innebærer omstilling og omstrukturering av det institusjonsbaserte psykiske helsevern. ” harald munkvold

33 Målgrupper Alle mellom 18 og 65 år som er busett i Førde, Naustdal, Jølster, Florø, Høyanger eller Gaular - og som mottek ein av følgjande ytingar: Sjukepengar Attførings- eller rehabiliteringspengar Uføreytingar Overgangsstønad Dagpengar - arbeidsløyse Økonomisk sosialstønad 200 medlemmer i 2006 harald munkvold

34 Samarbeidspartnarar Psykiatrisk Klinikk (o.a avd. v/ Helse Førde)
Sogn og Fjordane Idrettskrins (idrettslag/ turlag) 1.linja; kommunelegar, sosialkontenesten, psykiatrihelstenesten, folkehelsekoordinatorane i Førde og nabokommunane : Naustdal, Gaular, Jølster og Flora. Trygdeetaten / NAV Aetat avd. Førde Sogn og Fjordane Fylkeskommune – folkehelsekonsulent FYK leiar Fylkesmannen (Fylkeslegen) i Sogn og Fjordane ved psykiatrirådgjevar folkehelserådgjevar harald munkvold

35 timeplan harald munkvold

36 harald munkvold

37 harald munkvold

38 harald munkvold

39 harald munkvold

40 Finanisering ApD søker finansiering med støtte frå følgjande instansar: Stiftelsen Helse- og Rehabilitering Helse Førde - Psykiatrisk Klinikk Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane Fylkeskommune – avd. folkehelse Aetat avd. Førde Helse Førde – FOU midlar Statlege tilskot til helsefremjande og forebyggande arbeid Sosial- og Helsedirektoratet avd. fysisk aktivitet og avd. psykisk helse Trygdeetaten Mental Helse – (verdensdagen for psykisk helse) Lions harald munkvold

41 Budsjett Inntekter Utgifter Helse og Rehabilitering kr. 350.000,-
Andre offentlege midlar kr ,- Fylkeskommunen i Sogn og Fjordane kr. kr ,- Eigne midlar – Psykiatrisk Klinikk kr ,- Medlemsavgift kr ,- Totale inntekter kr ,- Utgifter Lønn og sosiale utgifter kr ,- Innkjøpte tjenester kr ,- Materiell/utstyr kr ,- Andre utgifter(leige, marknadsføring) kr ,- Totale utgifter kr ,- I tillegg; lønn prosjektledere: kr ,- harald munkvold

42 (Sosial og Helsedirektoratet) 400.000,- Helse Førde 200.000,-
Eigenandel ,- Førde kommune 75.000,- Jølster kommune 35.000,- Naustdal kommune Gaular kommune Sogn og Fjordane Fylkeskommune 20.000,- Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Sum inntekter: ,- Budsjett; Inntekter Lønn prosjektmedarbeidere ,- Instruktørlønn og sosial utgiftsdekning ,- Marknadsføring 50.000,- Leige av lokale (basseng og treningssenter) ,- Administrasjon 20.000,- Sosiale utgifter ved turar/arrangement 35.000,- Utstyr og diverse bekledning instruktørar Diverse Sum utgifter ,- Utgifter harald munkvold

43 Aktiv på Dagtid Førde Antall deltakere fordelt etter inntektskjelder
harald munkvold

44 Aktiv på Dagtid Førde Månadleg treningsbesøk
harald munkvold

45 Aktiv på Dagtid Førde Gruppetreningsfordeling
harald munkvold

46 Aktiv på Dagtid Førde (pr. 13. 03
Aktiv på Dagtid Førde (pr ) Målet er 3200 treningsbesøk i ApD Førde i 2007! harald munkvold

47 Aktiv på Dagtid Førde fordeling kommunene imellom(pr. 24.02.07)
harald munkvold

48 takk for oppmerksomheten
harald munkvold


Laste ned ppt "Aktiv på Dagtid Førde (ApD Førde) 2007 - Eit haldepunkt i kvardagen – ein sosial møteplass harald munkvold."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google