Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kompetanseplan for helsesøstertjenesten Eraringer frå Austevoll, Pilot-kommune i LaH/NSF sitt pilotprosjekt ”Spesialistgodkjenning av helsesøstre”

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kompetanseplan for helsesøstertjenesten Eraringer frå Austevoll, Pilot-kommune i LaH/NSF sitt pilotprosjekt ”Spesialistgodkjenning av helsesøstre”"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kompetanseplan for helsesøstertjenesten Eraringer frå Austevoll, Pilot-kommune i LaH/NSF sitt pilotprosjekt ”Spesialistgodkjenning av helsesøstre”

2 Hvordan lager man en kompetanseplan?

3 Ledestjernen

4 VISJON Visjonen skal beskrive en ønsket framtidssituasjon og kan være det dere skal strekke dere etter i kommunen ”Helsesøstertenesta i Austevoll skal kjenneteiknast av høg fagleg standard og tilpassa tilbod til våre målgrupper”

5 Kompetanse analyse Først gjorde vi en systematisk kartlegging av helsesøstrenes kompetanse I etterkant av kartleggingen diskuterte vi – Utviklingsområder – Styrker/svakheter ved gruppen Gjennom dette arbeidet kom vi frem til noen områder hvor vi opplevde et kompetanse-gap

6 Satsingsområder På bakgrunn av kompetanse-analysen definerte vi videre 8 ulike satsingsområder : 1) Flerkulturelle familier 2) Barn/unge med behov for et langvarig og koordinert tjenestetilbud (individuell plan) 3) Lovverk/ retningslinjer/prosedyrer 4) Kosthold, fysisk aktivitet og overvekt 5) Rus 6) Amming 7) Psykisk helse 8) Ledelse/administrasjon

7 FELLES KOMPETANSE MÅL: Lovverk, retningslinjer og prosedyrer Individuell plan HELSESTASJON:LEIING:SKULEHELSETENESTA: Kost/overvekt/fysisk aktivitet Psykisk helse Rus Kompetanseløft innan adm./leiing Familiar frå andre kulturar Amming Psykisk helse Helsesøstertenesta i Austevoll skal kjenneteiknast av høg fagleg standard og tilpassa tilbod til våre målgrupper VISJON:

8 Målformulering

9 S- Spesifikt M- Målbart A- Akseptert R- Realistisk T- Tidsavgrenset SMART-modellen

10 Satsingsområde - Psykisk helse Målformulering; Helsesøster kan gjennomføre støttesamtale for mødre med tegn til barseldepresjon (etter screening med EPDS). Ansvar; Ingunn Storebø Tidsramme; innen 2013 Eksempel på et mål fra planen

11 Sette av tid til opplæring i støttesamtaler for helsesøster og jordmor som skal følge opp etter EPDS-screening. Gjøre avtale med DPS/psykolog i kommunen om å gi opplæring i støttesamtaler. VIKTIG! Gjøre gjensidig forpliktende avtaler om veilednig også etter at helsesøster/jordmor har begynt med støttesamtaler. Tiltak

12 Økt bevissthet/ engasjement i forhold til kompetansearbeid Tydeligere ansvarsområder Enklere å prioritere (tidsbruk, kursbudsjett) Økt arbeidsglede- ”Jeg får arbeide med ting som jeg brenner for…” Har i stor grad prøvd å ta hensyn til den enkeltes interesser Hva har vi oppnådd i Austevoll?


Laste ned ppt "Kompetanseplan for helsesøstertjenesten Eraringer frå Austevoll, Pilot-kommune i LaH/NSF sitt pilotprosjekt ”Spesialistgodkjenning av helsesøstre”"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google