Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fysisk aktivitet og psykisk helse"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fysisk aktivitet og psykisk helse
POP- prosjekt 2013 ”Depresjon og oppfølging av fysisk aktivitet etter utskrivelse fra døgnbehandling” Carina Egeland, DPS Strømme Tor Kapstad, Fritidsetaten Øst, Kristiansand kommune

2 ”Men fremfor alt, tab ikke lysten til at gå
”Men fremfor alt, tab ikke lysten til at gå. Jeg går mig hver dag til det daglig velbefindende og går fra enhver sykdom. Jeg har gået mig til mine beste tanker, og jeg kender ingen tanke så tung at man ikke kan gå sig fra den” Søren Kierkegaard, 1847

3 Problemstilling Lav andel fysisk aktive.
Fysisk aktivitet reduserer risiko for depresjon. Manglende oppfølging reduserer motivasjon. Få pasienter fortsetter med aktivitet over tid.

4 Mål Strukturert behandlingsforløp
Pasientene fortsetter med fysisk aktivitet Opplevelse av økt mestring Bidra til økt kunnskap

5 Tiltak Strukturert behandlingsforløp
Psykoedukasjon – motivasjonssamtale Treningsdagbok – målinger Gruppesamlinger Individuell tilpasset oppfølging SCL -90-R – ved utskrivelse og etter 6 mnd

6 Fysisk aktivitet – hjelp til selvhjelp ved depresjon
Innleggelse Kartlegging Motivasjon Fysisk aktivitet Utskrivelse Oppfølging Gjennom-føring Evaluering Sitte inne? Håpet er ute! Fysisk aktivitet – hjelp til selvhjelp ved depresjon Prosjekt DPS Strømme døgnenhet Pasienter med depresjon Fysiske og psykisk helse Erfaringer med fysisk aktivitet Motivasjons-samtale Psykoedukasjon Undervisning/ informasjons-hefte Oppstart fysisk aktivitet Tillegg til annen tradisjonell behandling Individuell ukeplan i åpen gruppe Dokumentert i behandlingsplan Knytte kontakt med 1.linjetjenesten Personlig kontakt knyttes i løpet av oppholdet Omvisning på ”Energiverket” SCL-90 Motivasjons-samtale med treningskontakt i kommunen Pasienten gjør konkret avtale med trenings-kontakt i kommunen Innføring i bruk av trenings-dagbok Registrere aktiviteter, tidsbruk og opplevelse av velvære Personlig kontakt, telefon, SMS eller e-post Jevnlig personlig tilbakemelding Oppfølging i 6 mnd. Gruppesamtaler SCL-90 Treningsdagbok Gruppe Evaluerings-skjema

7 Resultater Alle pasientene fortsatte med fysisk aktivitet etter utskrivelse i 6 mnd Alle pasienten hadde en bedring i sin psykiske tilstand fra utskrivelse, og etter 6mnd. (SCL 90) Alle pasientene benyttet treningsdagbok, og anså dette som et viktig motivasjonsverktøy Alle pasientene drev regelmessig fysisk aktivitet, og opplever stor grad av velvære i denne forbindelse

8 Resultater Personlig kontakt med treningskontakt har større betydning enn annen kontakt som e-post, telefonkontakt og SMS. (evalueringsskjema) Pasientene svarer at oppfølging bør være 1 år framfor 6 mnd – endring tar tid Prosjektet har hatt likeverdig betydning, i forhold til psykisk helse, fysisk helse og sosialt Gruppesamlinger – motivasjon og legitimere at endring tar tid. Status mai 2014 – 50% har fortsatt samme aktivitetsnivå, og flere enn før er tilsluttet tilbud i kommunen.

9 Utfordringer/anbefalinger
Integrere det strukturerte forløpet i døgnpost/Energiverket. Gjelde alle diagnosegrupper. Fagmiljøet anerkjenner fysisk aktivitet som behandling. Overgang fra DPS til kommune.

10 Ved enkle tiltak fortsetter pasientene med fysisk aktivitet over tid – og de opplever en stor grad av tilfredshet


Laste ned ppt "Fysisk aktivitet og psykisk helse"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google