Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA KJENNETEGNER OSLOREGIONEN UTVIKLINGSRETNINGER EIRIK VATNE NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI SEKSJON FOR ØKONOMISK GEOGRAFI.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA KJENNETEGNER OSLOREGIONEN UTVIKLINGSRETNINGER EIRIK VATNE NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI SEKSJON FOR ØKONOMISK GEOGRAFI."— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA KJENNETEGNER OSLOREGIONEN UTVIKLINGSRETNINGER EIRIK VATNE NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI SEKSJON FOR ØKONOMISK GEOGRAFI

2 OSLOREGIONENS NASJONALE BETYDNING SOM BOSTED OG ARBEIDSSTED

3 0.26 0,34 0,21 0,48 0,32 Bosatte i storbyregioner NORGESVERIGE 16,8 % 14,9 % 16,5 % Vekst 1986-2003 Andel av hovedstad Vekst 1986-2003 Andel av hovedstad 18,8 % 14,9 % 23,6 % 14,9 % Andel landet 22 % Andel landet 19 %

4 Noen viktige karakteristikker Overvekt av kunnskaps- og informasjonsbearbeidende yrker og foretak Senter for overordnet strategiutvikling og beslutninger i privat og offentlig sektor Høyt utdanningsnivå Høy innpendling dagtid Overskudd på flyttebalanse med resten av landet, spesielt for høyt utdannet arbeidskraft

5 FRA HURTIG VEKST TIL UTFLATING, DIFFUSJON ELLER REVITALISERING?

6 Arbeidstakere etter arbeidssted 1995-2003

7 Vekst i tjenesteytende næringer 1995-2000 GJENNOMSNITTLIG VEKST I ANTALL ARBEIDSTAKERE I PERIODEN 18,5 % KIFT-NÆRINGER KUNNSKAPSINTENSIV FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

8 Endring i næringsstruktur 2000 – 2003 Sysselsatte etter arbeidssted I perioden 2001-2003 forsvant 32 % av tilveksten i KIFT-jobber for perioden 1995-2000

9 Utdanningsmobilitet 2000-2003 Sysselsatte etter bosted og arbeidssted

10 Brutto regionalprodukt BNPR. Utvalgte fylker 1995 - 2001

11 Hva skjer? Bobla sprakk – tilbake til et bærekraftig nivå KIFT-næringene vokser først fram i hovedstadsregionen for deretter å spres til andre større byer Tilbakegangen i KIFT er et midlertidig tilbakeslag, men nå kommer en videre vekst i kunnskapsintensive tjenester

12 OSLOREGIONENS NÆRINGSSTRUKTUR DYNAMISK VEKSTREGION ELLER HJEMMEMARKEDSAVHENGIG?

13 Regionens andel av landets verdiskaping Gj.sn. 2001 24,6 %

14 Regionen er spesialisert i tjenesteproduksjon Andel av landets arbeidsplasser 2000 Andel av landets sysselsatte

15 Utfordringer Den industrielle basis forvitrer – opprettholdelse av produksjonskompetanse viktig for FoU-basert nyskaping De fleste næringer i regionen bortsett fra utenriks skipsfart, er hjemmemarkedsorientert – vekst krever større og internasjonale markeder Variabel dynamisk vekst i utpekte klynger: maritime næringer, el.energi, IKT, bioteknologi, finansielle tjenester, turist/opplevelse Utenlandske investeringer er det mye av – problemet er at disse er markedsorientert ikke ressursorientert

16 REGIONENS NYSKAPENDE/KREATIVE EVNE

17 Noen observasjoner – industriell nyskaping Kunnskapsintensive næringer overrepresentert i regionen Regionen har en overvekt av landets nyetableringer – noe forklares av næringsstrukturen Relativt større nyetablerings- og nedleggingsrater tyder på noe større dynamikk Tvil om regionen utmerker seg med mange vekstforetak Generelt sett er næringslivet i regionen ikke mer nyskapende enn i resten av landet Likevel tendens til større aktivitet i radikal nyskaping Bedre tilgang til risikokapital enn andre steder i landet – men risikofinansiering fortsatt et problem Regionens næringsliv synes å være flittigere brukere av kunnskapsintensive tjenester enn i resten av landet Tendens til større grad av lokal samhandling og konkurranse Store FoU og utdanningsressurser – spesielt innenfor samfunnsfag, svakere på teknologi

18 OSLOREGIONEN ET KRAFTSENTER FOR HVA?

19 Tre roller Osloregionen kan spille for nasjonal økonomi Hovedstadsrollen  Nasjonalt administrasjons- og distribusjonssenter  Møtested for kompleks kunnskapsdeling og spredning av etablert, men nyere kunnskap Kreativt sentrum  Koplingssentral for FoU, prosjektutvikling og kommersialisering og senter for organisatorisk og teknologisk nyskaping  Etterspørsel etter ”nye løsninger” – testarena for nye produkter åsted for utvikling av nye kulturelle uttrykk Internasjonal lokalitet  Base for internasjonalt orientert og eksportbasert virksomhet – norsk og utenlandsk  Tilbyder av ressurser – human, sosial og finansiell kapital


Laste ned ppt "HVA KJENNETEGNER OSLOREGIONEN UTVIKLINGSRETNINGER EIRIK VATNE NORGES HANDELSHØYSKOLE INSTITUTT FOR SAMFUNNSØKONOMI SEKSJON FOR ØKONOMISK GEOGRAFI."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google