Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for UiA og HiT, 4. juni2013

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for UiA og HiT, 4. juni2013"— Utskrift av presentasjonen:

1 Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for UiA og HiT, 4. juni2013
Næringsutvikling i Agder og Telemark – hvilke utfordringer ser vi? Av Professor Arne Isaksen, Universitetet i Agder og Agderforskning Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for UiA og HiT, 4. juni2013

2 Konkurranse gjennom innovasjoner
Norsk næringsliv konkurrerer særlig på kvalitet, smart organisering, innovasjoner Det krever noe unik kompetanse og stadig videreutvikling av kompetansen Kompetanseoppbygging skjer internt i organisasjoner og gjennom å hente relevant kunnskap utenfra ARNE ISAKSEN, UiA,

3 Én tilnærming: innovasjonssystem
Kunnskapsflyt/ interaktiv læring (relasjon) Kunn-skapsflyt ut av/inn til nasjonen eller regionen Kunnskaps-flyt ut av/inn til nasjonen eller regionen Kunnskaps-infrastrukturen (Universitet, FoU-institusjoner, inkubatorer etc.) Næringslivet (Bedrifter, klynger) Formelle institusjoner (som lover, virkemidler Uformelle institusjoner (sosial kapital) ARNE ISAKSEN, UiA,

4 Hvilke innovasjonssystem?
Utfordringer for næringsutvikling i Agder og Telemark kan forstås i lys av hvordan innovasjonssystemet fungerer i denne regionen ARNE ISAKSEN, UiA,

5 4 typer langsiktige utviklingsbaner for næringsutvikling
Beskrivelse Path extension (forsterking) Vekst gjennom ‘mer av det samme’ via forbedring av eksisterende styrker. Alltid sentralt Path exhaustion (forvitring) Bedrifter og næringer er ‘låst fast’ i en utviklingsbane som krymper. Path renewal (fornyelse) Fornyelsen basert på eksisterende kompetanse i næringslivet, bl.a. ved at nye bedrifter ‘knopper av’ fra eksisterende bedrifter Path creation (nyskaping) Etablering av nye bedrifter i nye sektorer, eller med helt nye måter å gjøre ting på. Baseres særlig på forskerkompetanse ARNE ISAKSEN, UiA,

6 Hva med Agder og Telemark?
Hvilke utviklingsbane for næringsutvikling dominerer (i grove trekk) i Agder og Telemark? Og hva betyr det for rollen til UiA og HiT i innovasjonssystemet i Agder og Telemark? ARNE ISAKSEN, UiA,

7 Tendens til strukturproblem
Næring Lokaliserings-kvotient Agder + Telemark %-endring Norge %-vis endring Norge Industri 1,4 -10,4 -9,8 Elektrisitet, vann, renovasjon 1,3 11,2 -14,5 Bygge- og anleggsvirksomhet 1,2 2,9 30,9 Informasjon og kommunikasjon 0,5 1,5 -5,1 Finansiering og forsikring 0,7 -2,1 6,8 Teknisk tjenesteyt., eiendomsdrift 3,9 61,1 ARNE ISAKSEN, UiA,

8 Tendens til strukturproblem
Næring Lokaliserings-kvotient Agder + Telemark %-endring Norge %-vis endring Norge Industri 1,4 -10,4 -9,8 Elektrisitet, vann, renovasjon 1,3 11,2 -14,5 Bygge- og anleggsvirksomhet 1,2 2,9 30,9 Informasjon og kommunikasjon 0,5 1,5 -5,1 Finansiering og forsikring 0,7 -2,1 6,8 Teknisk tjenesteyt., eiendomsdrift 3,9 61,1 ARNE ISAKSEN, UiA,

9 Andel av alle nyetableringer 2008-11
Mer av det samme? Andel av alle nyetableringer Næring Telemark Aust-Agder Vest-Agder Norge Industri 3,9 4,3 2,0 2,9 Elektrisitet, vann, renovasjon 0,5 0,3 0,4 Bygge- og anleggsvirksomhet 16,4 17,8 17,2 13,7 Informasjon og kommunikasjon 5,2 5,3 5,6 6,7 Finansiering og forsikring 3,2 3,0 4,0 4,1 Teknisk tjenesteyt., eiendomsdrift 21,7 21,9 24,2 22,5 ARNE ISAKSEN, UiA,

10 FoU-intensitet i næringslivet
ARNE ISAKSEN, UiA,

11 Hovedkonklusjon Utfordring 1: Forsterke og fornye allerede sterke spesialiseringer UiA og HiT: Utvikle studieprogrammer og forskning som er relevant for regionens eksisterende styrker i næringslivet Utfordring 2: Motvirke strukturproblemer gjennom å bidra til framvekst av helt nytt næringsliv UiA og HiT: Bidra til fornyelse gjennom FoU-aktivitet innenfor felter som ikke dominerer i regionens næringsliv per nå ARNE ISAKSEN, UiA,


Laste ned ppt "Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for UiA og HiT, 4. juni2013"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google