Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsutvikling i Agder og Telemark – hvilke utfordringer ser vi? Av Professor Arne Isaksen, Universitetet i Agder og Agderforskning Møte i Råd for samarbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsutvikling i Agder og Telemark – hvilke utfordringer ser vi? Av Professor Arne Isaksen, Universitetet i Agder og Agderforskning Møte i Råd for samarbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Næringsutvikling i Agder og Telemark – hvilke utfordringer ser vi? Av Professor Arne Isaksen, Universitetet i Agder og Agderforskning Møte i Råd for samarbeid med arbeidslivet for UiA og HiT, 4. juni2013

2 Konkurranse gjennom innovasjoner • Norsk næringsliv konkurrerer særlig på kvalitet, smart organisering, innovasjoner • Det krever noe unik kompetanse og stadig videreutvikling av kompetansen • Kompetanseoppbygging skjer internt i organisasjoner og gjennom å hente relevant kunnskap utenfra ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20132

3 Én tilnærming: innovasjonssystem Kunnskaps- infrastrukturen (Universitet, FoU- institusjoner, inkubatorer etc.) Næringslivet (Bedrifter, klynger) Kunnskapsflyt/ interaktiv læring (relasjon) Formelle institusjoner (som lover, virkemidler Uformelle institusjoner (sosial kapital) Kunnskaps- flyt ut av/inn til nasjonen eller regionen Kunn- skapsflyt ut av/inn til nasjonen eller regionen ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20133

4 Hvilke innovasjonssystem? • Utfordringer for næringsutvikling i Agder og Telemark kan forstås i lys av hvordan innovasjonssystemet fungerer i denne regionen ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20134

5 4 typer langsiktige utviklingsbaner for næringsutvikling UtviklingsbaneBeskrivelse Path extension (forsterking) Vekst gjennom ‘mer av det samme’ via forbedring av eksisterende styrker. Alltid sentralt Path exhaustion (forvitring) Bedrifter og næringer er ‘låst fast’ i en utviklingsbane som krymper. Path renewal (fornyelse) Fornyelsen basert på eksisterende kompetanse i næringslivet, bl.a. ved at nye bedrifter ‘knopper av’ fra eksisterende bedrifter Path creation (nyskaping) Etablering av nye bedrifter i nye sektorer, eller med helt nye måter å gjøre ting på. Baseres særlig på forskerkompetanse ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20135

6 Hva med Agder og Telemark? • Hvilke utviklingsbane for næringsutvikling dominerer (i grove trekk) i Agder og Telemark? • Og hva betyr det for rollen til UiA og HiT i innovasjonssystemet i Agder og Telemark? ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20136

7 Tendens til strukturproblem NæringLokaliserings- kvotient Agder + Telemark %-endring Norge 2008- 11 %-vis endring Norge 2000- 08 Industri1,4-10,4-9,8 Elektrisitet, vann, renovasjon 1,311,2-14,5 Bygge- og anleggsvirksomhet 1,22,930,9 Informasjon og kommunikasjon 0,51,5-5,1 Finansiering og forsikring 0,7-2,16,8 Teknisk tjenesteyt., eiendomsdrift 0,73,961,1 ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20137

8 Tendens til strukturproblem NæringLokaliserings- kvotient Agder + Telemark %-endring Norge 2008- 11 %-vis endring Norge 2000- 08 Industri1,4-10,4-9,8 Elektrisitet, vann, renovasjon 1,311,2-14,5 Bygge- og anleggsvirksomhet 1,22,930,9 Informasjon og kommunikasjon 0,51,5-5,1 Finansiering og forsikring 0,7-2,16,8 Teknisk tjenesteyt., eiendomsdrift 0,73,961,1 ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20138

9 Mer av det samme? Andel av alle nyetableringer 2008-11 NæringTelemarkAust- Agder Vest-AgderNorge Industri3,94,32,02,9 Elektrisitet, vann, renovasjon 0,5 0,30,4 Bygge- og anleggsvirksomhet 16,417,817,213,7 Informasjon og kommunikasjon 5,25,35,66,7 Finansiering og forsikring 3,23,04,04,1 Teknisk tjenesteyt., eiendomsdrift 21,721,924,222,5 ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.20139

10 FoU-intensitet i næringslivet ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.201310

11 ARNE ISAKSEN, UiA, 04.06.201311 Hovedkonklusjon • Utfordring 1: Forsterke og fornye allerede sterke spesialiseringer • UiA og HiT: Utvikle studieprogrammer og forskning som er relevant for regionens eksisterende styrker i næringslivet • Utfordring 2: Motvirke strukturproblemer gjennom å bidra til framvekst av helt nytt næringsliv • UiA og HiT: Bidra til fornyelse gjennom FoU- aktivitet innenfor felter som ikke dominerer i regionens næringsliv per nå


Laste ned ppt "Næringsutvikling i Agder og Telemark – hvilke utfordringer ser vi? Av Professor Arne Isaksen, Universitetet i Agder og Agderforskning Møte i Råd for samarbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google