Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Norges idrettsforbund

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Norges idrettsforbund"— Utskrift av presentasjonen:

1 Norges idrettsforbund
Anja Rynning Veum, utviklingssjef

2 Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Visjon: Idrettsglede for alle En åpen og inkluderende idrett: Særlig styrking av ungdomsidretten Styrke toppidretten Rammevilkår: Langsiktig finansiering Anlegg Rammevilkår for frivillig innsats

3 Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Barneidretten: Kompetanse Allsidighet Verdiarbeid: Idrettens barnerettigheter

4 Idrettspolitisk dokument 2011-2015
Ungdomsidretten: Bredere tilbud Etter egne ambisjoner Medbestemmelse og ungt lederskap Godt utdanningstilbud til toppidrettsutøvere

5 Idretten samfunnsbidrag
Fysisk aktivitet i skolen er det offentliges ansvar Idretten har ikke ansvar, men kan bidra i skolen: Kurs og kompetanse Ressurspersoner Felles bygging av anlegg Lokale samarbeidsløsninger

6 5.3. Fysisk aktivitet i skolen
Mål: Norsk idrett vil arbeide for å bedre forutsetningene for barns og unges fysiske utvikling og utfoldelse, ved at det innføres én time daglig kroppsøving med kvalifiserte lærere alle barn kan svømme når de er 10 år idrett og skole i fellesskap samarbeider om allsidige aktivitetstilbud

7 det innføres én time daglig kroppsøving med kvalifiserte lærere
Vår erfaring er at kompetanse er en nødvendighet for god fysisk aktivitet Skal staten ta et folkehelseløft må den gjøre det i skolen – der når en alle Forskning viser at funksjonshemmede i større grad blir utelatt i kroppsøving, årsak i mange tilfeller manglende kompetanse

8 - Alle barn kan svømme når de er 10 år
Alle barn kan ikke svømme når de er 10 år! Svømming må både få prioritet og kvalifiserte lærere Egne tiltak, svømmekurs rettet mot lærere God erfaring med bruk av klubber som har instruktører skolen kan leie Basseng må bygges og få vann

9 Hvert år går 30.000 barn ut av 4. trinn uten å være svømmedyktige
Ca 50 % av 10-åringene kan ikke svømme 200 meter Kun 57 % hadde svømmeundervisning gjeldende år (undersøkelse 2003 og 2009) Elever som har foreldre med fremmedkulturell bakgrunn har gjennomgående dårligst svømmeferdigheter Tilgang svømmebassen (med vann) er ikke tilfredsstillende

10 - Idrett og skole i fellesskap samarbeider om allsidige aktivitetstilbud
Idrettsforbundet har støttet en del lokale prosjekter med samarbeid om allsidig aktivitet Mye av grunnlaget legges i barneårene Eksempel på samarbeid er: Ressurselever Samarbeidet i Lillehammer-regionen Kursing av aktivitetsledere i SFO

11 Videre arbeid Gjennomgang om kroppsøvingsfaget i ungdomsskolen
Jobbe med påvirking av politikere på faget generellt Vise hvilke kurs og ressurspersoner idretten har Støtte gode samarbeidsmodeller, gjelder særlig i grunnskolen.

12 Idretten vil bidra til å styrke kroppsøvingsfaget og sikre at aktiviteten preges av idrettsglede!

13


Laste ned ppt "Norges idrettsforbund"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google