Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksmøte 09.09.10 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/Anne Opsal Slupphaug.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksmøte 09.09.10 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/Anne Opsal Slupphaug."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksmøte 09.09.10 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/Anne Opsal Slupphaug

2 Agenda Velkommen Informasjon fra Lønnstjenesten LØF 2010 – Over i driftsfasen. Hva nå? PagaWeb registreringsdetaljer Innspill fra nettverksgruppa Eventuelt

3 Velkommen til nettverksmøte Nye attestanter Nye ansatte på Lønnstjenesten Høstens nettverksmøter –Torsdag 14. oktober 08.15 – 10.00 i H1 –Torsdag 11. november 08.15 – 10.00 i H1

4 Informasjon fra Lønnstjenesten Timelønn/Honorar til AFP-pensjonister og alderspensjonister må behandles ulikt. –AFP-ere kan tjene inntil kr 15.000 pr år i tillegg til sin pensjon. Inntekt over dette vil føre til reduksjon av AFP-pensjonen. Bruk gjerne TT-kode 2029 Honorar for denne gruppen. –http://www.spk.no/no/Person/Pensjon/AFP/AFP-og-inntekt/http://www.spk.no/no/Person/Pensjon/AFP/AFP-og-inntekt/ –Engasjerte som har alderspensjon kan tjene maksimalt 160 kr/time uten at det reduserer pensjonen. Bruk TT-kode 2003 Pensjonistavlønning. –http://www.spk.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/Inntekt-og-pensjon/http://www.spk.no/no/Person/Pensjon/Alderspensjon/Inntekt-og-pensjon/ PagaWeb: Overgang til Blueform og nye skjema. Utrulling starter etter planen i Q4, dvs ca 22 november. Fungerer elektronisk lønnsslipp for ansatte? Manuell SPK pensjonsrapportering vedrørende timelønte med delvis uførepensjon/AFP. Finnes det rutiner på enhetene for rapportering videre til fastlønnsattestantene?

5 LØF 2010 – Over i driftsfasen: Hva nå? LØF 2010 prosjektfasen er over. PagaWeb går over i en driftsfase. –Opplæring av nye ansatte (enhetene) –Opplæring av ledere (BDM) – (enhetene) –Opplæring av nye attestanter – (enhetene, og nettverkskontakt) –Faglig oppdatering (prosessleder, nettverksdeltakelse, kurs) –Felles opplæringstiltak for oppstart nye instituttledere (2.år) –Oppfriskningskurs: System (PagaWeb) Nettverksmøter/driftsmøter – hvilken form ? Benevnelse på rollen ? - Forslag Kontrolltiltak – sentralt og desentralt. Rutiner og gjennomføring prioriteres i lønnsprosessen. –Rutinegjennomgang –Bilagskontroll/avtaler –(Prøvelønnskjøring)

6 PagaWeb registreringsdetaljer Vi planlegger å legge varsel om maksimumsantall på enkelte lønnskoder/TT-koder for å begrense muligheten for feilutbetaling. F.eks på 1015 Overtid, 1016 Overtid, 1020 Morgen/kveldstillegg, 1021 Nattidskompensasjon og 1143 Timelønn m pensjon. Hvilke konsekvenser vil det få, og hva må attestanten gjøre? Varslingen lar seg overstyre. (Variabel lønn) Det er kommet et nytt valg i nedtrekksmenyen i kolonnen Oppholdssted: ”Norge – overnatting til/fra utland”. Dette brukes hvis en bare har oppdrag i utlandet, og en skal ha norsk diett på deler av reisen. (Reise) Feil på reiseregningsblanketten: Kompensasjonstillegg/Nattillegg 400 kroner pr døgn –Antall nattillegg må være enten ingen eller alle reisedøgn –Det fungerer ikke med både privat overnatting og hotellovernatting på samme reise –Nattillegg fungerer ikke samtidig med overnatting på pensjonat i utland Disse feilene vil bli rettet i en ”hastepatch”, som er planlagt 16. september. (Reise) Husk å ikke krysse av for ”Frikort” på blankett Nyansettelse. Det medfører at det ikke trekkes skatt av vedkommende i det hele tatt. Legg inn 50 % (skatteprosent) og skriv i merknadsfeltet at skattefrikort oversendes. Send frikortet til Lønnstjenesten Har dere andre problemer med registrering i PagaWeb? NB! Velg riktig ”Arbeidsforhold” med lønnstrinn som er i samsvar med timelønn. Dette er viktig i forhold til pensjonsrapporteringen.

7 Innspill fra nettverksgruppa HR Kommunikasjonskurs. Det har kommet ønske om at også attestanter for variabel lønn og reise kunne delta på det samme kurset som HR- konsulentene har vært gjennom i forbindelse med HR-prosjektet. Begge gruppene er førstelinjestøtte og mottar mange henvendelser fra ansatte. –Personal/Kompetansegruppa melder at dette kurset må inn i NTNUs kompetansekalender, med mulighet for alle til å delta. Kurset vil ikke være en del av opplæringen i lønnsprosessen. Hva er godkjent dokumentasjon på gjennomført flyreise? Tilskudd til utenlandsopphold Forskertermin. Vurdering av merkostnad til bolig under oppholdet. Reiseforskudd-restanse når arbeidsforholdet avsluttes ved NTNU. Ønsker rutiner som kan fange opp disse. LOP-hjelp@adm.ntnu.no avsender mottar saksnummer uten beskrivelse. Her ønskes beskrivelse/emne for å enklere gjenkjenne saken.LOP-hjelp@adm.ntnu.no

8 Eventuelt Ny artskontoplan. –Departementet har sendt ny kontoplan ut på høring, med høringsfrist 31. august Demonstrasjon av Info-tjenesters oppslagsverk. Vurdering av abonnement til enhetene. Frist 7. september


Laste ned ppt "Nettverksmøte 09.09.10 Attestanter for variabel lønn og reiseregninger v/Anne Opsal Slupphaug."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google