Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo."— Utskrift av presentasjonen:

1 STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo

2

3 § 2 Definisjoner •Tjenestereise: pålagt og/eller godkjent reise av ikke fast karakter i oppdrag for arbeidsgiver/oppdragsgiver. Note 1– Reiser som utføres som en fast del av arbeidet og som inngår som faste rutinemessige oppdrag, er ikke tjenestereiser i denne særavtalens forstand, jf. egen særavtale for slike reiser.

4 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag •Gjelder reiseoppdrag som ikke er tjenestereiser. •Merknad, punkt 1): ▫Skal avtalen komme til anvendelse, må følgende tre kriterier for reisen være oppfylt samtidig: 1)reisen må være rutinemessig, 2)det må utføres ordinært arbeid og 3)reisen krever ikke spesiell godkjenning.

5 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag forts. •Legitimert kostgodtgjørelse gis hvis avstand til ordinært tjenestested er minst 15 km a)Fra 6 timer til 9 timer: kr 105 b)Fra 9 timer til 12 timer: kr 175 c)Fra 12 timer: kr 270 •Ved overnatting benyttes satsene i innenlandsavtalen.

6 Særavtale om kostgodtgjørelse ved rutinemessige tjenesteoppdrag forts. •Måltidstrekk: ▫Når enkeltmåltider er dekket, dekkes ikke legitimerte utgifter etter a) og b). ▫For reiser over 12 timer etter c) trekkes kr 175 for lunsj og kr 222.50 for middag. ▫Arbeidsgiver kan dekke legitimerte utgifter inntil kr 270- etter pkt c)

7 § 3 Generelt •Hurtigste og billigste måte - totalvurdering •Plikt til å benytte rabattavtaler •Utgangs- og endepunkt for reisen er normalt arbeidssted eller bopel.

8 § 4 Rutegående transportmidler •Rutegående transportmidler dekkes uten krav om legitimasjon av utgifter •Unntak:- rutefly - tog, 1. klasse - skip, beste klasse For disse må også forhåndssamtykke innhentes. •Rabattordninger som virksomheten har, skal benyttes.

9 § 5 Ikke-rutegående transportmidler •Drosje, egen bil, leiebil •Forhåndssamtykke - for det enkelte tilfelle - generelt

10 § 8 Dekning av andre utgifter •Ulegitimert: Parkometer, bom-, bro- og tunnelutgifter, piggdekkavgift, nødvendig oppbevaring av bagasje. •Legitimert: Soveplass, plassbillett, parkeringsavgift, transport av bagasje, overvekt på fly, vask og rens av tøy, nødvendige telefonsamtaler etc, andre strengt tatt nødvendige utgifter.

11 § 9 Kostgodtgjørelse •Reiser under 15 km: normalt ingen kostgodtgjørelse •Dagsreiser - reiser uten overnatting: - inntil 5 timer: legitimert kr 155 - mellom 5 og 9 timer: ulegitimert kr 175 - mellom 9 og 12 timer: ulegitimert kr 270 - utover 12 timer: ulegitimert kr 445

12 § 9 Kostgodtgjørelse – forts. •Kostgodtgjørelse ved overnatting -reiser fra 12 timer: kr. 580 -6 timer inn i nytt døgn gir nytt kostdøgn (kr. 580,-)

13 § 9 Kostgodtgjørelse – forts. •Måltidstrekk hvis måltider er dekket: - frokost 10% (kr 58) - lunsj 40 % (kr 232) - middag 50% (kr 290) •Satsen for kost kan overskrides legitimert med 20 %. •Måltidstrekk for dagsreiser: Lunsj kr 175, middag kr 222,50

14 § 10 Nattillegg •Ulegitimert nattillegg kr. 400. - minst 5 timer av natten utenfor hjemmet og overnatting må ikke skje i hjemmet. - natt: kl. 22.00 – 06.00 Ikke krav til dokumentasjon på hvor overnatting har funnet sted.

15 § 10 Nattillegg – forts. •Utgifter til overnatting på hotell dekkes inntil kr 1.400,- •Utgifter utover dette kan dekkes der det er svært vanskelig å finne overnattingssted innenfor satsen •OBS! satsen er uten frokost, i praksis betyr dette + kr 58,- der frokost er inkludert.

16 § 11 Dagopphold •Nødvendig opphold på hotell dekkes der ventetid utgjør mer enn 6 timer. •I praksis hvis utsjekking er kl. 12.00 og videre transport ikke kan skje før etter kl. 18.00, kan hotellrommet dekkes hvis det ellers er nødvendig.

17 § 14 Kredittkort •Arbeidsgiver kan dekke utgifter til kredittkort som omfattes av avtale med statlige virksomheter. •Arbeidstaker kan ikke pålegges å skaffe seg kredittkort.

18 § 15 Reiseregning •Rett til forskudd. •Ved kredittkort betalt av arbeidsgiver: inntil 25 % av det som totalt tilsvarer kost og nattillegg. •Ved bruk av andre fremkomstmidler anbefaler vi å samle reiser over en periode før registrering i reiseregningen

19 § 3 Generelt •Hurtigste og billigste måte •Arbeidsgiver har ansvaret for å vurdere sikkerheten i forbindelse med oppdraget. ▫Viktig i forbindelse med valg av hotell og reiserute •Plikt til å benytte rabattavtaler •Utgangs- og endepunkt for reisen er normalt arbeidssted eller bopel.

20 § 4 Rutegående transportmidler og •Tilsvarer samme bestemmelse som i innenlandsavtalen § 5 Ikke-rutegående transportmidler

21 § 7 Dekning av diverse utgifter Legitimerte utgifter •a) hotellopphold – legitimeringsplikten er absolutt. •b) drosje •c) parkeringsutgifter •d) transport av bagasje •e) andre transportutgifter •f) flyplassavgift •g) pass og visum •h) vaksinasjon og medisiner •i) provisjonsbetaling ved kjøp/salg av valuta •j) telefonsamtaler/telefax •k) private telefonsamtaler •l) vask og rens av tøy •m)andre strengt nødvendige utgifter Når det ikke er mulig å få kvittering etter pkt. b) – m), er legitimasjonsplikten ikke absolutt.

22 § 7 Dekning av diverse utgifter Ulegitimerte utgifter: •a) utgifter til nødvendig oppbevaring av bagasje •b) mindre utlegg til bærere, pikkoloer o. l. •c) parkometerutgifter, bom-, bro- og tunnelutgifter Det må redegjøres for årsaken til utgiftene på reiseregningen.

23 § 9 Natt •Utgifter til overnatting dekkes etter regning inntil de satser som gjelder for vedkommende land. •Ved overnatting underveis dekkes oppholdet etter regning for oppholdsstedet. •Når utgifter til overnatting overstiger nattsatsen, kan den i særskilte tilfeller overskrides. Det må da gis en begrunnelse.


Laste ned ppt "STATENS SÆRAVTALER FOR REISER Svein-Erik Skamo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google