Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12 Reflekterende lesing.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12 Reflekterende lesing."— Utskrift av presentasjonen:

1 12 Reflekterende lesing

2 Seks ærlige tjenere Jeg har seks ærlige tjenere,
de har lært meg alt jeg vet og deres navn er: Hva og Hvorfor og Når og Hvordan og Hvor og Hvem Rudyard Kipling

3 12.1 Arbeid aktivt med teksten
Arbeid med teksten ut fra tekstens forutsetninger Analyser ut fra egne erfaringer, kunnskaper og meninger Arbeid med teksten i forhold til andre kunnskapskilder Anvend stoffet

4 12.2 Refleksjon er bearbeiding i hjernen
Logisk bearbeiding Auditiv (hørselsmessig) bearbeiding Visuell (synsmessig) bearbeiding Kinestetisk (bevegelses) bearbeiding Tanke- og følelsesmessig bearbeiding Annen bearbeiding Finne andre synsvinkler Anvendelse og mestring Veksle mellom lesemåter og refleksjonsmåter

5 12.3 Reflektere på tekstens premisser
Les på linjene - tekstens direkte mening Les mellom linjene - tekstens underforståtte meninger Les bak linjene - teksten i større sammenheng Gå fra helhet til del og fra del til helhet Les definisjoner Les framover - ikke hopp tilbake og les om igjen Finn sammenhenger Tenk over det du leser Still spørsmål til teksten

6 12.4 Se teksten i en større sammenheng
En annen type logisk bearbeiding er å se teksten i en større sammenheng. Du kan tenke gjennom hvordan det du leser henger sammen med andre ting du kjenner til. OPPGAVE Denne bokas sammenheng Hvilken sammenheng setter du denne boka om lesing inn i?

7 12.5 Koble det du har lest til din egen virkelighet
Bruk dine kunnskaper og erfaringer Finn analogier til det du leser Finn assosiasjoner til det du leser Finn det nye eller det uvante

8 12.6 Auditiv (hørselsmessig) bearbeiding
Du bearbeider teksten auditivt for å: Lagre den i de auditive delene av hukommelsen. Knytte forbindelser mellom de forskjellige delene av den auditive hukommelsen. Knytte forbindelser mellom den auditive hukommelse og andre deler av hukommelsen. Skape nye forbindelser og ny forståelse.

9 Du kan bearbeide teksten auditivt slik:
Les høyt for deg selv Formuler ordene taust med leppe og tunge Lytt til din indre stemme - hør ordene inne i deg

10 12.7 Visuell bearbeiding Visualiser det du leser
Reflekter med visualisering Tren med visualisering Visualisering er en av de gylne nøkler til bedre forståelse og hukommelse Lag tegninger

11 12.8 Kinestetisk (bevegelses) bearbeiding
Hvis teksten handler om bevegelse, er det nødvendig å utføre bevegelsene for å lære og forstå. Også for andre tekster kan kinestetisk bearbeiding være nyttig. Bevegelse og endrede kroppsstillinger vil gjøre at andre deler av hjernen aktiviseres. Det vil påvirke hvordan den bearbeider det du tenker på. Bearbeid en tekst kinestetisk ved å tenke gjennom den mens du har kroppen i forskjellige stillinger eller beveger deg. Gå en tur mens du tenker på noe du har lest.

12 12.9 Tanke- og følelsesmessig bearbeiding
Hvilke følelser en hendelse har frembrakt, kan være viktigere og ha gjort større inntrykk enn selve hendelsen. Vår hukommelse for følelser er derfor også viktig. Våre følelser kan være av avgjørende betydning for hvordan vi forstår og opplever en tekst. Mange tekster vil automatisk frambringe følelser. En thriller kan framkalle spenning og nysgjerrighet. En roman eller et dikt kan framkalle de fleste følelser. En viktig del av bearbeidingen kan derfor være å la følelsene komme fram, og å legge merke til dem. Kanskje kommer de av seg selv. Kanskje må vi spørre oss selv om hvilke følelser og tanker teksten og bearbeidingen av den framkaller.

13 Andre synsvinkler I mange tekster er en viktig del av refleksjonen å finne andre synsvinkler enn forfatterens. Et eksempel er politisk propaganda. Du vil kanskje høre de andre partenes synspunkter før du gjør deg opp din egen mening. Å finne andres synsvinkler kan også være å leve deg inn i andres situasjon. Hva ville jeg mene og føle hvis jeg var i andres situasjon? Eller hva ville andre mene og føle hvis de var i min situasjon? Hvilke argumenter ville de komme med? Du kan også finne andre synsvinkler ved å spørre andre mennesker, lese i annen litteratur eller prøve det ut selv.

14 12.11 Anvendelse og mestring
Mange tekster er lærebøker. For å mestre stoffet kan det være nødvendig å prøve det i praksis. For å se hvilket resultat en matoppskrift gir, må du lage maten. For å lære deg et golfslag slik det er beskrevet i en bok, må du øve på det. For å forstå matematikk, må du løse oppgaver. Noen ganger kan det også være nødvendig å prøve ut i praksis før du i det hele tatt forstår hva som står i teksten. Hvis det står at det er ubehagelig å vaske seg i en fjellbekk, så vet du ikke hvorfor, før du har prøvd det! Den praktiske treningen vil også gjøre deg mer oppmerksom når du leser teksten på nytt. Du vil merke deg relevant og nyttig informasjon og forstå ting på en bedre måte.

15 12.12 Veksle mellom forskjellige lese- og refleksjonsmåter
Lesemåter som hurtiglesing, superlesing, fotolesing, skumlesing og skanning har sin plass også i den reflekterende lesingen. Du kan kombinere de ulike lesemåtene for å finne fram til hva som er interessant. Dette kan du så arbeide grundigere med ved hjelp av reflekterende lesing. Vanligvis vil du også veksle mellom de forskjellige måtene å reflektere over en tekst på.

16 12.13 Strategi for reflekterende lesing
Forberedelse Lese reflekterende Etterarbeid


Laste ned ppt "12 Reflekterende lesing."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google