Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialogverksted [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialogverksted [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]"— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialogverksted [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]

2 1.Introduksjon 10 ‒ 15 minutter Velkomst og presentasjon [Sett inn ansvarsgruppens formål og målet med møtet. Presenter dere selv og gi deltakerne mulighet til å hilse på hverandre og snakke sammen om forventningene til møtet.]

3 Hva er et dialogmøte? Et møte der vi sammen drøfter og prioriterer våre viktigste trivselstemaer vi fokuserer på muligheter og løsninger; løsningsfokusert tilnærming alle får mulighet til å komme til orde vi ender opp med forslag til løsninger på de viktigste temaene løsningsforslagene våre danner grunnlaget for en handlingsplan Arbeidsform: 2 møter à ca. 2 timer. Hvert møte har 3 ‒ 4 runder og foregår dels i grupper og dels i plenum. Spørsmål eller kommentarer?

4 De to dialogmøtene ca. 2 x 2 timer Møte 1 1. Introduksjon til dialogmøtet og trivselstemaer (felles) 2. Dialog om trivselstemaer (grupper) Hver deltaker peker på forhold som fungerer, og forhold som bør forbedres. Deretter drøfter og beskriver gruppen forholdene nærmere. 3. Prioritering av trivselstemaer (felles) Gruppene presenterer de temaene de har jobbet med, og de viktigste temaene prioriteres ved avstemming. Møte 2 1. Oppstart og endelig beslutning om trivselstemaer (felles) 2. Dialog om handlingsmuligheter (grupper) Gruppene jobber med å finne handlingsmuligheter for de prioriterte temaene. IGLO-skjema brukes for å konkretisere handlingene. 3. Oppsummering og handlingsplan (felles) Gruppene stiller ut arbeidet sitt og presenterer planen for det videre arbeidet og opplyser hva som skal skje videre. 4. Evaluering (felles) Dialog om utbyttet av metoden og om dere ønsker å bruke den om igjen

5 Møte 1 Temaer for dagens møte [Hvis dialogmøtet foregår etter en kartlegging/trivselsmåling, setter dere inn de trivselstemaene dere vil behandle på møte 1. Dere kan for eksempel sette opp emnene slik:] Det vi er fornøyd med og vil ta vare på Det vi vil forbedre og utvikle Samarbeid med kollegaer Klare mål Osv. Informasjon til rett tid Oppgavefordeling Osv.

6 2. Dialog om trivsel 45 ‒ 60 minutter Her skal dere jobbe i grupper på [6 ‒ 8 – sett inn riktig antall]. I gruppene skal dere gjøre følgende: Velg en referent. Drøft trivselstemaene ut fra disse spørsmålene: – Hva vil vi gjerne ta vare på? – Hva kan gjøres bedre? – Hvordan påvirker temaet arbeidsdagen, og hvordan henger det sammen med andre forhold som oppgaver eller relasjoner til kollegaer/ledelsen/borgere/kunder? Finn fram til viktige undertemaer som dere skal jobbe videre med. Referenten noterer alle temaene underveis. Bestem dere for hva som skal presenteres for de andre. Dette kan dere eventuelt skrive på et flippoverark. [Se eksempel på oppsett på neste lysbilde.]

7 Flippoverark ‒ designforslag Forhold vi ønsker å ta vare på / få mer av Forhold vi ønsker å jobbe med og utvikle

8 3. Prioritering av trivselstemaer (felles) 30 ‒ 40 minutter Gruppene presenterer temaene og hva de har diskutert. Temaene prioriteres ved håndsopprekning. Vi jobber videre med de [for eksempel 2 ‒ 3 – sett inn antall] temaene som får flest stemmer. Alle velger seg ett prioritert tema og jobber på møte 2 videre med løsningsforslag i nye grupper. Det er greit å opprette flere grupper innenfor samme tema.

9 Kort evaluering Hva har vi fått ut av dagen i dag? Hva skal skje på neste møte?

10 Dialogmøte om trivsel Møte 2 [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]

11 Møte 2 Program for møte 2 1. Oppstart og endelig beslutning om trivselstemaer fra møte 1 (felles) 2. Dialog om handlingsmuligheter (grupper) Gruppene jobber med å finne handlingsmuligheter for de temaene som er prioritert høyest. IGLO-skjemaet brukes for å konkretisere handlingene. 3. Oppsummering og handlingsplan (felles) Gruppene stiller ut arbeidet sitt. Ansvarsgruppen trekker fram de viktigste temaene og forteller om planen for det videre forløpet. 4. Evaluering (felles) Dialog om utbyttet av metoden og om dere ønsker å bruke den om igjen

12 1. Oppstart og beslutning om trivselstemaer Har vi prioritert de riktige temaene? [Sett inn listen med de prioriterte temaene fra møte 1 her.]

13 2. Dialog om handlingsmuligheter (grupper) 45 ‒ 60 minutter Når de nye gruppene er dannet, jobber dere med løsningsforslag: Velg en referent. Hvert tema drøftes ut fra et ønske om å forbedre forholdet. – Temaer dere ikke er fornøyd med: Hvordan finner vi løsninger? – Temaer dere er fornøyd med: Hvordan kan vi få mer av dette? (Fyll ut flippoverarket som huskeliste.) Bruk IGLO-skjemaet for å konkretisere. Hvem skal gjøre hva og når? Diskuter dette: – Hvem skal handle (individ, gruppe, ledelse og/eller organisasjon)? – Hvilke ressurser krever det? – Når kan det settes i gang, og av hvem? [Eksempel på design av flippoverark og IGLO-ark følger på neste side.]

14 Flippoverark – designforslag Forhold vi ønsker å ta vare på / få mer av Løsningsforslag Forhold vi ønsker å jobbe med og utvikle Løsningsforslag Her skriver dere ideer fra dialogen om handlinger. Her står temaene fra dialogen om trivsel.

15 IndividGruppe OrganisasjonLedelse Kilde: Teamledelse med det rette twist, NFA 2008

16 3. Oppsummering og handlingsplan (felles) Ca. 30 minutter Gruppene stiller ut løsningsforslagene sine på flippoverarkene. Deltakerne besøker de andre gruppene og lar seg inspirere. Referenten blir stående ved gruppens ark for å fortelle og svare på spørsmål. Ansvarsgruppen går med rundt til gruppene og ser etter felles temaer. Ansvarsgruppen runder av med å oppsummere de viktigste temaene. Alle deltakerne har mulighet til å supplere ansvarsgruppen.  Til sist: Ansvarsgruppen samler inn arkene til alle gruppene og skriver ned forslagene i en prioritert handlingsplan.

17 Oppsummering og handlingsplan (fortsetter) Hva skal skje nå: [Sett inn punkter om hvordan dere oppsummerer dagens møte. Hvordan utarbeides handlingsplanen, og når begynner dere?] [Vær klar på at ikke alle forbedringer kan settes i gang samtidig. Noen temaer kan kanskje ikke realiseres med en gang pga. økonomi, og andre temaer må kanskje kartlegges grundigere før man begynner.]

18 Samlet evaluering Hva er det viktigste utbyttet av de to dialogmøtene?


Laste ned ppt "Dialogverksted [Sett inn navn på arbeidsplassen og dato]"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google