Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Cafédialog – elevmedvirkning. Aktuelt tema skolestart 2011 Kjennetegn for profesjonelle elever 22.11.2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Cafédialog – elevmedvirkning. Aktuelt tema skolestart 2011 Kjennetegn for profesjonelle elever 22.11.2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 Cafédialog – elevmedvirkning

2 Aktuelt tema skolestart 2011 Kjennetegn for profesjonelle elever 22.11.2014

3 Kunnskap gir muligheter! Vårt verdigrunnlag: Medvirkning - Læring – Utvikling Kjennetegn for profesjonelle elever er vedtatt av elevrådet mandag 24. januar 2011.

4 Formål med Cafedialog Gi elevene kunnskap om og ferdigheter i hvordan elevmedvirkning kan fungere i praksis på Horten videregående skole Gi elevene en mulighet for dialog om andre aktuelle og relevante problemstillinger eller temaer som settes på dagsorden ift elevenes læringsmiljø. Et verktøy for dialog Bidra til å skape felles fokus og felles forståelse Stimulere til kreativ problemløsning og nye innfallsvinkler Skape eierskap til ideer

5 Kjøreregler Vær åpen Vis respekt Lytt til hva andre har å si Alle ideer og innspill er tillatt Bygg videre på andres idéer Tillat uenighet

6 Cafémetode Klassen deles inn i 3 – 6 grupper som grupperer seg på hvert sitt cafebord. Rommet organiseres med cafébord som dekkes til med papirduk / plansje til å skrive på. Hver gruppe velger en cafévert. Gruppen får en oppgave, og skriver ned sine svar på caféduken. Cafébord 115 min Cafébord 210 min Cafébord 310 min Cafébord 410 min Cafébord 510 min I starten velger hver gruppe en cafévert, som sitter fast på gruppens cafébord hele økta. Alle andre gruppedeltakere skal i løpet av dialogen ha vært innom samtlige cafébord. Når du som elev får beskjed om å endre cafébord, sett deg ned der det er ledig – og der du ikke har vært før! Arbeidet fra den enkelte gruppe presenteres for hele klassen. Samarbeidsgruppa får ansvar for å utarbeide en oppsummering av arbeidet som legges fram for klassen i en klassens time.

7 Cafévertens oppgave Fungere som igangsetter Sørge for at gruppen fokuserer på temaet Sørge for at alle skriver ned det de sier (skrives rett på papiret som ligger på bordet) Ved rotering, informere de nyankomne til bordet om hva som er blitt diskutert av gruppen før (kort) Sørge for at hver person som vil si noe blir hørt i løpet av den tiden gruppen har til disposisjon Følge med – og holde gruppen orientert om tiden ved hvert besøk Sørge for at oppsummeringen skrives ned når alle er tilbake ved sitt opprinnelige bord

8 Oppsummering: 30 min Alle er nå på sitt opprinnelig bord: –Velg inntil 3 tiltak som er viktigst –Hvilke hindringer er det for gjennomføring? –Hvordan følge opp dette? Hvem har ansvar – og hva skal til? –Skriv ned!

9 Vår visjon - Kunnskap gir muligheter

10 Vårt felles verdigrunnlag Læring Medvirkning Utvikling

11 Husregler Vi møter presis til timene. Vi har PC’n lukket når timen begynner. Vi holder fokus på faget i timene. Vi spiser ikke i timene. Vi rydder alltid opp etter oss.

12 Temaer – tema til diskusjon som fordeles pr bord 1.Hvordan praktiseres god møteteknikk? Bli enige om enkle kjøreregler for klassen. 2.Hvordan skal en god tillitselev opptre og hva er hans viktigste oppgaver? 3.Hvordan skal en godt fungerende samarbeidsgruppe jobbe, og hva er viktig for at den skal lykkes i sitt arbeid? 4.Hva betyr elevmedvirkning, og hvordan kan vi praktisere elevmedvirkning i skolehverdagen? 5.Nevn eksempler på ulike tema som elever og lærere kan ta opp i klassens time. Hva skal til for at klassens time oppleves som meningsfylt for alle? 6.Hvilke kjøreregler ønsker klassen å ha som sine egne regler i tillegg til husreglene? Hva skal til for at dette gjennomføres av alle, både elever og lærere? 7.List opp skolens husregler. Hva skal til for at disse gjennomføres av alle, både elever og lærere? 8.List opp ulike undervisningsmetoder og diskutere hvilke metoder som er egnet i ulike situasjoner og hvilke metoder som kan gi elevene størst læringsutbytte. 9.Studer skolens retningslinjer for prøveavvikling. Hva skal til for å sikre lik praksis? 10.Kom med flere forslag! 22.11.2014


Laste ned ppt "Cafédialog – elevmedvirkning. Aktuelt tema skolestart 2011 Kjennetegn for profesjonelle elever 22.11.2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google