Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KS seminar om bosetting og integrering av flyktninger

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KS seminar om bosetting og integrering av flyktninger"— Utskrift av presentasjonen:

1 KS seminar om bosetting og integrering av flyktninger
Mål og resultater KS seminar om bosetting og integrering av flyktninger

2 Tallenes tale i 2008 Intro resulatene % over til arbeid 19% over til utdanning (ekskl grunnskole) 2% på lønnstilskudd 20% på tiltak i regi av NAV og andre (inkl. grunnskole) Arenatall fra NAV 76% av deltakerne som meldte seg som arbeidssøkere gikk over til arbeid/utdanning innen ett år etter avsluttet program

3 Resultater norsk 2008 og mål 2009
60 pst. av de som går opp til prøve skal bestå skriftlig del 95 pst. av de som går opp til prøve skal bestå muntlig del Kilde: Norsk språktest År 2008 Kandidater Bestått % bestått Skriftlig Norskprøve 2 5687 3121 55 prøve Norskprøve 3 3482 1636 47 Muntlig 5518 5152 93 3512 2872 82

4 Hvorfor fokus på resultater?
Resultatmål i 2009 INTRO 65% av deltakerne skal over i arbeid og utdanning 30% av deltakere som er arbeidssøkere ved avsluttet program skal være i arbeid eller utdanning innen ett år 5% flere kvinner skal gå over i arbeid eller utdanning Fokus på resultater For å se om ordningen fungerer etter hensikten For å vurdere hva som kan gjøres for å oppnå et bedre resultat For å bruke virkemidler på en målrettet og effektiv måte

5 Faktorer som har innvirkning på resultatene
Kommune Kvalifiseringstilbudet i kommunen og nabokommuner Politisk og administrativ vilje Næringslivet i kommunen og tilgjengelige arbeidsplasser NAV Arbeids tiltaksmidler Deltakeren Bakgrunn Utdannings- og yrkesbakgrunn Nasjonalitet Engasjement og motivasjon Gjennomføring og ansattes kompetanse Kompetanse, ressurser og holdninger blant ansatte Relevant og individuelt tilpasset program Organisering og strategi for samarbeid (respekt for hverandres rammer)

6 UTFORDRINGER I PROGRAMMET
Tilrettelegging av tilbudet Kvantitet – vanskelig Kvalitet – vanskeligere Individuell tilpasning - vanskeligst Utfordringer i programmet Behov for mer relevant og tilpasset programtilbud Lite fokus på fagopplæring som gir varig arbeidstilknytning Mindre intensivt og arbeidsrettet program for kvinner Brukermedvirkning – ikke god nok For lav kompetanse blant lærere og programrådgivere

7 Hva har vi anbefalt kommunene?
Sett mål – oppnå resultater Felles mål for alle involverte instanser Skap lokale samarbeidsfora Sikre tiltakskjeding Avklare samarbeidsrutiner Lag kompetanseplan Eks veiledningsmetodikk Utforme oppgavebeskrivelse for alle funksjoner Hvilke oppgaver inngår i programrådgiverfunksjonen?

8 IMDi rolle Informere og veilede Opplæring
Møter med kommuner Innhente og systematisere gode grep og effektive metoder Kople kommuner Opplæring Med utgangspunkt i lokale behov Kompetansesenter og pådriver for kommuner og andre aktørers arbeid NAV Arbeid, frivillige organisasjoner (Røde Kors: flyktningguide) Premissleverandør overfor AID Fremme forslag og bidrag til utviklingen av ordningen

9 INTRO sider på nett for programrådgivere
For å øke tilgjengeligheten av kunnskap reviderte temahefter tiltak metoder praktiske verktøy Ett av flere virkemidler for å sikre bedre resultat og kvalitet i introduksjonsordningen. INTRO sidene tar sikte på å tilby et brukervennlig digitalt oppslagsverk Det skal gi mulighet til å utvikle egen kompetanse presentere eget arbeid i form av artikler, debattinnlegg og gode grep Og være en interaktiv møteplass som skal gi mulighet til å utveksle ideer og erfaringer

10 Programrådgiverutdanning
30 studiepoeng - nettbasert utdanning Samlinger på Høgskolen i Buskerud, Drammen Planlagt oppstart september 09 Pris: for opphold og reise på 3 samlinger 2 semester Påmelding og studieplan: følge med på

11 Innholdet skal styrke programrådgiverens tre hovedroller:
Innhold og innretting Innholdet skal styrke programrådgiverens tre hovedroller: Veileder- og oppfølgingsrolle Koordinator- og samarbeidsrolle Saksbehandlerrolle Samlinger Nettstøtte Diskusjonsgrupper, chatterom Innlevering av oppgaver på nett Oppfølging av lærer på nett

12 INTRO 5 ÅR 1. OG 2. SEPTEMBER 2009 NORGES VAREMESSE, LILLESTRØM

13 INTRO 5 ÅR TID Start 1. september kl.10.00
Avsluttes 2. september kl med lunsj PROGRAM Noe felles og noen valgfrie minikonferanser MIDDAG og underholdning ØKONOMI Deltakerne betaler reise, opphold og konferanseavgift (ca 1500) Fokus Empowerment - brukerperspektivet Hvordan skal ansatte jobbe for å oppnå at deltakeren tar informerte valg, har et eierforhold til plan og program og tar ansvar for egen læring? sikres medvirkning og innflytelse? Inspirerte, motiverte og kompetente ansatte – hva er nøkkelen?

14 Takk for oppmerksomheten!

15 Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)
Formålet med NIR: ”..dokumentere enkeltpersoners deltakelse i ordningene i introduksjonsloven og norskopplæring for asylsøkere. Personregisteret er nødvendig for at kommunen skal kunne gjennomføre ordningene i introduksjonsloven og norskopplæring for asylsøkere, for utlendingsmyndighetenes behandling av søknader om bosettingstillatelse og norsk statsborgerskap og til evaluering av ordningene.”

16 Tilskuddsadministrasjon
Personregister over innbyggere med rettigheter og/eller plikter etter introduksjonsloven Tilskuddsadministrasjon

17 IMDi sitt ansvar: Systemeier
Sørge for at korrekt informasjon blir trukket ut fra utlendingsforvaltningens datasystem og presentert for kommune

18 Kommunenes ansvar: Registrere de lovpålagte opplysninger om deltakelse i introduksjonslovens ordninger Melde opp til Norskprøvene Søke tilskudd for norskopplæring


Laste ned ppt "KS seminar om bosetting og integrering av flyktninger"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google