Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høgskolen i Oslo Nettbasert samskriving ved hjelp av Task Presentasjon på Avdeling for helsefags fagdag onsdag 24.mars 2004 Ved Sissel Eeg-Larsen Et redskap.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høgskolen i Oslo Nettbasert samskriving ved hjelp av Task Presentasjon på Avdeling for helsefags fagdag onsdag 24.mars 2004 Ved Sissel Eeg-Larsen Et redskap."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høgskolen i Oslo Nettbasert samskriving ved hjelp av Task Presentasjon på Avdeling for helsefags fagdag onsdag 24.mars 2004 Ved Sissel Eeg-Larsen Et redskap for så vel gruppebasert studentarbeid som avdelingens utrednings- og planarbeid? Erfaringer fra SU

2 Noen grunnleggende forutsetninger for utvikling og bruk av Task l Studenter on-campus l Ansikt-til-ansikt møter kombinert med nettbasert interaktivitet l Kollektiv orientert pedagogisk tilnærming l Gruppearbeid med rollefordeling (redaktør, menig)

3 Hovedaktiviteter i Task 1. Gruppens redaktør disponerer og skriver avsnittene/kapitlene i besvarelsen på basis av gruppemedlemmenes innspill (klipp og lim) 2. Gruppemedlemmene kommenterer og diskuterer utformingen av besvarelsen, men kan ikke endre selve teksten i avsnittet 3. Gruppens redaktør reviderer avsnittene (klipp og lim) 4. Gruppen gir respons på andre gruppers besvarelse

4 Les oppgaveteksten (studiekravet)

5 Velg aktivitet og studiekrav

6 Les og kommenter avsnittene Lærerens instruksjon Studentens bidrag - begynnelsen

7 Læringskonteksten - læreren som kunnskapsformidler

8 Læringskonteksten – læreren som tilrettelegger

9 Skriv kommentar (menig gruppemedlem) eller skriv nytt avsnitt/kapitel (redaktør)

10 Besvarelser på papir eller nett, eller to likestilte alternativer? Eksempel: ”Lykkepillen som problemløser”

11 Kommentar fra medstudent

12 Erfaringer fra én gruppes samskrivingsprosess - en case-studie fra Task-piloten l 8 studenter i 8 uker l Totalt 140 bidrag l 57 bidrag er karakterisert som faglige bidrag, oftest i form av forslag til tekster l 83 bidrag var av mer fagadministrativ art, f eks referanser (30), møteavtaler (15), task- problemer (17)

13 Utsagn fra studentene – om skriftlige innlegg på nettet l ”Skriftlige bidrag skal være litt ordentlig skrevet både når det gjelder form og innhold. Jeg liker ikke å sende av gårde innlegg med ortografiske feil, ufullstendige setninger og dårlig grammatikk. Jeg opplever det ubehagelig at "uferdig" tekst blir stående i systemet.” l ”Jeg synes det er fint å se navnet mitt flere steder - da ser alle at jeg har gjort noe.”

14 Utsagn fra studentene - om å være uenig og kritisk l ”Jeg liker ikke å kritisere medstudenter på nettet. Når jeg ber en av de andre om å skjerpe seg på å holde inngåtte avtaler, vil jeg helst gjøre det under fire øyne. Det gjelder også når jeg er uenig med de andre og når jeg sier i fra om noe jeg mener er feil.” l ”Å skrive kritiske innlegg krever ofte så mange ord før jeg er sikker på ikke å bli misforstått, og likevel skjer det. Jeg synes det er ubehagelig hvis noe jeg har skrevet, blir tatt personlig.”

15 Generell innstilling til å samhandle online basert på 10 grupper i Task-piloten l 6 grupper var positivt innstilt l 4 grupper hellet i negativ retning. De viktigste årsakene var: –tekniske problemer, f eks for gammel versjon av Internet Explorer –for mange urutinerte brukere i gruppen –’fastlåst’ i Word og epost som arbeidsform

16 Utsagn fra studentene - om å jobbe interaktivt l ”Jeg skjønner ikke hvordan det skal bli å bruke vanlig system igjen. Kan vi bruke Task i 3.årsenhet også??" l ”For å kunne diskutere i TASK krever det at man er koblet til internett til enhver tid. Dette problemet har vi diskutert i gruppen, og de fleste i vår gruppe har modem på sin hjemmemaskin, og føler ikke at de kan ta seg råd til å sitte timesvis på nettet.” l ”Det er studenter som ikke føler at de enda mestrer TASK som dataprogram. For mange av studentene i vårt kull har tekstbehandling og data (WORD) tatt lang tid å lære. Det at disse studentene nå må forholde seg til enda et program - som ikke engang følger WORD prinsippene, er veldig problematisk.”

17 Gruppebaserte eller individuelle studiekrav? Hvilke konsekvenser får det når vi endrer læringsperspektivet… fra å lytte og lese til å tale og skrive i fellesskap fra kunnskapsoverføring til kunnskapskonstruksjon En av konsekvensene for SU har vært å gå… fra mange individuelle studiekrav til flere gruppebaserte

18 Lærernes arbeid med undervisningsplan (1.år heltid)

19 Avsnittsinndelingen – kurs 1

20 Les og kommenter et avsnitt 1 Les avsnittet 2 Les kommentarene 3 Skriv ny kommentar

21 Hvordan ser online-orienterte lærere ut?

22 Lærernes arbeid med undervisningsplan (deltid)

23 Nettbasert samskriving Computer Supported Collaborative Writing (CSCW) l Kunnskapsgenerering i fellesskap ved –en felles gjennomarbeidet tekst, eller ved –sammenlenkede individuelle bidrag l Transparens i læreprosessen

24 Situert og sosial læring i SUs e-læringsstrategi l Nettbasert interaktivitet er et samhandlingsmønster som sakte men sikkert innveves i fagmiljøet vårt l Nettbasert interaktivitet bygger på erfaringen om at kunnskap er fordelt mellom deltakerne i gruppen SUs e-læringstrategi er i kontinuerlig utvikling, og basert på sosiokulturelle læringsperspektiver…

25 Referanser… l Curran, V., Kirby, F., Parsons, E. and Lockyer, J. Discourse Analysis of Computer- Mediated Conferencing in World Wide Web-Based Continuing Medical Education. In: The Journal of Continuing Education in the Health Professions, Volume 23, pp.229-238, 2003Discourse Analysis of Computer- Mediated Conferencing in World Wide Web-Based Continuing Medical Education. l Dysthe, Olga. Dialogperspektiv på elektroniske diskusjonar. I Olga Dysthe (red) 2001. Dialog, samspel og læring. Oslo: Abstrakt forlag AS (s.309-332) l Dysthe, Olga. Teoretiske persoektiv. I Olga Dysthe (red) 2003. Mapper som pedagogisk redskap. Oslo: Abstrakt forlag AS (s.37-61) l Eeg-Larsen, Sissel. Pilot-utprøving av Task 1.1 (april/juni 2003) Rapport i forbindelse med PedIT-seminaret i Førstelektorprogrammet, 2004Pilot-utprøving av Task 1.1 (april/juni 2003) l Eeg-Larsen, Sissel. Nettsted for E-læringsprosjektet ved SU. I kontinuerlig utvikling…Nettsted for E-læringsprosjektet ved SU. l Gunn, C. and Barnett, J. On-line learning: a quality experience. In: Roberts, P. & Chambers, M. (ed) Digital Developements in higher Education. Theory and Practice. Taylor Graham and contributors, 2001


Laste ned ppt "Høgskolen i Oslo Nettbasert samskriving ved hjelp av Task Presentasjon på Avdeling for helsefags fagdag onsdag 24.mars 2004 Ved Sissel Eeg-Larsen Et redskap."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google