Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Seminar fagartikkel Pedagogikk uke 1 AU1. Hva bør en fagartikkel inneholde? Her er forslag til en grovskisse: Innledning – Bakgrunn for valg av oppgave.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Seminar fagartikkel Pedagogikk uke 1 AU1. Hva bør en fagartikkel inneholde? Her er forslag til en grovskisse: Innledning – Bakgrunn for valg av oppgave."— Utskrift av presentasjonen:

1 Seminar fagartikkel Pedagogikk uke 1 AU1

2 Hva bør en fagartikkel inneholde? Her er forslag til en grovskisse: Innledning – Bakgrunn for valg av oppgave – Problemstilling – Eventuell begrepspresisering – bruk teori – Oppbygging av oppgaven/angrepsmåte (Her skal du si hva du gjør i hvilken rekkefølge; Først vil jeg … deretter vil jeg … til sist vil jeg …) Hoveddel Bruk teori og bygg systematisk opp en tekst som har som mål å besvare problemstillingen (du kan se egne praksiserfaringer i lys av teorien, men teorien er det vesentligste) Avslutning I avslutningen må du ikke komme med nye momenter, men vise at du gjennom oppgaven har fått svar på problemstillingen din. (Det er ikke alltid du finner svar eller at det du finner er entydig, men da sier du det.

3 Aktuelle temaer (tenk undervisningsstoff og praksis 1. semester) – Lærerprofesjonen – Identitet/sosialisering – Læring læringsteorier Læringsstrategier IKT og læring – Skolens planer

4 TidsromArbeidsprosessenArbeidsform/ansvar Uke 1Idemyldring i forbindelse med temaførst individuelt så i plenum Uke 1 Sette sammen responsgrupper på bakgrunn av temavalg (gruppestørrelse 5-6 personer) Uke 1Formulere førsteutkast problemstillingindividuelt Uke 1 ”Analysere” og gi respons på hverandres problemstilling – diskutere mulig litteratur og angrepsmåte responsgruppe Uke 1 - 4Arbeide med førsteutkast til artikkelenindividuelt Uke 3Veiledning av faglærer Lærerne setter opp møtetidspunkt som studentene må følge Innen 29/1Sende førsteutkast (som vedlegg til e-post) til de andre i responsgruppaindividuelt Uke 5 Lese hver av de andres tekster og skrive kommentarer i margen (kommentarene skal være positivt uttrykt – gjerne i form av spørsmål) individuelt Uke 6 10/2 9.15-12 Den enkelte artikkelforfatter får muntlig tilbakemelding på bakgrunn av det arbeidet de andre i responsgruppa har gjort med teksten (mulighet for veiledning fra Ray/Kari) responsgruppe (husk å bestille grupperom) Uke 7-12 Artikkelforfatteren skriver videre på bakgrunn av de kommentarene som er gitt i responsgruppa (mulighet for videre respons på eget initiativ med responsgruppa) individuelt Innen 26/3Artikkelen sendes Ray som vedlegg til e-post Innen 16/4 Tilbakemelding dersom artikkelen ikke er godkjent Våren 2011Artikkelen brukes som utgangspunkt for artikkelskriving i 2. klasse – da blir det gitt tilbakemelding fra pedagogikklærer

5 Responsgrupper Velg gruppe på bakgrunn av temavalg Fyll inn tema i skjemaet Fyll inn opplysninger om den enkelte deltaker Ray/Kari fyller inn navn på veileder (pedagogikklærer) NB! Alle studentene skal tilhøre en responsgruppe

6 Problemstilling (se PP HPW 30.09.09) Formuler et spørsmål med utgangspunkt i det temaet du har valgt – hva er du nysgjerrig på? Gå sammen i responsgrupper – ”Analyser” og gi respons på hverandres problemstilling – diskutere mulig litteratur og mulig angrepsmåte

7 Artikkelskriving Planlegg arbeidet – sett opp en tidsplan Innhent stoff - husk at det du finner på nettet skal vise til en forfatter som har kompetanse på området – let i artikkelbasene Lag en disposisjon – tenk hele tiden at det du skriver er viktig for å gi svar på problemstillingen Jo mer du har skrevet før førsteutkastet sendes til respons (29/1) jo mer vil du få respons på! LYKKE TIL


Laste ned ppt "Seminar fagartikkel Pedagogikk uke 1 AU1. Hva bør en fagartikkel inneholde? Her er forslag til en grovskisse: Innledning – Bakgrunn for valg av oppgave."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google