Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav Om lek. Basisgruppearbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav Om lek. Basisgruppearbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav Om lek. Basisgruppearbeid.

2 Basisgruppene deler seg i halvbasisgrupper, unntatt gr. 8.

3 MÅL Læring og kvalifisering Fordypning i temaet Kunnskap Forberedelse/ øvelse til å skrive en individuell fagtekst til eksamen.

4 Pensumet knyttet til oppgaveteksten må leses Annen faglitteratur

5 Arbeid med oppgaveteksten Analyser oppgaveteksten Hva spørres det etter? Lag en skisse over relevant litteratur Hva slags pedagogisk utfordring ligger i oppgaveteksten? I hvilke bøker finner dere teorien? Flere bøker i litteraturlista deres tar opp teorier om lek.

6 Arbeid i gruppa Bruk mye tid på å: Drøfte Reflektere Diskutere

7 Bruk biblioteket Underveis kan det være nødvendig at gruppa deler seg i mindre grupper Oppgaver fordeles Enhver arbeider med det som er avtalt til neste gang Tid og sted (bruk gr. rommene i 2. etasje, disse kan reserveres på intranett)

8 Oppgaveteksten Pass på at innholdet stemmer med det det spørres etter. Problemstillinga i oppgaveteksten må svares på Hva er viktig å ha med, hva er uvesentlig for besvarelsen? Vær kritisk

9 Hva betyr ordet VIS i oppgaveteksten? Hva er teori og hvor finner jeg det?

10 Begrunnelser Faglig, det ligger innenfor faget, emne 1 Personlig (ikke privat); spesielt interessant å arbeide med Sosial relevans: praktisk betydning og relevant også for andre

11 Oppgavens innhold Innledning: (Bakgrunn og hensikt) Oppgavens oppbygning Hvorfor er den interessant, aktuell Kort om hvilke teorier som brukes

12 Hoveddel Teori, bruk bøker og kilder, Sitater bør ikke overskride 3 linjer Bruk alltid rammeplanen, temahefter, St. meld. 41 kan også være relevant. Disse er ikke teori. Men skal henvises til for å belyse teori. Egne erfaringer, men det må ikke dominere besvarelsen. Metoder og vurderinger Pedagogiske utfordringer og konsekvenser

13 Refleksjon og drøfting Refleksjoner Vurderinger Diskusjoner Pedagogiske utfordringer Konsekvenser Argumenter for/og/eller i mot. Drøftinger Både av teori og praksiserfaringer.

14 Konklusjon Skal være kort. Korte svar som gjenspeiler hovedtrekkene Svar på problemstillinga Hvis du ikke har svar: Hvorfor? Ikke nye momenter og spørsmål

15 Gruppearbeid Utgangspunkt er enten: - miljøorientert leketeori eller - samspillsteori Hva kan du om dette?

16 Utforming Skriv fullstendig oppgavetekst. Kapiteler. Bruk overskrifter underveis: Innledning Hoveddel Refleksjon og drøftinger Konklusjon/ avslutning

17 Grafisk utforming Times New roman, størrelse 12 pkt Linjeavstand 1,5 Marg 2,5 – 3 på begge sider Antall sider max 5. Leveres i papir.

18 Referanserammer Fullstendig litteraturliste. Alle bøker dere har brukt selv om dere ikke henviser direkte til disse i teksten. Røys H (2007): Pedagogikk i barnehagen. Grunnbok for førskolelærere. N.W.Damm & Søn

19 Henvisning til litteratur inne i fagteksten F.eks: Leken har betydning for både samfunnets og individets utvikling (Røys 2007:109) Eller: ”Leken har betydning for både samfunnets og individets utvikling” (Røys 2007:109) Enten kursiv eller ”anførselstegn”

20 Sitater Ikke for lange, max 3 linjer Kildehenvisning Kursiv Avsluttes med kildehenvisning Ha ikke mange sitater

21 Veiledning ONSDAGSGRUPPA: Uke 41, de 2 siste timene 7.10.09. + onsdag 14.10.09. Basisgr 5 – 7 får veiledning av Berit og Basisgr. 8 – 10 får veiledning av Grid. Det må gjøres avtale for veiledning på onsdag 14,10,09.For gr. 8-10 henger det liste utenfor døra på mitt kontor. (Grid Solheim) 1. underetasje, under palmehagen. Skriv basisgruppenr. og sted for veiledning. Gruppe 5– 7 gjør avtale med Berit.

22 veiledning Torsdagsgruppa: Uke 41, de 2 siste timene 8.10.09 + torsdag 15.10.09 Basisgrupper 1 – 2 får veiledning av Berit Basisgruppe 3 – 4 får veiledning av Grid Det må gjøres avtale om veiledning den 15.10. For gr. 3-4 henger det liste for veiledning utenfor døra til mitt kontor (Grid Solheim) i 1. underetasjen, under palmehagen, Skriv på basisgr nr og sted for veiledning. Gruppe 1-2 gjør avtale med Berit.


Laste ned ppt "Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav Om lek. Basisgruppearbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google