Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav"— Utskrift av presentasjonen:

1 Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav
Om lek. Basisgruppearbeid.

2 Basisgruppene deler seg i halvbasisgrupper, unntatt gr. 8.

3 MÅL Læring og kvalifisering Fordypning i temaet Kunnskap
Forberedelse/ øvelse til å skrive en individuell fagtekst til eksamen.

4 Pensumet knyttet til oppgaveteksten må leses
Annen faglitteratur

5 Arbeid med oppgaveteksten
Analyser oppgaveteksten Hva spørres det etter? Lag en skisse over relevant litteratur Hva slags pedagogisk utfordring ligger i oppgaveteksten? I hvilke bøker finner dere teorien? Flere bøker i litteraturlista deres tar opp teorier om lek.

6 Arbeid i gruppa Bruk mye tid på å: Drøfte Reflektere Diskutere

7 Bruk biblioteket Underveis kan det være nødvendig at gruppa deler seg i mindre grupper Oppgaver fordeles Enhver arbeider med det som er avtalt til neste gang Tid og sted (bruk gr. rommene i 2. etasje, disse kan reserveres på intranett)

8 Oppgaveteksten Pass på at innholdet stemmer med det det spørres etter.
Problemstillinga i oppgaveteksten må svares på Hva er viktig å ha med, hva er uvesentlig for besvarelsen? Vær kritisk

9 Hva betyr ordet VIS i oppgaveteksten?
Hva er teori og hvor finner jeg det?

10 Begrunnelser Faglig, det ligger innenfor faget, emne 1
Personlig (ikke privat); spesielt interessant å arbeide med Sosial relevans: praktisk betydning og relevant også for andre

11 Oppgavens innhold Innledning: (Bakgrunn og hensikt)
Oppgavens oppbygning Hvorfor er den interessant, aktuell Kort om hvilke teorier som brukes

12 Hoveddel Teori, bruk bøker og kilder,
Sitater bør ikke overskride 3 linjer Bruk alltid rammeplanen, temahefter, St. meld. 41 kan også være relevant. Disse er ikke teori. Men skal henvises til for å belyse teori. Egne erfaringer, men det må ikke dominere besvarelsen. Metoder og vurderinger Pedagogiske utfordringer og konsekvenser

13 Refleksjon og drøfting
Refleksjoner Vurderinger Diskusjoner Pedagogiske utfordringer Konsekvenser Argumenter for/og/eller i mot. Drøftinger Både av teori og praksiserfaringer.

14 Konklusjon Skal være kort. Korte svar som gjenspeiler hovedtrekkene
Svar på problemstillinga Hvis du ikke har svar: Hvorfor? Ikke nye momenter og spørsmål

15 Gruppearbeid Utgangspunkt er enten: - miljøorientert leketeori eller
- samspillsteori Hva kan du om dette?

16 Utforming Skriv fullstendig oppgavetekst.
Kapiteler. Bruk overskrifter underveis: Innledning Hoveddel Refleksjon og drøftinger Konklusjon/ avslutning

17 Grafisk utforming Times New roman, størrelse 12 pkt Linjeavstand 1,5
Marg 2,5 – 3 på begge sider Antall sider max 5. Leveres i papir.

18 Referanserammer Fullstendig litteraturliste.
Alle bøker dere har brukt selv om dere ikke henviser direkte til disse i teksten. Røys H (2007): Pedagogikk i barnehagen. Grunnbok for førskolelærere. N.W.Damm & Søn

19 Henvisning til litteratur inne i fagteksten
F.eks: Leken har betydning for både samfunnets og individets utvikling (Røys 2007:109) Eller: ”Leken har betydning for både samfunnets og individets utvikling” (Røys 2007:109) Enten kursiv eller ”anførselstegn”

20 Sitater Ikke for lange, max 3 linjer Kildehenvisning Kursiv
Avsluttes med kildehenvisning Ha ikke mange sitater

21 Veiledning ONSDAGSGRUPPA: Uke 41, de 2 siste timene onsdag Basisgr 5 – 7 får veiledning av Berit og Basisgr. 8 – 10 får veiledning av Grid. Det må gjøres avtale for veiledning på onsdag 14,10,09.For gr henger det liste utenfor døra på mitt kontor. (Grid Solheim) 1. underetasje, under palmehagen. Skriv basisgruppenr. og sted for veiledning. Gruppe 5– 7 gjør avtale med Berit.

22 veiledning Torsdagsgruppa: Uke 41, de 2 siste timene torsdag Basisgrupper 1 – 2 får veiledning av Berit Basisgruppe 3 – 4 får veiledning av Grid Det må gjøres avtale om veiledning den For gr. 3-4 henger det liste for veiledning utenfor døra til mitt kontor (Grid Solheim) i 1. underetasjen, under palmehagen, Skriv på basisgr nr og sted for veiledning. Gruppe 1-2 gjør avtale med Berit.


Laste ned ppt "Fagtekst i pedagogikk Arbeidskrav"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google