Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier og etiske dilemma i praksis Hva er verdiene verdt?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier og etiske dilemma i praksis Hva er verdiene verdt?"— Utskrift av presentasjonen:

1 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier og etiske dilemma i praksis Hva er verdiene verdt?

2 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Etikk: Det som skjer hele tiden Det gode Det rette Det rettferdige

3 MAa. Rådet for sykepleie-etikk

4 Verdier i praksis Fire prinsipper for helsetjeneste-etikk Prinsippet om velgjørenhet Prinsippet om å ikke skade Respekt for autonomi Prinsippet om rettferdighet

5 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Avhengighet Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

6 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET

7 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Makt Posisjonsmakt Historisk makt Personlig makt Godhetsmakt Definisjonsmakt / kunnskapsmakt

8 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Kvalitet Forskriftsnivå, Retningslinjer, standard, prosedyrer Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet?

9 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Etikk er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene?

10 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Hva er en verdi? Verdier er det vi vil stå for Verdier er det som er viktig for oss Verdier er det vi strekker oss etter Verdier er målesnoren inni oss Verdier er den indre styringen Verdier er personlighetstrekk / identitet

11 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier VERDI-OMRÅDER: –Personlige verdier –Profesjons verdier / Faglige verdier –Kjerneverdier/ ”Vi-verdier”

12 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Kjerneverdier / Vi-verdier Verdier er å ligne med personlighetstrekk, de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller enheten vår i ett og alt Ingebrigt Steen Jensen ”Ona fyr”

13 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Identitetsbærende ( vårt ETHOS) Gir retning /driver oss frem mot visjonen Kvalitetsmål, - gjør oss tydelige innad og utad Hjelper oss til å ta beslutninger og velge atferd i hverdagen Våre løfter til brukere og hverandre Stabiliserende i en uforutsigbar og urolig tid

14 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Hva er spesifikt med sykepleieverdiene? Vårt mandat som profesjonsutøvere Våre bør ( vårt ETHOS) i praksis Våre løfter og vår forpliktelse til samfunnet og brukere

15 MAa. Rådet for sykepleie-etikk YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE 1. Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet.

16 MAa. Rådet for sykepleie-etikk YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

17 MAa. Rådet for sykepleie-etikk 2.Sykepleieren og pasienten Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients integritet, herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til å være medbesluttende og retten til ikke å bli krenket.

18 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk

19 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: Autonomt Uavhengig Mestrende Udødelig Har eksistensiell handlekraft

20 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Implementering/forankring Hva betyr verdien for deg personlig ? Hvordan ønsker du/dere at verdiene skal vise seg i praksis hos dere ?

21 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Etiske dilemma

22 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Etiske dilemma Hva er et dilemma? Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder

23 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Hvilke etiske dilemma opplever du personlig mest krevende i din praksis ?

24 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Bekymringsmelding; Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid Det er ”in” å snakke om etikk, men det er trangt å forankre / forplikte

25 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Hvorfor er det ”trangt” for etikken ? Individualiseringen (menneskesyn) Standardiseringen/kvantifiseringen (Evidensen) Fremskrittet / Foranderligheten /Endringstempo Teknologiseringen Markedsideologien og lønnsomhetskrav Forvaltningen av det gode, rette og rettferdige blir jus ( jus repr.bunnlinjen, vi blir kriminelle )

26 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Hva teller når det telles ? ”Moralens sjanser i markedets tidsalder ” Vetlesen og Henriksen

27 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i pleie og omsorg Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Den empiriske, manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. Kulturen kan frigjøre eller hemme dette !Dette handler om ledelse (normativt lederskap)

28 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare, som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : –Avhengig –Sårbart –Dødelig –Lever i relasjonsskjørhet –Eksistensielt ensomme

29 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Markedsrasjonaliteten, - markeds- liberalismen representerer en ny form for etikk, (paradigmeskifte) Tidligere var det oppgavene/oppdraget først, nå er det prissettingen først

30 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Markedets språk; Kunder, varer, produksjon… Lønnsomhet ( skal alt lønne seg økonomisk?) Konkurranse ( er konkurranse alltid et gode? Hvem/hva konkurrerer vi med i pleie og omsorg?) Effektivitet (er effektivitet kvalitet eller tempo?) Prissetting ( DRG, ISF, IPLOS,Bestiller/utførermodellen)

31 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Hvordan styrke den normative kapital? ”Det etiske språk er snart det eneste vi har for å forbedre vårt samfunn” Vetlesen og Henriksen

32 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verktøy i verdiarbeidet Klokskap (dømmekraft) i praksis: Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis?

33 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret! ” Å stå i forenende motsetninger ” (Kari Martinsen) Myke verdier gir harde resultater!

34 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Verktøy Avviksmeldinger, hva kan vi lære av dem? Klagesaker, hva kan vi lære av dem? Varslerne, hvordan kan vi bli glad for dem? Etiske regnskap

35 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Etisk regnskap Den etiske læreprosess Etikk: Moralens teori Regnskap: Å gjøre opp for seg, - gjøre opp for sine gjerninger

36 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verktøy i verdiarbeidet En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til? Nærmeste leder? En klok kollega? Mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etiske råd?

37 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Diskurs-etisk modell 1.Sakens fakta. Det medisinske / det pleiefaglige utgangspunkt 2.Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3.Involverte parter, - rangering (pasienten først) 4.Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5.Anbefalinger / råd

38 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis HVA NÅ ? Hvilke muligheter har du / dere til å styrke den normative kapital der du arbeider?

39 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Barmhjertighetens pris

40 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i praksis Personalstøtte indre trygghet ytre trygghet faglig kompetente etisk bevisste

41 MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier i pleie og omsorg Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein


Laste ned ppt "MAa. Rådet for sykepleie-etikk Verdier og etiske dilemma i praksis Hva er verdiene verdt?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google