Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hverdagsetikk, hverdagskultur og moralsk praksis Anvendt etikk / kommunikativ etikk.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hverdagsetikk, hverdagskultur og moralsk praksis Anvendt etikk / kommunikativ etikk."— Utskrift av presentasjonen:

1 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hverdagsetikk, hverdagskultur og moralsk praksis Anvendt etikk / kommunikativ etikk

2 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk •Hva skal vi med all denne etikken? •Er vi egentlig opptatt av moralsk praksis?

3 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk Hverdagskultur Hva er de mest typiske kjennetegn på vår hverdagskultur ? Hverdagsspråk Hvordan snakker vi sammen hos oss? Språk skaper virkelighet, - det etiske språk er ofte taust

4 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk 29.06.2014MAa

5 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Den etiske fordring •Menneskeverdet først •Likeverdstanken først •Det mest sårbare først

6 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: •Autonomt •Uavhengig •Mestrende •Udødelig •Har eksistensiell handlekraft

7 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Menneskesyn i helsetjenesten knytter seg til det sårbare, som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : –Avhengig –Sårbart –Dødelig –Lever i relasjonsskjørhet –Eksistensielt ensomme

8 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa

9 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk Den etiske fordring Først må vi forstå det den andre forstår for i det hele tatt å kunne hjelpe, den som ikke kan det er selv en innbilning når han mener seg å kunne hjelpe en annen Søren Kirkegaard

10 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hva er etikk? Bør vi skille mellom etikk og moral? Etikkens grunnlag er personlig, følsomheten i nærværet kom før filosofien Etikk er moralens teori, læren om vurderingene bak vår handlinger Etikk er moralens refleksjon om seg selv Moral er det som foregår i praksis, det umoralske er det vi ikke bør gjøre

11 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Reflektert eller ureflektert moral ! •Etikken (teoriene) kommer av moralen og dens refleksjoner om seg selv – ( det følger ikke automatisk moral av etikk !) Svein Aage Christoffersen

12 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Jeg kommer inn til han. Det er midt på formiddagen. Jeg ser han ligger der, denne mannen som jeg har vært hos i så mange vakter nå. Den tynne kroppen, hendene som ligger slapt over teppet. Fosterstilling tenker jeg. Han ser på meg med øyne som bærer sorg i seg, ansikt er fullt av lidelse. Berit, det er noe jeg må snakke med deg om. Ja, jeg setter meg og hører han sier svakt, jeg trenger aktiv dødshjelp. Jeg kjenner en dump følelse i magen, angst, lidelse, død, sorg, smerte. Hva skal jeg svare? Jeg spør ;Er dette noe du har tenkt på lenge? Ja, men særlig de siste dagene. Jeg bare ligger her, ligger her og lider og venter, Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle måtte vente så lenge. Det er sterkt å være her hos deg, Aleksander, du lærer meg så mye om å være den du er. Han ser rett på meg og det er som det går et annet drag over ansiktet, - et glimt av smil. Takk sier han. Hvordan er det for deg å snakke om dette, spør jeg. Det er godt. Klokka ringer og jeg må gå. Spørsmål til gruppa: •Unngikk jeg spørsmålet hans •Er hans ønske om dødshjelp et resultat av min manglende kompetanse som sykepleier? •Hva ville du ha svart?

13 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk •Områdeetikken •Pliktetikken •Konsekvensetikken •Nytteetikken •Dydsetikken •Nærhetsetikken •De etiske grunnprinsipper

14 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk Sentrale etiske føringer •Respekt for liv og verdighet •Prinsippet om velgjørenhet •Prinsippet om ikke å skade •Respekt for pasientautonomi ( samtykke og pasientens valg) •Prinsippet om rettferdighet ( ressurser ) •Solidaritetsidealet, - et spesielt ansvar for de svakeste og de som trenger hjelpen mest

15 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Etikk (anvendt etikk) er en praktisk disiplin. Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. Den spør hvordan vi kan skape forpliktelse mot våre bør i praksis.

16 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa

17 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Først må vi forstå det den andre forstår for i det hele tatt å kunne hjelpe, den som ikke kan det er selv en innbilning når han mener seg å kunne hjelpe en annen Søren Kirkegaard

18 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Kvalitetsutvikling •Forskriftsnivå retningslinjer, standard, prosedyrer •Holdningsnivå Møtet, verdier, holdninger, normer, kultur. Folk klager på hvordan de blir møtt !

19 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Ansiktets etikk

20 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Etikk i praksis handler om •Det gode •Det rette •Det rettferdige

21 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk AVHENGIGHET Du som er hjelper og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er hjelper vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

22 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET

23 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk •Hva er vi til for? •Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for? Identitet, tydelighet, felles forståelse av oppdraget, - vi-følelsen NÅ

24 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Har vi en felles visjon?

25 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa. VEV

26 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Verdier Personlige verdier Profesjons verdier / Faglige verdier Kjerneverdier / vi-verdier Åpne/skjulte verdier Verdier, holdninger, normer, vurderinger, handlinger….

27 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet. Sykepleie skal bygge på barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskerettighetene.

28 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Våre kjerneverdier? Helhet Troverdighet Respekt Lojalitet Det viktigste er ikke hva de heter, men hva vi bruker dem til

29 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Trenger vi kjerneverdier? Hva skal vi bruke dem til på hvilken måte? Verdier som kvalitetsindikator? Hvilke verdier er sterke nok til at vi vil stå for dem sammen?

30 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa

31 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Implementering / forankring •Hva betyr verdien for meg personlig? •Hvordan ønsker jeg/vi at verdien skal vise seg i praksis hos oss?

32 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hverdagskultur Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. Utenfor det kvantifiserbare, standardiserte og evidensbaserte ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, sorgen, håpet, meningen, verdigheten. Hverdagskulturen kan frigjøre eller hemme dette

33 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Bekymringsmelding: Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid

34 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk

35 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk Hva er et etisk dilemma? •Når våre bør ikke er mulig •Når jeg må velge det minste av flere onder (liv og lære) •Når det blir galt uansett hva jeg velger •Når jeg/vi går på akkord med/lærer meg å gå på akkord med det jeg vil stå for Kan jeg/vi stole på magefølelsen? 29.06.2014MAa

36 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Med pasientens øyne Hvilke etiske dilemma opplever jeg personlig mest krevende i min praksis nå?

37 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa

38 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Etisk refleksjonsmodell 1. Sakens fakta, det medisinske/ det pleiefaglige utgangspunkt 2. Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3.Involverte parter 4.Hvilke handlingsalternativ ser vi 5.Anbefalinger / råd

39 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk •Det er etisk å melde fra •Vi melder fra for lite •En adresse for de etiske dilemma, hvem kan/vil jeg gå til? •Nærmeste leder? •En klok kollega? Mentor/veileder? •Tillitsvalgt? •Klinisk etikk-komite? •Profesjonsetiske råd? •Media? •Advokat, domstol?

40 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” i en travel hverdag ? Hvem danner dannelsen? Praktisk klokskap / Dømmekraft

41 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk Hva ligger i ledelse? •Initiativet •Definering av konseptet •Styring av prosessene •Engasjementet i verdier Truls Fougner, Manpower

42 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Refleksjonen i praksis må belyse ulike perspektiv ( kunnskap, erfaring, normer, rutiner, dilemma, forbilder….) •Det moralske og etiske ligger alltid i møtet med den andre, - ikke i idealene, ikke i verktøyene, ikke i prinsippene eller verdiene. Profesjonsetikk Svein Aage Christoffersen

43 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk JEG, den reflekterende praktiker Refleksjon, - den sekvensielle samtalen som kommunikasjons metode ….. når du sier det da tenker jeg at Kommunikasjonsmetoden bygge på en systemisk tilnærming. Sekvensiell samtale eller diskusjon er både en lytteøvelse og en teknikk for hypotesedannelse. Kompetansebroen. J.Danelund og C.Jørgensen Danmarks forvaltningshøyskoles forlag 2002

44 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014etikk - refleksjon Refleksjonsøvelse (sekvensiell samtale) Når du sier det, tenker jeg at… 5 4 3 2 1

45 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Du skal ikke klistre fine øyeblikk opp på veggen i tankene og forgylle dem med lengselen din Du skal kjøre spettet hardt innunder arrete hverdager og vippe dem opp En etter en Det er derfor livet har deg på mannskapslista Kolbein Falkeid

46 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014 Jeg er i stand til å stå i en vedvarende prosess Jeg har akseptert og forstått at jeg selv er ressursen jeg bruker i møtet med den andre Jeg evner å ta i bruk personlige styrker og egenskaper som har lite med profesjon og fag å gjøre, men mye med meg selv som person Praktisk etikk

47 Modige møter i respekt og omtanke Møtet Mellomrommet, - det etiske felt Landsmøte 2007

48 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa VEV Praktisk etikk Tilbakemeldingskultur Læring betinger tilbakemelding ( kritikk) Hvis organisasjonen ikke har kultur for kritikk kan den heller ikke lære

49 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Tilbakemelding •Hverdagskulturen hos oss ville bli enda bedre hvis jeg……………… •Hverdagskulturen hos oss ville bli enda bedre hvis du………….……

50 Modige møter i respekt og omtanke Praktisk etikk •Jeg – den gode refleksjonskollega på den etiske arena •Jeg er i stand til å ta imot kontinuerlig tilbakemelding på hvordan jeg virker i samspillet med andre

51 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014 I sin tid ble jeg opplært til å være en sosionom som skulle holde en profesjonell distanse, men samtidig være empatisk. Alle skjønner jo at det er relativt tøvete. Men jeg traff heldigvis noen kloke lærere på veien, som skjønte hvordan jeg skulle være folk mot folk, og samtidig bli klokere. Odd Einar Dørum Praktisk etikk Hjelperstyrking

52 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Verktøy Det etiske språk, sett navn på verdiene Avviksmeldinger, når melder jeg fra, - og hva kan vi lære av våre avvik? Varsle, når bør jeg varsle, - hvordan kan vi bygge kulturer for ansvarlig varsling? Etiske regnskap, den etiske læreprosess,- trenger vi å sjekke ut om vi er på rett vei? Hvem kan gi svar på det? Hvordan utvikle en lærende organisasjon? Etiske diskurser i praksis Tilbakemeldinger, - klagesaker, hva kan vi lære av dem? Refleksjonslunsj Etikk-kafe Trekk et kort

53 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Arbeidsglede fremmer moralsk praksis, - og omvendt Gledelse og ”friskvård” Myke verdier gir harde resultater

54 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa VEV Praktisk etikk Personalstøtte bør sikre •Åpnere handlingsrom(kultur) •Flere mellomrom •Faste refleksjonsrom •Kontinuerlige veiledningsrom

55 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk HVA NÅ? Hva skal til for å forstreke verdibevissthet der jeg arbeider? Hvis vi skal prøve ut ett nytt etisk verktøy hva ville jeg foreslå?

56 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa. VEV Referanser Ref: Johannesen. Molven, Roalkvam, Aakre Godt,rett,rettferdig. Akribe 2007 Arne Johan VetlesenHva er etikk? 2008 Vetlesen og HenriksenMoralens sjanser i markedets tidsalder Øyvind KvalnesSe gorillaen. Etikk for arbeidslivet Universitetsforlaget Aakre Marie Hva er verdiene verdt? Sluttrapport Etisk regnskap St.Olavs Hospital 2005. ISBN 82-303-0374-6 HSH. Aadland Einar Verdibasert ledelse i praksis En studie av 8 medlemsvirksomheter 2006 HSH :www.hsh-org.no Bak, ChristianDet etiske regnskap Handelshøgskolens forlag København. OSBN 87-16-13321-8 St. Olavs Hospital:Verdiheftet Å komme hverandre i møte

57 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein

58 Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa. VEV ”Samarbeid om etisk kompetanseheving” Prosjektets mål Prosjektet hovedmål er å styrke den etiske kompetansen i omsorgstjenesten. For å sikre etisk kompetanseheving skal kommunene stimuleres til å etablere arenaer for systematisk refleksjon i det daglige arbeidet. Videre skal prosjektet utvikle opplæringsprogram med sikte på at alle ansatte skal få tilbud om grunnleggende opplæring i yrkesetikk og bidra til å utvikle modeller for å etablere arenaer der etiske dilemma kan behandles og råd kan gis i konkrete saker. Organisering av prosjektet Prosjektet et er samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS og yrkesorganisasjonene Prosjektet ledes av KS og prosjektleder rapporterer til styringsgruppen.


Laste ned ppt "Modige møter i respekt og omtanke 29.06.2014MAa Praktisk etikk Hverdagsetikk, hverdagskultur og moralsk praksis Anvendt etikk / kommunikativ etikk."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google