Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

MAa. Faglig etisk råd Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "MAa. Faglig etisk råd Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid?"— Utskrift av presentasjonen:

1 MAa. Faglig etisk råd Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid?

2 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Etikk: Det som skjer hele tiden •Det gode •Det rette •Det rettferdige

3 MAa. Faglig etisk råd

4 Avhengighet Du som er helsearbeider og jeg som trenger hjelp, er likeverdige mennesker. I møtet mellom oss oppstår en avhengighet. Du som er helsearbeider vet at avhengigheten er gjensidig. Like fullt blir et maktforhold tydelig. I dette forholdet tar du ansvar. Du vokter deg for å skape større avhengighet enn den som allerede finnes i møtet mellom oss. Ditt behov for å hjelpe balanseres mot mitt behov for å få hjelp. Tilpasset fra Verdiheftet ” Å komme hverandre i møte” St. Olavs Hospital

5 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Det etiske felt Hvordan vi forvalter MAKT og AVHENGIGHET

6 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Makt •Posisjonsmakt •Historisk makt •Personlig makt •Definisjonsmakt / kunnskapsmakt

7 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Etikk er en praktisk disiplin. • Den sier noe om hvordan vi bør forholde oss til hverandre. • Hvordan skape forpliktelse mot de mellommenneskelige verdiene?

8 MAa. Faglig etisk råd Kvalitetsutvikling •Forskriftsnivå, retningslinjer, standard, prosedyrer •Holdningsnivå, Verdier, holdninger, normer, kultur Kan vi kvalitetsikre møtet?

9 MAa. Faglig etisk råd Hva er en verdi? •Verdier er det vi vil stå for •Verdier er det som er viktig for oss •Verdier er det vi strekker oss etter •Verdier er målesnoren inni oss •Verdier er den indre styringen •Verdier er personlighetstrekk / identitet

10 MAa. Faglig etisk råd Verdier VERDI-OMRÅDER: –Personlige verdier –Profesjons verdier / Faglige verdier –Kjerneverdier/ ”Vi-verdier”

11 MAa. Faglig etisk råd Kjerneverdier Verdier er å ligne med personlighetstrekk, de få, sterke begrepene som skal kjennetegne bedriften, organisasjonen eller enheten vår i ett og alt Ingebrigt Steen Jensen ”Ona fyr”

12 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Hva er spesifikt med sykepleieverdiene? •Vårt mandat som profesjonsutøvere •Våre bør i praksis •Våre løfter og vår forpliktelse til samfunnet og brukere

13 MAa. Faglig etisk råd Verdier i omsorg •Hva er vi til for? •Hva ønsker vi å bety for dem vi er til for? •Tydelig, modig, stolt, - på hva da ?

14 MAa. Faglig etisk råd Verdier i praksis •Identitetsbærende ( vårt ETHOS) •Gir retning /driver oss frem mot visjonen •Kvalitetsmål, - gjør oss tydelige innad og utad •Hjelper oss til å ta beslutninger og velge atferd i hverdagen •Våre løfter til brukere og hverandre •Stabiliserende i en uforutsigbar og urolig tid

15 MAa. Faglig etisk råd YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE 1. Sykepleiens grunnlag Grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskes liv og iboende verdighet.

16 MAa. Faglig etisk råd YRKESETISKE RETNINGSLINJER FOR SYKEPLEIERE Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.

17 MAa. Faglig etisk råd 2.Sykepleieren og pasienten Sykepleieren ivaretar den enkelte pasients integritet, herunder retten til en helhetlig omsorg, retten til å være medbesluttende og retten til ikke å bli krenket.

18 MAa. Faglig etisk råd Verdier i sykepleie Retningslinjene; •Sykepleieren og pasienten •Sykepleieren og pårørende •Sykepleieren og sykepleiepraksis •Sykepleieren og medarbeiderne •Sykepleieren og sykepleiefaget •Sykepleieren og arbeidsstedet •Sykepleieren og samfunnet

19 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg •Respekt for livets ukrenkelighet •Respekt for menneskets iboende verdighet •Barmhjertighet •Omsorg •Respekt •Helhet, åpenhet, ærlighet/sannhet

20 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Sannhet Bedre å vite enn ikke vite Bedre å bearbeide /dele enn ikke Gjennom fortvilelsen fremfor utenom Ærlighet + empati er den beste metoden ” Du skal ikke si alt som er sant, men det du sier skal være sant”

21 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg •Omsorgens kjerne handler om å bygge kulturer der barmhjertighetstanken er det sentrale. •Den empiriske,manualiserte, evidensbaserte virkelighet er ikke tilstrekkelig til å beskrive dette! •Utenfor det kvantifiserbare ligger nærværet, tilliten, roen, trøsten, meningen, verdigheten. •Kulturen kan frigjøre eller hemme dette !Dette handler om ledelse (normativt lederskap)

22 MAa. Faglig etisk råd Etiske dilemma i praksis

23 MAa. Faglig etisk råd Etiske dilemma Hva er et dilemma? Når våre bør ikke er mulig Når vi må velge det minste av flere onder (liv og lære)

24 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Dement pasient delta i stell av andre pasienter ? Sykepleier ansatt ved enhet for demente ringer og spør om FER`s syn på følgende; En av pasientene ved enheten er en kvinne på ca 50 år som er i bedre helsetilstand enn de fleste andre pasientene ved enheten. Majoriteten av de ansatte ønsker nå både å gi henne noe meningsfullt å fylle tiden med, samt holde et øye med henne mens de gjør andre oppgaver. De ønsker derfor å ha henne med seg i stell av de andre pasientene. Hva synes FER om dette?

25 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Hvilke etiske dilemma opplever du personlig mest krevende i din praksis ?

26 MAa. Faglig etisk råd

27 Ta liv eller la dø Jeg blir betenkt når lederen for faglig etisk råd har slike holdninger til funksjonshemmede som hun uttaler i ”Thierri-saken” i USA. Hvordan kan man forsvare å sulte og uttørke en kvinne på 41 år til døde? Det er grovt overgrep og respektløst, og viser ingen medfølelse med henne som person. Det var et mareritt fra forgangen tid som jeg aldri i mitt liv hadde drømt om å få se. Verden er sykere enn jeg trodde. Handlingen er det motsatte av respekt og aksept for døden. 08.04.05

28 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Bekymringsmelding; •Omsorgsverdiene har det trangt i vår tid •Det er ”in” å snakke om etikk, men det er trangt å gjøre det (forankre/forplikte )

29 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Hvorfor er det ”trangt” for etikken ? •Individualiseringen (menneskesyn) •Standardiseringen/kvantifiseringen (Evidensen) •Foranderligheten /endring og endringstempo •Teknologiseringen •Markedsideologien og lønnsomhetskrav •Forvaltningen av det gode, rette og rettferdige blir jus ( jus repr.bunnlinjen, vi blir kriminelle )

30 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Menneskesyn ”Slik vi betrakter et menneske - slik behandler vi det også” Bent Falk

31 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Det rådende menneskesyn, - hemmer den etiske tanke; Mennesket er: •Autonomt •Uavhengig •Mestrende •Udødelig •Har eksistensiell handlekraft

32 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Menneskesynet i helsetjenesten knytter seg til det sårbare, som fremmer den etiske tanke; Mennesket er : –Avhengig –Sårbart –Dødelig –Lever i relasjonsskjørhet –Eksistensielt ensomme

33 MAa. Faglig etisk råd Dronning Som en dronning kommer du til avdelingen, høyt sittende på hevet båre, assistert av unge menn etter en reise til alt og alle av ditt og dine. Kreftene holdt akkurat frem hit, og en tåre renner når du ser oss for du vet at du er framme. - og jeg vet også at du har vært på en reise i livsvisdom som jeg ikke har vært på enda. og jeg kjenner at det gjør vondt. Men du er fortsatt dronning og du gjør det lett for meg å hjelpe. Men om du ikke skulle orke å være dronning lenger så blir det mellom oss. en sykepleier

34 MAa. Faglig etisk råd Lidelsen

35 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Rammevilkår: (pleiens handlingsrom) Ideologi, kultur og kompetanse i praksis •I hjemmet •I sykehjemmene •Ved ulike sykehusavdelinger •Ved spesialavdelinger og kompetansesentre •Ved forskningsenhetene

36 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Hva teller når det telles ? ”Moralens sjanser i markedets tidsalder ” Vetlesen og Henriksen

37 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Markedsrasjonaliteten, - markeds- liberalismen representerer en ny form for etikk, (paradigmeskifte) Tidligere var det oppgavene/oppdraget først, nå er det prissettingen først

38 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Markedets språk; •Kunder, varer, produksjon… •Lønnsomhet ( skal alt lønne seg økonomisk?) •Konkurranse ( er konkurranse alltid et gode? Hvem/hva konkurrerer vi med i pleie og omsorg?) •Effektivitet (er effektivitet kvalitet eller tempo?) •Prissetting ( DRG, ISF, IPLOS,Bestiller/utførermodellen)

39 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Har vi råd til god pleie og omsorg? •I et økonomisk perspektiv •I et normativt perspektiv Jfr.Verdimeldingen St.melding 26/1999

40 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Hvordan styrke den normative kapital? ”Det etiske språk er snart det eneste vi har for å forbedre vårt samfunn” Vetlesen og Henriksen

41 MAa. Faglig etisk råd

42 Verdier i pleie og omsorg Å bygge verdibevisste kulturer; Telling + fortelling Tallenes språk – verdienes språk ( penga eller livet?)

43 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Klokskap (dømmekraft) i praksis: Hvordan forløse og vedlikeholde dialogen og refleksjonen om ”det etiske felt” tett på praksis?

44 MAa. Faglig etisk råd Etisk regnskap Etikk: Moralens teori Regnskap: Å gjøre opp for seg, - gjøre opp for sine gjerninger

45 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Etisk regnskap Et verktøy for å kvalitetsikre organisasjonens kjerneverdier (hva er verdiene verdt?) •Verdiene skal danne basis for en samtale kultur! •Er verdiene en målbar størrelse for kvalitet?

46 MAa. Faglig etisk råd Den etiske læreprosess Analyse Felles forståelse Kjerneverdiene Verdibaserte forventninger for hver kjerneverdi Etisk budsjett Spørreskjema med verdibaserte forventninger Spørre- undersøkelser

47 MAa. Faglig etisk råd Den etiske læreprosess Implementering/forankring •Hva betyr verdien for deg personlig ? •Hvordan ønsker du/dere at verdiene skal vise seg i praksis hos dere ?

48 MAa. Faglig etisk råd Hva har vi lært ? Den brede prosessen innenfra/nedenfra Moralens sjanser/det etiske språk Dialogen om det gode samspillet (hvordan har vi det sammen?) Hvordan dyrke fram den lærende kulturen i alle profesjoner?

49 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Det er ikke bare arbeidet som belaster personalet, men det moralske ansvaret ! Myke verdier gir harde resultater!

50 MAa. Faglig etisk råd En sykepleierfortelling Morgenrapport onsdag morgen. En av assistentene kommer inn og sier at pasient på rom 409 roper og trenger hjelp. Jeg går inn til pasienten og finner en kvinne som er sterkt preget av hjernemetastaser. Jeg må bruke mye energi og tålmodighet for å roe henne ned. På vei tilbake til vaktrommet går jeg forbi min primærpasient som er oppløst i tårer. Jeg går inn på vaktrommet. Rapport er gitt og pasientene er allerede fordelt. Jeg kjenner jeg blir motløs og fortvilet. Hendelsene fra kveldsvakta dagen før, historien jeg fikk fra en pårørende, den unge moren til to små barn som døde, den tunge psykiatriske pasienten som kom inn, kvinnen som gråt fordi hun vet hun skal dø, alle pasientene, all lidelsen, alt det umulige og håpløse med denne jobben ramler inn over meg. Jeg går inn til min fortvilte primær- pasient. Hun er fortsatt oppløst i tårer. Jeg kjenner gråten presser på hos meg også. Jeg velger å gjøre henne oppmerksom på min gråt i det jeg sier: Ja, ja. Så gråter vi begge to i dag. Hun ser undrende opp på meg. Varmt og stilltiende rekker hun begge hendene mot meg og gir meg en inderlig, trøstende klem.

51 MAa. Faglig etisk råd dilemma Ved et sykehjem er det kun to ansatte på senvakt, men fire pasienter som trenger hjelp til å spise. Er det etisk forsvarlig å sette en pleier til å mate to pasienter samtidig?

52 MAa. Faglig etisk råd Diskurs-etisk modell 1.Sakens fakta. Det medisinske / det pleiefaglige utgangspunkt 2.Hvilke verdier er truet / etiske dilemma 3.Involverte parter, - rangering (pasienten først) 4.Hvilke handlingsalternativ ser vi? Rangering? 5.Anbefalinger / råd

53 MAa. Faglig etisk råd Barmhjertighetens pris

54 MAa. Faglig etisk råd Verktøy i verdiarbeidet En adresse for de etiske dilemma, hvem kan jeg gå til? Nærmeste leder? En klok kollega? Mentor/veileder? Klinisk etikk-komite? Profesjons-etiske råd?

55 MAa. Faglig etisk råd Verktøy i verdiarbeidet •Systematisk vedlikehold av dialogen om verdier i praksis •Refleksjon over narrativene. Fra praksis til ideologi) •Bruke / styrke utvikling av det etiske språk •Skrive avviksmeldinger og varsle, lære av avviksmeldinger og klagesaker. •Diskursetiske modeller i drøfting av dilemma

56 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Hvilke muligheter har du/dere til å styrke den normative kapital der du arbeider?

57 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Utvikling av moralsk kompetanse •Personlig forhold til verdiene •Kjenne igjen verdiene i praksis •Utvikle språk for verdi-dialog og refleksjon •Identifisere,- utvikle strategi for etiske dilemma som stadig gjentar seg

58 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Personalstøtte •indre trygghet •ytre trygghet •faglig kompetente •etisk bevisste

59 MAa. Faglig etisk råd Verdier i pleie og omsorg Det finnes en ro og den beror på at vi er tro mot det vi tror på! Piet Hein


Laste ned ppt "MAa. Faglig etisk råd Omsorgsverdier Hva er omsorgsverdiene verdt i en markedspreget endringstid?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google