Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Vaksinebivirkninger og tilvekst

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Vaksinebivirkninger og tilvekst"— Utskrift av presentasjonen:

1 Vaksinebivirkninger og tilvekst
Lofotseminaret 2013 Lars Speilberg

2 Generelt om vaksinering
Prinsipp: Drepte bakterier eller virus Betennelse Immunologisk hukommelse Beskyttelse

3 Spesielt om vaksinering av laks
Dårlig hukommelse! Nødvendig å forsterke vaksinene med adjuvans «Oljebaserte vaksiner» Emulsjon av vann (med antigener) i adjuvansolje Forsterker betennelsen Forlenger betennelsen (depoteffekt) Økt fare for bivirkninger!

4 Evaluering av bivirkninger
Standarisert skala Definert og publisert i forbindelse med utvikling av vaksine mot furunkulose på tidlig 90-tall Skala fra 0 til 6 “Speilberg-skalaen”

5 Gir vaksinebivirkninger nedsatt tilvekst?
Stor enighet om en korttidseffekt; de første ukene etter vaksinering Sulting 2-4 dager før vaksinering Nedsatt appetitt etter bedøvelse, 1-2 dager Nedsatt appetitt på grunn av akutt bukhinnebetennelse, fra 2-3 dager, varighet avhengig av temperatur og lys Skyldes stress, smerter, selve immunreaksjonen Flere forsøk underbygger dette + erfaringer fra felt Kompensatorisk vekst (?)

6 Vekstreduksjon kort tid etter vaksinering
Vaksineforsøk – VESO Vikan 2009 18 % reduksjon

7 Vekstreduksjon kort tid etter vaksinering
Vaksineforsøk – Lerang Forskningsstasjon Snittvekter 1000 dg etter vaksinering C Vekt vs. vaksine ANOVA between groups: p=0,000 A AB B C C

8 Vekstreduksjon kort tid etter vaksinering
Vaksineforsøk – Lerang Forskningsstasjon Snittvekter 1000 dg etter vaksinering Pearson korr.: p=0,000. ANOVA between groups: p=0,000 LSD: Sign. unntatt Score 1 vs. 2 og 4 mot 5

9 Gir vaksinebivirkninger nedsatt tilvekst?
Mer omdiskutert er langtidseffekter; målbare forskjeller i vekt ved slakt Flere forsøk og feltstudier påviser klare forskjeller, både i vekt ved slakt, og i individuell tilvekst (PIT-tagget fisk) Særlig ved alvorlige bivirkninger (Grad 3 og høyere) Andre forsøk viser ingen forskjeller mellom vaksinert og uvaksinert fisk, eller mellom fisk med ulik grad av bivirkninger Havforskningsinstituttet: Vanskelig å påvisende veksthemning der det er andre begrensende faktorer på tilvekst

10 FORTE Database Etablert av ScanVacc AS i 2002
Overtatt og videreført av Novartis i 2009 Samler data fra anleggsbesøk ved vaksinering og oppfølging av samme fiskegrupper ved utsett, i sjø og ved slakt Bivirkningsevaluering og vektregistrering på 30 fisk hver gang Stor datamengde; registreringer fra over anleggsbesøk i basen

11 FORTE Database – vekt i sjø
Data fra 391 besøk på sjølokaliteter 6 til 9 måneder etter utsett Bivirkninger og vekt er samlet fra et utvalg på ca. 30 fisk ved hvert besøk Totalt fisk undersøkt For hver fisk beregnes avviket fra snittvekten i utvalget, angis som % av snittvekten Grupperes etter bivirkningsscore, beregnes gjennomsnitt Statistisk sikker korrelasjon (p<0,05) mellom vekt og Speilberg score. Pearson p=0,000, ANOVA between groups: p=0,00 LSD: Alle sign sign. unntatt Score 4 vs. 5. Score 5; n=3

12 FORTE Database – vekt ved slakt
72 fiskegrupper er undersøkt på slaktelinjen Bivirkninger og vekt samlet fra 2360 fisk Pearson, p=0,000, ANOVA between groups; p=0,046 LSD: kun 1 vs. 3 sign. Score 4: n=8

13 …men hva med vekt ved vaksinering?
Snitt under 35 gram gir mer bivirkninger Lav vekt -> store bivirkninger eller Store bivirkninger -> lav vekt?

14 Vekstreduksjon kort tid etter vaksinering
Vaksineforsøk – Lerang Forskningsstasjon Snittvekter 1000 dg etter vaksinering C Vekt vs. vaksine ANOVA between groups: p=0,000 A AB B C C

15 …men hva med vekt ved vaksinering?
Sammenheng mellom lav vekt og bivirkninger vil overdrive funnene, men veksthemning finner sted i tillegg Trenden ses klart også i grupper som hadde god snittvekt ved vaksinering Forandringene som sees ved alvorlige vaksinebivirkninger fører helt logisk til nedsatt appetitt, dårlige fôropptak og redusert vekst: Ubehag/smerte Sammenvoksinger som innsnevrer spiserør eller tarmer Energi som går til betennelse og reparasjon snarere enn tilvekst

16 Åpenbart at denne fisken vokser raskere
enn denne

17 Oppsummering ut fra dagens kunnskap
«Normale» vaksinebivirkninger (score 1 til 2) gir: Kortvarig appetitt- og veksttap noen uker etter vaksinering Lite eller intet varig veksttap der fiskens vekstpotensiale allikevel ikke utnyttes fullt ut Noen få prosent lavere tilvekst ved ellers optimale forhold for vekst Forhøyede vaksinebivirkninger (score 3 til 6) gir: Varig nedsatt tilvekst Til dels betydelig nedsatt slaktevekt og/eller forlenget produksjonstid Vaksinering er et nødvendig «onde» Vaksinene er blitt mer skånsomme, med lavere bivirkninger, men dobbeltvaksinering er en utfordring

18 Lønnsomt å investere i lave bivirkninger
God snittvekt ved vaksinering! Tilstrekkelig avstand mellom PD- og 6-komponentvaksinen!


Laste ned ppt "Vaksinebivirkninger og tilvekst"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google