Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1: Gjengs leie Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo første kvartal 2007.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1: Gjengs leie Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo første kvartal 2007."— Utskrift av presentasjonen:

1 1: Gjengs leie Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo første kvartal 2007

2 2: Gjengs leie er nå i klar oppgang som følge av stigende markedspriser siden 2005 Kilde: Opinion og FINN.no

3 3: Leieprisveksten tiltar, og månedlig husleie har passert forrige topp fra 1. kvartal 2002 Veksten i leieprisene tiltar og har passert toppnivået i våre målinger som startet opp i 2002 De månedlige leieprisene økte med 2,0% fra 4. kvartal 2006 til 1. kvartal i år, og ligger 8,0% høyere enn i 1. kvartal i fjor I gjennomsnitt koster det 8.400 kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo Leieprisene økte for alle typer leiligheter siste kvartal med høyest vekst for 3- og 5-roms Tilbudet av leiligheter til leie i Sentrum Øst økte til ny topp med 29% av de annonserte leilighetene Prisberegningene baserer seg på 4.049 leiligheter annonsert på Finn.no i 1. kvartal 2007 og 16.223 leiligheter annonsert siste fire kvartaler Kilde: Opinion og FINN.no

4 4: Bred og tiltagende oppgang for alle størrelser Leieprisene økte for alle boligtyper siste kvartal. Hybler og 5-roms leiligheter økte noe mer enn de øvrige dette kvartalet Det siste året har månedsleien økt med 7½ - 8½ % for alle typer leiligheter Bare ett- og fem roms leiligheter ligger etter leienivået fra 1. kvartal 2002. Månedsleien for ett-roms ligger 6% lavere enn i 2002 Kilde: Opinion og FINN.no

5 5: Tilbudet når nye toppnoteringer i Groruddalen og Sentrum Øst, mens nedgangen fortsetter i Oslo vest Nedgangen i utleie av leiligheter fortsetter i ytre vest med nytt bunnivå (41½%) Groruddalen er på vei opp og har passert østre sydlige bydeler Oppgangen i Sentrum Øst fortsetter og når nytt toppnivå (29%) i vår måling Kilde: Opinion og FINN.no

6 6: Bred oppgang i alle områder av Oslo Leieprisene har økt mest i Oslo sør både siste kvartal (3½%) og siste år (10%) I øvrige områder har leieprisene økt med ca med ca 2% siste måned og 8% siste år Siste år har månedsleien økt minst i sentrum øst (7%) Kilde: Opinion og FINN.no

7 7: Markedsleien er klart høyere enn Gjengs leie for alle Leilighetsstørrelser Veksten i markedsleien siden 2005 fører til at markedsleien er klart høyere enn gjengs leie for alle boligstørrelser Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av inngåtte leiekontrakter til markedsvilkår Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene i perioden 1. kvartal 2002 – 4. kvartal 2007 Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid de siste fire kvartaler for personer som har annonsert hybel eller leilighet til leie på FINN.no. Kilde: Opinion og FINN.no

8 8: Gjennomsnittlig standard og leiebolig I statistikken har vi tatt utgangspunkt i et gitt antall kvadratmeter og soverom for hver romstørrelse. Dette er vist i tabellen øverst til venstre I annonsene registrerer utleier om utleieboligen har de ulike typer attributter som er vist i tabellen nederst til venstre. I statistikken tar vi hensyn til at det er forskjell mellom prissonene i hvilken grad utleieboligene har de forskjellige attributtene. F.eks har flere av leilighetene i ytre by uteplass og garasje Andelen som har de ulike attributtene definerer gjennomsnittsleiligheten i hver prissone I tillegg gjelder det at: Fyring, strøm og varmtvann ikke er inkludert 68% av leilighetene leies ut gjennom privatpersoner

9 9: Om lag halvparten av hybler og leiligheter til leie i Oslo annonseres på det åpne markedet som gir grunnlag for å beregne markedsleie Privatpersoner og boligselskaper eide 69% av leieboligene i Oslo i 2001. Til sammen var det 53.000 boliger En del privatpersoner leier ut boliger til ikke kommersielle vilkår gjennom slekt, venner o.l En del boligselskaper leier ut på ikke kommersielle vilkår. Blant disse er trolig Student-samskipnaden størst med sine 6.000 enheter Vi vil derfor anta at om lag 50% av boligene i Oslo leies ut på kommersielle vilkår og at det utgjør ca 40.000 boliger Av disse igjen vil en del utgjøres av eneboliger, rekkehus og lignende som enten leis ut til en person eller som bofellesskap. Vår statistikk omhandler kun hybler og leiligheter. Bofellesskap er en egen kategori på FINN.no, men er ikke brukt i våre beregninger Kilde: Folke- og Boligtellingen 2001, SSB ”FINN.no markedet” består av ”privatpersoner” og ”boligselskaper” som annonserer sine boliger på det åpne markedet

10 10: Vi beregner gjengs leie ved å ta et veid gjennomsnitt av beregnet markedsleie i perioden 2002-4. kvartal 2006 Hvis det ble inngått like mange leiekontrakter hvert kvartal, og alle kontraktsforhold varte i fire år. Ville et gjennomsnitt av de siste fire års leier gi gjengs leie Slik er det ikke. En typisk leieforhold varer i ett år, men leieforholdene sprer seg over alt fra en måned til flere år Det er også forskjell på boligtyper. Hybler og små leiligheter har normalt kortere kontrakter enn større leiligheter Vi har beregnet en sannsynlighetsfordeling basert på lengden på de kontraktene som forrige leietaker hadde i vår webundersøkelse. Det er denne fordelingen vi har brukt som vekter i beregningen av gjengs leie Det medfører at leieprisene de siste to årene får klart høyest vekt, mens leieprisene i 2002 (som var høye) får en lav vekt Kilde: Opinion og FINN.no

11 11: Sentrum Vest har høyest gjengs leie med Sentrum Øst som en god nr to


Laste ned ppt "1: Gjengs leie Gjengs leie for hybler og leiligheter i Oslo første kvartal 2007."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google