Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Effekter av forskjellige lystyper på fotosyntese i Euphorbia pulcherrima Sheona Innes.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Effekter av forskjellige lystyper på fotosyntese i Euphorbia pulcherrima Sheona Innes."— Utskrift av presentasjonen:

1 Effekter av forskjellige lystyper på fotosyntese i Euphorbia pulcherrima Sheona Innes

2 Metode • Typer lys – Valoya “Lange LED” – HPS • Målinger: Veksthus – Lysmengde – Fotosyntese – Transpirasjon – Ledningsevne av spaltåpninger CIRAS1. Gas Analyser

3 • Målinger: Laboratoriet – Fotosyntese – Transpirasjon – Stomata ledningsevne – Alt målt under økende lysmengde Metoder Lystype under vekst Lystype under målingHPSLED HPS LED x HPS LEDHPS x LEDLED

4 Metoder • Quantum Yield • Chlorophyll mengde og a/b ratio • Prosent av lys spektra absorbert av plantene • Statistikk analyse av data ble gjennomført ved bruk av ANOVA i Minitab®16.2.2 (© 2010 Minitab Inc.) UV Spectrophotometer

5 Resultater Figur 1. Sammenligning av bølgemengde I HPS og Valoya “Lange” LED lamper

6 Resultater Figur 2. Fotosyntese ±SE målt i veksthuset. Fotosyntese under HPS lamper var statistisk sett høyere enn under LED lamper (p = 0.032)

7 Resultater Figur 3. Sammenligning av fotosyntetisk rate ±SE under to forskjellige lystyper, målt under økende lysmengde (tallene for lysmengde er gjennomsnitt av fire målinger). Bokstavene over søylene viser statistisk signifikante forskjeller (p < 0.05) a a a a a a a aaaa aaaaaaaa b b b ab bc c

8 Resultater Figur 4. Lys respons kurve målt med både HPS og LED planter under HPS og LED lamper.

9 Resultater Figur 5. Quantum yield av fotosyntese ±SE.

10 Resultater Figur 6. Ledningsevne av spaltåpninger ±SE målt med både HPS og LED planter under HPS og LED lamper i laboratoriet under økende lysmengde (tallene for lysmengdeer gjennomsnitt av fire målinger).

11 Resultater Figur 7. Prosent av lys spektrum (HPS eller LED) absorbert av bladene med ulike farger. Grønne blader viser lys typer under vekst, “mid” bladene viser mer rødt eller mer grønn farge. “Red” er brakté.

12 Diskusjon • Fotosyntese var påvirket i både veksthus og i laboratoriet • Høyere fotosyntese ble funnet under HPS lamper uansett lampetype under vekst • Ledningsevne av spaltåpninger var statistisk sett lavere under LED lamper i veksthuset, men ikke i laboratoriet

13 Diskusjon • MEN… • Ingen forskjell i – Quantum yield – Chlorophyll mengde eller a/b ratio – Prosent av lys spektrum absorbert • Lite data, trenger mer for å si noe definitivt

14 Konklusjon • Kan ikke si noe definitivt om Valoya “lange” LED eller HPS lamper er bedre for Poinsettia vekst • Det vi kan si er at fotosyntesisk rate er høyere under HPS lamper i veksthus og i laboratoriet forholdene som tilsvarer forholdene under vanlig vekst

15 Takk!


Laste ned ppt "Effekter av forskjellige lystyper på fotosyntese i Euphorbia pulcherrima Sheona Innes."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google