Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD Med fokus på boligpolitikk og boligsosialt arbeid.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD Med fokus på boligpolitikk og boligsosialt arbeid."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD Med fokus på boligpolitikk og boligsosialt arbeid

2 Informasjon om endringer i bostøtteordningen - Direkte informasjon gir bedre resultater enn store mediekampanjer - Eksempel på direkte informasjon kan være: Info om ordningen på trygdeslippene. Info i medlemsbladene til BBL (noe vi gjør i Bergen kommune minst en gang i året). Info i f.eks gratisaviser, da gruppene vi er ute ikke har like stor tilgang på internett, aviser og ulike TV-kanaler som oss andre. KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD www.kbl.kommune.no

3 Inntektsgrensene og boligvirkemidlene - De lave inntektsgrensene gjør det vanskelig om ikke umulig å utnytte boligvirkemidlene i sammenheng på en god og konstruktiv måte. - Det klassiske eksempelet er for lav inntekt/trygd til å få startlån, men for høy inntekt/trygd til å få statlig bostøtte ! - Kommunene sliter med å finansiere leietakere ut av kommunale utleieboliger og inn i egen bolig. KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD www.kbl.kommune.no

4 Boutgiftstak - Boutgiftstaket er fremdeles alt for lavt i forhold til det faktiske kostnadsnivået i bolignorge. - At boutgiftstaket har en geografisk differensiering faller spesielt uheldig ut for mindre og mellomstor byer. - Randkommunene til de store byene sliter i dag med nesten like høye boutgifter som byene, mens boutgiftstaket i bostøtteordningen ligger betydelig lavere enn storbyene de grenser til. KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD www.kbl.kommune.no

5 Bostøtte som virkemiddel for å bekjempe fattigdom Ordningen har de siste årene utviklet seg i en positiv retning som et virkemiddel for å gjøre bolighverdagen lettere for de som trenger hjelp til å klare boutgiftene. I Bergen kommune er antallet på hvor mange som mottar statlig bostøtte i gjennomsnitt pr mnd økt fra 5.600 i 2008 til nærmere 7.000 i 2010. Noe av økningen skyldes bedringer i regelverket, mens hovedgrunnen skyldes et høy fokus fra Boligkontoret på å gjøre ordningen kjent. Noen av begrensningene for å komme helt i mål ligger etter KBL sin vurdering i: At det beregnes en minimum egenandel for alle grupper også sosialklienter At det settes tak på hvor mye av boutgiftene som tas med i beregningen og at disse har en geografisk differensiering At det dekkes ”bare” 70/80 % av differansen mellom godkjente boutgifter og rimelig boutgift (dvs egenandel) KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD www.kbl.kommune.no

6 Reduksjon i rammetilskuddet til kommunene Spesielt de store kommunene sliter med å dekke inn reduksjonen de fikk i rammetilskuddet som en konsekvens av omleggingen av ordningen i 2009 Selv med positiv utvikling på antall som mottar bostøtte og noe høyere utbetaling, er det langt igjen til å dekke millionene som ble redusert i rammetilskuddet KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD www.kbl.kommune.no


Laste ned ppt "KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD Med fokus på boligpolitikk og boligsosialt arbeid."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google