Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."— Utskrift av presentasjonen:

1 Leieprisstatistikk for Oslo Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av Opinion for Boligbygg Oslo KF med data fra Finn.no Oslo,

2 Leieprisstatistikk for Oslo : Forord Denne rapporten beskriver utviklingen i markedsleien og gjengs leie for leiligheter i Oslo. Alle leieboliger er forskjellige og vurderes derfor også ulikt i markedet. Markedsverdien av en leiebolig vurderes ut fra de egenskapene leiligheten har, de omgivelsene den ligger i og den kontrakten som tilbys av utleier. Det finnes derfor ikke én markedsleie eller én gjengsleie for en leilighet, selv ikke for en ett roms leilighet på Frogner. Leieprisene varierer. Markedsleien for kategorier av leieobjekter må derfor beregnes statistisk for å kunne forklare hva som er de viktigste felles årsakene til forskjeller i leieprisene. Vi har valgt å benytte tilsvarende metode for beregning av markedsleie, som Eiendomsmeglerbransjen og Statistisk sentralbyrå benytter til beregning av boligpriser. Det faglige navnet er matematisk regresjon. Leiekontrakter er inngått på ulike tidspunkter til forskjellige priser. I et gitt område vil derfor leieprisene til markedsvilkår normalt variere for ellers like leiligheter avhengig av når kontraktene er inngått. Vi beregner gjengs leie ved å vekte leieprisene i et gitt område etter hvor stor andel av leiekontraktene som sannsynligvis er inngått til ulike tidspunkter. Vi håper Boligbyggs leieprisstatistikk blir et nyttig arbeidsredskap for Boligbygg og at den kan fungere som en god rettesnor for resten av markedet. Vi retter en stor takk til Finn.no som har levert data til analysen. Opinion, Oslo 05. februar 2010

3 Leieprisstatistikk for Oslo : Innhold Forordside 2 Pris- og tilbudsutviklingenside 4-13 Vedleggside Tabeller

4 Leieprisstatistikk for Oslo : Både Gjengs leie og markedsleie opp Gjengs leie økte med 0,7% fra 3. til 4. kvartal Det er laveste vekst siden 4. kvartal Gjengs leie er 6,2% høyere enn i 4. kvartal Markedsleien økte med 0,4% siste kvartal, og er 2,8% lavere enn for ett år siden. Gjengs leie måler leien som et veid gjennomsnitt av nye og eldre leieforhold. Gjengs leie er dermed et uttrykk for gjennomsnittet av leien leietakere betaler i nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår Kilde: Opinion med data fra Finn.no

5 Leieprisstatistikk for Oslo : Markedsleien korrigert opp igjen Leieprisene fortsatte opp med 0,4% fra 3. til 4. kvartal. De tre siste kvartalene har prisene økt med 3,2% etter fallet på 5,8% i 1. kvartal 2009 De månedlige leieprisene ligger 2,8% lavere enn på samme tid i fjor Opinions spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser at leiligheter som ble leid ut igjen i 4. kvartal hadde 5,5 prosent høyere leie enn samme leilighet i forrige leieforhold I gjennomsnitt koster det kroner pr måned å leie en leilighet i Oslo. En nedgang på 286 kroner fra 4. kvartal 2008 Tilbudet av leiligheter til leie fortsatte fallet fra rekordhøye i 1. kvartal til i 4. kvartal. Tilbudet er på nivå med samme kvartal i Prisberegningene baserer seg på leiligheter annonsert på Finn.no i 4. kvartal 2009 og leiligheter annonsert siste fire kvartaler Kilde: Opinion med data fra Finn.no

6 Leieprisstatistikk for Oslo : Tilbudet falt igjen i 4. kvartal Samlet tilbud av leiligheter falt for andre kvartal på rad etter sterk vekst gjennom 2008 og i 1. kvartal Det ble annonsert leiligheter i 4. kvartal mot i 3. kvartal. Tilbudet er nå på et mer normalt nivå etter rekordhøyt tilbud høsten 2008 og første halvår To roms (ett soverom) leiligheter øker som andel av tilbudet, mens det er en liten nedgang i andelen tre roms. Andelen ett roms leiligheter har vært inne i en negativ trend siden2005. Nå ser andelen ut til å flate ut Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

7 Leieprisstatistikk for Oslo : Små endringer for alle størrelser Det er en svak tendens til at de mindre leilighetene trakk leieprisene opp i 4. kvartal. Det siste året har månedsleien for fem roms gått ned med 7% og med 2-4% for hybler og øvrige leilighetsstørrelser Sammenlignet med forrige topp i 2002, har leieprisene økt med 20% nominelt og med 4,0% mer enn den alminnelige prisstigningen (konsumprisveksten var 16,1 prosent fra febr 2002 – des 2009). Kilde: Opinion med data fra Finn.no

8 Leieprisstatistikk for Oslo : Tilbudet går ned over alt Det er små endringer i tilbudet mellom de ulike prissonene i Oslo fra 3. til 4. kvartal Oppgangen i Sentrum Øst har stoppet opp på 35 prosent av markedet, og Sentrum Vest befester posisjonen som størst med 37 prosent. Tilbudet er det antall leiligheter som er med i leieprisstatistikken. Det inkluderer ikke bofellesskap eller andre boligtyper enn leilighet / hybel Kilde: Opinion med data fra Finn.no

9 Leieprisstatistikk for Oslo : Oslo Sør og Groruddalen mest opp Leieprisene økte med 0,4-1,4% over hele byen med unntak av St Hanshaugen-Frogner siste kvartal. Økningen var igjen sterkest i Oslo Sør og Groruddalen. I St Hanshaugen-Frogner var prisene uendret Det siste året har leieprisene gått ned med om lag 1% i Groruddalen og Oslo Sør, og med om lag 3% i resten av byen Leieprisene i Sentrum Vest er på kroner i måneden i gjennomsnitt, Groruddalen og Oslo Sør ligger på kroner Sammenlignet med forrige toppår 2002, har leieprisene økt mest i Sentrum Øst (23%) samt Ytre Vest, og minst i Groruddalen (19%). Kilde: Opinion med data fra Finn.no

10 Leieprisstatistikk for Oslo : Markedsleie fortsatt høyest Ny økning i markedsleiene i 4. kvartal gjør at markedsleie holder seg noe høyere enn gjengsleie for alle boligstørrelser. Avstanden er minst for de større leilighetene Gjengs leie er et beregnet gjennomsnitt av nye og eldre leiekontrakter til markedsvilkår. Vi har beregnet gjengs leie ut fra et vektet gjennomsnitt av markedsleiene de siste fem årene, dvs i perioden 4. kvartal 2004 – 3. kvartal Vektene er basert på anslått gjennomsnittlig leietid for hybler og leiligheter. Anslagene er utarbeidet på bakgrunn av gjennomsnittlig leietid for et utvalg (ca i hvert kvartal) leiligheter annonsert til leie på Finn.no, som har vært leid ut tidligere. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

11 Leieprisstatistikk for Oslo : Resultater fra utleierundersøkelsen: 5,5 prosent vekst i nye kontrakter Utleieundersøkelsen til Finn.no og Opinion viser at leieprisen fra forrige leieforhold til nåværende leieforhold økte med 5,5 prosent i 4. kvartal Da har vi målt endring i leiepris på de leilighetene som har vært leid ut tidligere De siste tre kvartalene er veksten nede på samme nivå som i Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no

12 Leieprisstatistikk for Oslo : Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no Resultater fra utleierundersøkelsen: Faktiske leiepriser var 0,1% lavere enn annonsert

13 Leieprisstatistikk for Oslo Resultater fra utleierundersøkelsen: Ennå flere utleiere venter høyere leiepriser Kilde: Utleieundersøkelsen til Opinion og Finn.no 13:

14 Leieprisstatistikk for Oslo : Markedsleie pr måned i Oslos fem prissoner Kilde: Opinion med data fra Finn.no

15 Leieprisstatistikk for Oslo : Årlig markedsleie pr kvm i Oslos fem prissoner. Kilde: Opinion med data fra Finn.no

16 Leieprisstatistikk for Oslo Gjengs leie pr kvm i Oslos fem prissoner 16: Kilde: Opinion med data fra Finn.no


Laste ned ppt "Leieprisstatistikk for Oslo05.02.10 Markedsleie og gjengsleie for hybler og leiligheter i Oslo 4. kvartal 2009 Leieprisstatistikk for Oslo Utarbeidet av."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google