Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kjennskap til – og oppfatning av Lom juni 2004. 2 Om undersøkelsen Undersøkelsen henvender seg mot et representativt utvalg av befolkningen i hele Norge.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kjennskap til – og oppfatning av Lom juni 2004. 2 Om undersøkelsen Undersøkelsen henvender seg mot et representativt utvalg av befolkningen i hele Norge."— Utskrift av presentasjonen:

1 Kjennskap til – og oppfatning av Lom juni 2004

2 2 Om undersøkelsen Undersøkelsen henvender seg mot et representativt utvalg av befolkningen i hele Norge I tillegg til å undersøke hvor godt folk kjenner til Lom og andre reisemål i Norge, hadde undersøkelsen som formål å å få klare tall på –Hvor attraktiv Lom er i forhold til andre I rapporten opererer vi med gjennomsnittscore for attraktivitet, og vi tallfester langs skalaen 1 = svært lite attraktiv til 6 = svært attraktiv –Hva man forbinder med Lom –Hvorvidt man har besøkt Lom Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju. Totalt ble det gjort 1000 intervju. Intervjuene ble foretatt i uke 25 og 26 på ettermiddagen/kveldstid. Ansvarlig for undersøkelsen er Markedsinfo as, v/ daglig leder Espen Overskott og markedsanalytiker Are M. Rønningen

3 3 Kort oppsummert 85 % av Norges befolkning kjenner til Lom som reisemål –Dette er i nedre sjikt i forhold til de andre reisemålene som ble opplest. Svært mange hadde kjennskap godt over 90 % –Men jo høyere utdannelse og høyere alder man har, jo mer kjent er Lom Lom fremstår dessverre ikke blant de mest attraktive reisemålene (av de som det ble fokusert på i denne undersøkelsen) –Geiranger, Jotunheimen og Rondane ble oppfattet som de mest attraktive, mens de mest kjente reisemålene var Geilo, Hemsedal og Beitostølen Lom assosieres først og fremst med Arne Brimi –Også natur og –opplevelser har bra treff Over halvparten av de spurte har besøkt Lom, og attraktiviteten til Lom er høyere blant de som har besøkt bygda

4 4 Jeg vil nevne noen reisemål i Norge, og vil at du skal si hvilke av dem du kjenner til eller har hørt om..? 85% av respondentene har hørt om Lom Tall i prosent av base: 1000 Respondentene i Midt-Norge har best kjennskap til Lom (91,6%). Dårligst kjennskap på Vestlandet (79,1%) og Nord-Norge (79,3%). Mer utdannelse og høyere alder har samsvar med økt kjennskap til Lom. Det er minst kjennskap blant de som bor i Oslo eller store byer, sammenlignet blant respondenter bosatt på landsbygda, tettsteder og mindre byer. 86% av kvinnene og 83% av mennene har hørt om Lom.

5 5 Hvor attraktive er følgende reisemål for deg? 1 = Svært lite attraktivt, 6 = Svært attraktivt Lom; Ikke det mest attraktive reisemålet Men det er tydelig at det nødvendigvis ikke er en sammenheng mellom kjennskap og attraktivitet Tall i prosent av base: varierende etter kjennskap Rangering, snitt: = Svært attraktivSvært lite attraktiv = = Vet ikke Mest kjennskap til Geiranger4,1 Jotunheimen3,6 Rondane3,6 Geilo3,4 Hemsedal3,3 Beitostølen3,3 Galdhøpiggen3,3 Stryn3,3 Trysil3,2 Dovrefjell3,2 Nord-Gudbrandsdalen3,1 Folgefonna3,1 Lom3,0 Vågåfjell2,7

6 6 Lom er pr. i dag mer attraktiv jo eldre man er De fylkene som gir høyest score på Loms attraktivitet er fylkene i Østlandsområdet, i tillegg til Møre og Romsdal –Helt nord i landet og i sørvest blir Loms attraktivitet oppfattet som lav Vi ser en klar tendens til økende attraktivitet jo eldre respondentene er: Lom scorer lavt hos befolkning under 30 år –Sagt på en annen måte; Det ligger en klar utfordring for Lom å gjøre seg attraktiv for de yngre generasjoner Lom fremstår som litt mer attraktiv for kvinner enn for menn –Snittscore blant kvinner: 3,1 –Snittscore blant menn: 2,9

7 7 Hva forbinder du med Lom? Lom forbindes sterkt med Arne Brimi Tall i prosent av base: 847 Hver fjerde spurte nevner Arne Brimi i assosiasjon med Lom. Også i de åpne svarene, som ligger i vedlegget, ser vi at mange har svart i tilknytning til Arne Brimi, for eksempel Sjalott-lauk(!). Naturopplevelser, og lignende utsagn, skårer også høyt på hva folk assosierer med Lom. Det er uansett oppløftende at kun 23% svarer vet ikke. Lignende undersøkelser er gjort for andre steder med høyere vet ikke-andel.

8 8 Har du noen gang besøkt Lom? Over halvparten har besøkt Lom Tall i prosent av base: 847 Når vi tidligere så at Lom ikke fremsto blant de mest attraktive reisemålene som det i denne undersøkelsen er fokusert på, er det hyggelig å se at av de som har besøkt Lom så har Lom en høyere attraktivitet. Blant de som har besøkt Lom er scoren 3,5 på attraktivitet, og de som ikke har besøkt Lom (men kjenner til Lom) er scoren 2,5.

9 9 Kjønn og alder Tall i prosent av base: 1000 Det deltok 509 kvinner og 491 menn. Respondentenes bakgrunn


Laste ned ppt "Kjennskap til – og oppfatning av Lom juni 2004. 2 Om undersøkelsen Undersøkelsen henvender seg mot et representativt utvalg av befolkningen i hele Norge."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google