Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Næringsinnhold Gjæringskvalitet Hygienisk kvalitet.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Næringsinnhold Gjæringskvalitet Hygienisk kvalitet."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Næringsinnhold Gjæringskvalitet Hygienisk kvalitet

3 Målet er å ta vare på mest mulig av næringsverdien i graset fra eng til utfôring og å lage et smakelig fôr

4 Innhold av næringsstoffer i grovfôret ved ulik slåttetid Lignin Cellulose Hemicellulose Mineraler Sukker Fett Protein 65-70 % 30-35 % 65% 35 % Celleinnhold Cellevegger (NDF/fiber) Spiring Blomstring Celleinnhold Cellevegger (NDF/fiber)

5

6 o Energi o Protein o Fiber o Fordøyelighet o Mineraler

7 Hva som er riktig næringsinnhold avhenger av hvilken produksjon du har og hvor mye areal til fôrdyrking du disponerer ◦ For lite areal i f.h. til behov  behov for mye fôr/daa ◦ For mye areal i f.h. til behov  Ønske om høgt innhold av energi og protein  Lite fôr/daa

8 Ønskelige verdier ved 25 % tørrstoff (TS) o Melkesyre (40-100g/kg TS) o Eddiksyre (12-30g/kg TS) o Smørsyre (under 4g/kg TS) o Ammoniakk-N (under 81g/kg N) o Etanol (under 12g/kg TS) o pH (under 4,2)

9 Vellykka gjæring er hovedmålet i grovfôrproduksjonen God gjæring sikrer minst mulig tap av næringsstoffer til mikroorganismer o Sukker o Proteinnedbryting

10 o Mugg o Forurensninger o Bakterier/sporer Hygienisk kvalitet spiller stor rolle for fôropptak og sykdomsbilde

11 Fuktig gras med TS-innhold på under 20 % er uønsket på grunn av vanskelig gjæring og deformering av ballene Fortørking til 25-35 % TS er ideelt

12 Svært vanskelig å bedømme uten analyse Analysen gir deg bl.a. oversikt over grovfôrets innhold av; o Tørrstoff o Energi (FEm, NEl) o Protein (råprotein, AAT, PBV) o Fordøyelighet o Innhold av syrer o NH₃-N o pH Eksempel på analysebevis-utdrag

13 Ta kontakt med din rådgiver eller gå til eurofins sine nettsider for nærmere informasjon om prøveuttak og innsending til analyse www.eurofins.no

14 Farge ◦ Bør være lys, gulgrønn ◦ Mørk farge er et tegn på varmgang Lukt ◦ Bør være nesten luktfri eller svakt syrlig ◦ Smørsyregjæring lukter sterkt ubehagelig Konsistens ◦ Grasstråene bør holde på bladene ◦ Ikke en slimete masse

15 Mugg er et av de største problemene med rundballer i Norge Mugg trenger luft for å vokse. Derfor er det viktig at du: o Sørger for hard pressing av ballen o God innpakning (minst 6 lag med plast) o Kutting av graset fører til lettere pakking o Beskytte mot elg/gnagere/fugl Ensileringsmiddel

16 Ensileringsmiddel eller ikke ensileringsmiddel…? Bakteriekulturer eller syremidler…? Under normale norske forhold er det sikrest å benytte ensileringsmiddel. Er kroner spart verdt et dårlig grovfôr? Valg av type middel må vurderes ut fra forholdene Syremidler tryggest Bakteriekulturer, kan gi svært bra grovfôr dersom forholdene ligger til rette for det (høg TS % og hygienisk god kvalitet)

17 Fuktig gras (under 25 % TS): Gjæringskvalitet en utfordring. Syreholdige ensileringsmidler anbefales Sterkt fortørka gras (over 35 % TS): Hygienisk kvalitet en utfordring. God lufttetting svært viktig, ensileringsmidler mot mugg anbefales Optimale forhold (25-35 % TS): Mindre behov for ensileringsmiddel? Forutsetter god pakking og tilfredsstillende plast

18


Laste ned ppt "Næringsinnhold Gjæringskvalitet Hygienisk kvalitet."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google