Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Statistikk på 50 5 minutter Frode Svartdal UiT April 2013.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Statistikk på 50 5 minutter Frode Svartdal UiT April 2013."— Utskrift av presentasjonen:

1 Statistikk på 50 5 minutter Frode Svartdal UiT April 2013

2 To hovedformer Beskrivende statistikk  Beskrive og oppsummere karakteristika ved et utvalg GjennomsnittStandardavvikKorrelasjon…Slutningsstatistikk  Trekke slutninger om populasjon fra utvalg EstimatGruppeforskjellSannsynlighet…

3 Eksempel 1: Beskrive utvalg Gjennomsnitt

4 Eksempel 1: forts. Varians: 511,6 / (10-1) = 56,84 Standardavvik: √56,84 = 7,54 Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 7,54 år

5 Eksempel 1: forts. Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 7,54 år

6 Eksempel 1: forts. Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 2,15 år Gjennomsnitt: 36,8 år St.avvik: 2,15 år

7 Eksempel 2: Teste gruppeforskjell Uavhengig variabel Avhengig variabel Spørsmål: Er skårer (prestasjon på test) bedre hvis man drikker kaffe enn vann?

8 Eksempel 2: Teste gruppeforskjell Uavhengig variabel Avhengig variabel Gjennomsnitt for alle: 11,1 Gjennomsnitt kaffe: 14,2 Gjennomsnitt vann: 8,0

9 Eksempel 2: Teste gruppeforskjell Systematisk variasjon Feilvariasjon Systematisk variasjon = Variasjon relatert til manipulasjonen Feilvariasjon = Variasjon relatert til alt annet Her er den systematiske variasjonen ca 13 * større enn feilvariasjonen F = ANOVA (variansanalyse)

10 Eksempel 3: Samvariasjon Sosial kompetanse Atferdsproblemer Antakelse: Barn med høy sosial kompetanse skal vise mindre atferdsproblemer Med andre ord: En _____ korrelasjon

11 Eksempel 3: Samvariasjon Correlation: r = -.54 Merk -

12 Eksempel 3: Samvariasjon Data fra de 10 første elevene Rett linje: ”Lineær” Avvik fra linjen


Laste ned ppt "Statistikk på 50 5 minutter Frode Svartdal UiT April 2013."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google