Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT Drift Presentasjon av virksomhet Q2.2008. IKT i Bergen kommune IKT Drift Leder: Odd Terje Systad Ansvar for drift og forvaltning Drift av nettverk,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT Drift Presentasjon av virksomhet Q2.2008. IKT i Bergen kommune IKT Drift Leder: Odd Terje Systad Ansvar for drift og forvaltning Drift av nettverk,"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT Drift Presentasjon av virksomhet Q2.2008

2

3 IKT i Bergen kommune IKT Drift Leder: Odd Terje Systad Ansvar for drift og forvaltning Drift av nettverk, servere mv. Databaseadministrasjon Integrasjon/ grensesnitt Applikasjonsdrift HelpDesk IKT-strategi IKT Styringsgruppe Kommunaldirektørene IKT Forum Samordning, prioriteringer mv. IKT FU/SKU Leder: A.Høistad/L.Tveit Overordnet koordinering for IKT området Rådgivning og prosjekt Anskaffelser og avtaler Kontrakter / SLA’er mv. Systemeier for felles- systemer Systemutvikling og arkitektur Byrådsavdeling Ansvar: IKT koordinatorer Kobling IKT, fagsystemer og virksomhet Anskaffelse fagsystemer Innføring fagsystemer Organisasjons- og prosess utvikling Gevinstrealisering Systemeier fagsystem BESTILLER LEVERANDØR

4 IKT Drift Visjon IKT Drift skal være en konkurransedyktig driftsleverandør Virkemiddel –Forenkle, Fornye og Forbedre (FFF)

5 Nøkkeltall Ca 20.000 registrerte brukere i administrativt nett Ca 30.000 elever Ca 16.000 PC’er Ca 1.000 NC’er (fases ut) Ca 90.000 henvendelser til Helpdesk Ca 530 lokasjoner med TDC linje (ca 650 brukersteder totalt) Ca 85 lokasjoner med WLAN og ca 650 AP’er Over 2.000 nettverksenheter Ca 1.700 nettverksskrivere Ca 2.000 lokale skrivere Ca 440 kopi/print multifunksjonsskrivere Over 200 telefonsentraler Over 350 servere > 60 TB data SAN (26 + 35) > 90 TB backup Ca 120 databaser (100 Oracle og 20 MS SQL)

6 IKT Drift ITIL: Service Desk ITIL: Incident Management ITIL: Change Management ITIL: Service Level Management

7 HelpDesk 1.linje support (Single Point of Contact) til sluttbrukere Eierskap til Incident Management og Service Desk Brukeradministrasjon Feilhåndtering Bestillinger –Utførende bestilling (2.linje) standardbestillinger –Utførende bestillinger (2.linje) vedr data-/telelinjer, telefoni Registrering, videresending og oppfølging av saker til eksterne underleverandører Informasjon ifm problemer, planlagt nedetid m.v. Videreutvikle dokumentasjon og rutiner Utførende overvåking (fase 2)

8 Server og applikasjonsdrift (SA) Drift av datahaller & basis infrastruktur Serverdrift, HW og OS (windows, HP-UX, SUSE Linux) Applikasjonsdrift Integrasjon/grensesnitt/filoverføring, herunder BizTalk Databasedrift og forvaltning (Oracle og MS SQL) Drift av tjenester, eksempelvis –Exchange –Terminalservere (WTS) –Web-drift ( intranett/internett sider, portal, IIS, Apache) Videreutvikling av driftskonsept, herunder blant annet –SMS, scripting, drift av antivirusverktøy, Moonscape og lignende SAN/backup Design og implementasjon av HA-løsninger (cluster, failover, etc) Eierskap til overvåking (HP Software) Deltakelse desginteam 2.linje support Vaktlag (24/7)

9 Lokal drift Lokasjonsdrift/-utrykning til 650 ulike brukersteder Nettverk/-utstyr lokalt (LAN-drift) –Drift av nettverksutstyr som står ute –Drift av lokale aksesspunkt (AP) Drift av PC, NC, nettverksskrivere og scannere (teknisk drift) Befaringer/flyttinger/nye lokasjoner Fullt operativt forvaltningsansvar for alle klientplattformer Drift av kursrom (3 stk) 2.linje support Byttepool Bistå i arbeidet med å etablere og videreutvikle retningslinjer til bruk for sluttbrukerne og internt i IKT Drift Operativt samarbeid og opplæring av PC-rammeavtale leverandører Videreutvikle dokumentasjon og rutiner

10 Nettverk Hovedfokus på kjernenett, herunder bl.a brannmurer Sikkerhet i kjernenett, datasenter og mot internett WAN drift (egen fiber, xDSL lokasjoner) Proxy drift (inkl antivirus på proxy) Juniper Netscreen brannmur i datasenter og VPN løsninger Telefoni drift (Alcatel MediaGateway, VoIP, Alcatel IP-telefoni, IP-MUX) Internett-aksess Operativt samarbeidmed kommunikasjonsleverandør (TDC AS) Sentrale enheter i WLAN, trådløst gjestenett Spam filter (tett samarbeid med e-post drift hos SA) 2.linje support Lederrolle og deltagelse i design team Videreutvikle dokumentasjon og rutiner Vaktlag (24/7)

11 Operative støttefunksjoner (produksjon) Service Management Leveranse Kvalitet og prosess Operativ sikkerhetsansvarlig

12 Administrasjon Personal & økonomi Informasjon, veiledning, interne rutiner Regnskapsføring, årsavslutning, rapportering, budsjett Spisskompetanse –Ansettelse, regler, HMS, IA-oppfølging, støtte til ledere –Datafangst og prismodeller for fakturering av oppdrag og konsulentsalg, mva-spørsmål, kostnadsbase, prising, etc) Kursrom administrasjon Generelle stabsoppgaver, resepsjon, adgangskort

13 Service Management Hovedansvarsområder for SM –Etablere nye avtaler (salg) Nye kunder, tjenester, utarbeidelse av avtaler, etc Forhandler om avtalt SLA innhold og pris –SLA rapportering Kunden sitt første eskaleringspunkt Kundedialog/-møter samt rapportering av oppnådd SLA Avvik, refusjon Ansvaret for etablering og videreutvikling av servicekatalog (oversikt over alle standard tjenester, med priser, etc) Ansvarlig i IKT Drift for forvaltning av kundeavtaler

14 Leveranse Operativ enhet som styrer IKT Drift sine egne prosjekter/leveranser Prosjektledelse/-koordinering Store og komplekse oppdrag som krever koordinering Nye lokasjoner, større flyttinger Nye kunder, løsninger Koordinere leveranse av trådløse nett Store oppgraderinger, utrullinger Implementering av driftsverktøy, Databasekonsolidering, etc Deltagelse i pre-sale og design, herunder Service Manager sitt kontaktpunkt inn mot produksjon Oppfølging av andre typer prosjekt (eksternt) Utførende ressurser hentes som hovedregel fra produksjon og/eller eksternt


Laste ned ppt "IKT Drift Presentasjon av virksomhet Q2.2008. IKT i Bergen kommune IKT Drift Leder: Odd Terje Systad Ansvar for drift og forvaltning Drift av nettverk,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google