Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H12 Frederik Zimmer.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H12 Frederik Zimmer."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H12 Frederik Zimmer

2 2 Aksjonærmodellen - utland Norge Utland EØSAnnet X Corp AS Y Z PE

3 3 Skattelov, aksjelov, regnskapslov SktlAsl/asalrskl. § 10-12,1,2§ 8-1 ”lovlig utdelt””årsresultat”§ 6-1, 1 nr 24 ”annen EK”§ 6-2, 1, C II nr 2 - udekket underskudd osv. - 2. ledd = fri EK (3. ledd) 4. ledd kap neds, likv, fusjon/fisjon

4 4 EK – begreper i sktl, asl/asal, rskl SktlAsl/asalrskl InnbetaltBundetInnskutt Ikke innbetaltFriOpptjent

5 5 Utv. 2009 s. 693 LRD Bg AS |----  ØN AS X, YNilsen RegnskapsførtAksjekap. 100 000 ”Annen EK” 13 mill Skulle vært ført: Aksjekap. 100 000 Overkurs 13 mill 9 %100 %

6 6 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap Norge Utland AS EØS Lavskattland GmbH Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett 10%-krav

7 7 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap Norge Utland AS EØSUtenfor EØS GmbH Ltd PE kildeskatt

8 8 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet Gevinst: salg To år Minst 10% hele tiden Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

9 9 Aksjetap - nærstående Ltd AS ASamb 10% Mor AS 10% 3% 7%

10 10 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial UtlandNorge M PE 1 D PE 2 D

11 11 Marks & Spencer UKUtland MS mor + MS Datter - MS Datter --

12 12 ”Sirkelkonsernbidrag” – BFU 22/05 M D dd Inntekt 100’ underskudd 90,1 Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja

13 13 Endret foretaksform - omdannelse Sktl. § 11-20: EF -> AS/ASA ANS/KS -> AS/ASA Kommunalt kraftforetak -> AS/ASA EF – ANS/KS Ulovfestet: ANS/KS -> KS/ANS AS/ASA -> ASA/AS Men ikke: AS/ASA -> EF/ANS/KS ANS/KS -> EF

14 14 ”Drop-down” A AS A utfisjonerer->AS E AS D trekantfusjon Vederlags- aksjer

15 15 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1 AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

16 16 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2 Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60

17 17 Grenseoverskridende fusjoner 1 Norge Utland Ltd D1 D2 AS A B

18 18 Grenseoverskridende fusjoner 2 NorgeUtland AB 1 AB 2 PE A


Laste ned ppt "1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980 H12 Frederik Zimmer."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google