Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980"— Utskrift av presentasjonen:

1 Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980
H12 Frederik Zimmer

2 Aksjonærmodellen - utland
Norge Utland EØS Annet X Corp Y AS Z PE

3 Skattelov, aksjelov, regnskapslov
Sktl Asl/asal rskl. § 10-12,1,2 § 8-1 ”lovlig utdelt” ”årsresultat” § 6-1, 1 nr 24 ”annen EK” § 6-2, 1, C II nr udekket underskudd osv. - 2. ledd = fri EK (3. ledd) 4. ledd kap neds, likv, fusjon/fisjon

4 EK – begreper i sktl, asl/asal, rskl
Innbetalt Bundet Innskutt Ikke innbetalt Fri Opptjent

5 Utv. 2009 s. 693 LRD Bg AS |---- ØN AS X, Y Nilsen
Regnskapsført Aksjekap ”Annen EK” 13 mill Skulle vært ført: Aksjekap Overkurs 13 mill 9 % 100 %

6 Fritaksmetoden – norsk selskap eier aksjer i utenlandsk selskap
Norge Utland EØS Lavskattland GmbH 10%-krav AS Ltd Ltd. NOKUS; unntatt uansett

7 Fritaksmetoden – utenlandsk selskap eier aksjer i norsk selskap
Norge Utland EØS Utenfor EØS AS GmbH kildeskatt Ltd PE

8 Porteføljeaksjer i selskap utenfor EØS – toårskravet
Gevinst: To år Minst 10% hele tiden salg Tap: To år Aldri 10% eller mer salg Utbytte: To år utbytteutd Minst 10% hele tiden

9 Aksjetap - nærstående Mor 10% AS 7% Samb A Ltd 10% 3% AS

10 Konsernbidrag – utenlandsk selskaps filial
Utland Norge PE 1 M D D PE 2

11 Marks & Spencer UK Utland MS Datter - MS mor + MS Datter --

12 ”Sirkelkonsernbidrag” – BFU 22/05
Inntekt 100’ M Kb M – dd med fradragsrett, Kb dd – M uten fradragsrett? SKD: ja 90,1 D 90,1 underskudd dd

13 Endret foretaksform - omdannelse
Sktl. § 11-20: EF -> AS/ASA ANS/KS -> AS/ASA Kommunalt kraftforetak -> AS/ASA EF – ANS/KS Ulovfestet: ANS/KS -> KS/ANS AS/ASA -> ASA/AS Men ikke: AS/ASA -> EF/ANS/KS ANS/KS -> EF

14 ”Drop-down” A AS A utfisjonerer-> AS E AS D Vederlags- aksjer
trekantfusjon

15 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 1
AS X : Fast eiendom skattesm v. 100, reell verdi 200 Skip, skattem v. 50, reell verdi 100 Eneaksjonær, aksjekap. nominelt og innbetalt: 90 Skipet skal fisjoneres ut til AS Y

16 Fisjon – fordeling av verdier og aksjekapital 2
Etter fisjon: AS X AS Y Fast eiendom, Skattem 50, reelt 100 som før Aksje, nominelt Aksje, nom og innbet 30 og innbetalt: 60

17 Grenseoverskridende fusjoner 1
Norge Utland B Ltd AS A D1 D2

18 Grenseoverskridende fusjoner 2
Norge Utland AB 1 PE AB 2 A


Laste ned ppt "Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer JUS5980"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google