Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selskapsrett forelesning pkt H12

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selskapsrett forelesning pkt H12"— Utskrift av presentasjonen:

1 Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12
Professor Frederik Zimmer

2 9.2 Kreditors stilling i ANS
Selskapskred Særkred X Y

3 9.2.4 Ansvar ved overdragelse av eierandel
Andel overdras fra X til Z Z ansvar, sel. § 2-4, (1) 2. pkt. – men 3. ledd X ansvar – men sel. § 2-30

4 9.2.5 Regress Sel. § 2-5 X, Y og Z deltakere i et ANS med 1/3 hver, X innfrir selskapsgjeld på kr X krever ANS ANS betaler ikke: X krever Y og Z for hver Y betaler ikke: X krever Z for kr

5 forts Sel. § 2-5 (2), 2. pkt.: «Dersom en av de andre deltakerne ikke betaler, deles hans andel mellom de andre deltakerne.» Første gang: «de andre» er Y og Z Andre gang: «de andre» er X og Z Svak lovtekst!

6 10.1.1 Egenkapital og fremmedkapital
Bank 150 Innskutt ek 100 Gjeld 50 Eller: Eiendeler 150 Minus gjeld 50 = egenkapital 100

7 10.1.2 Innskutt egenkapital og opptjent egenkapital
Bank 175 Innskutt ek 100 Opptjent ek 25 Gjeld 50

8 10.3.3b og 10.3.6 Tegning med overkurs (kapitalforhøyelse)
Før, A eneeier: Eiendeler 400 Aksjekapital 100 Annen ek 300 Rettet emisjon mot B, som skal eie 50% Etter, A og B eier 50% hver: Eiendeler 800 Aksjekapital 200 Overkursfond 300

9 Nyemisjon - utvanning AS’ reelle verdier er 100, ti aksjer => hver aksjer verd 10. Rettet emisjon, rett til å tegne ti aksjer til kurs 9. Etter tegning er hver aksjer verd 190/20 = 9,5

10 10.3.6d Fondsemisjon Før: Eiendeler 1000 Aksjekapital 100 Annen ek 500 Gjeld av annen ek gjøres til aksjekapital Etter: Eiendeler 1000 Aksjekapital 300 Annen ek 300

11 11.1 Ansvarlig selskap, utdeling
Overskudd før arbeidsgodtgjørelse Arbeidsgodtgjørelse = Overskudd iht. sel. § 2-25, 1 Godskrives rente av innskudd = Grunnlag for likedeling

12 11.2.2 utdeling og utdelingsbegrep
Asl. § 3-6: Utdeling: - utbytte - kapitalnedsetting - fusjon/fisjon - tilbakebetaling etter oppløsning Utdelingsbegrep: «enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode»

13 11.2.3 a Hvor mye kan deles ut som aksjeutbytte?
Asl. § 8-1 innledningsordene: (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for …

14 11.2.3 a forts. Rskl. § 6-1 Resultatregnskap etter art
Resultatregnskapet etter art skal ha følgende oppstillingsplan: Salgsinntekt Annen driftsinntekt 24 . Årsresultat

15 11.2.3a forts Rskl. § 6-2 Balanse Balansen skal ha følgende oppstillingsplan: EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD C Egenkapital Innskutt egenkapital … Opptjent egenkapital … 2. Annen egenkapital… D. Gjeld

16 11.2.3a forts Bygning 5000 Aksjekapital 1000 Bank 1000 Annen egenkap 4500 Goodwill 2000 Gjeld 3000 Egne aksjer

17 11.2.3a - begrensningen i 2. ledd
Eiendeler 5000 Aksjekapital 100 Annen egenkap 600 Gjeld

18 11.2.3 a forts. HRD 16.11.12 (Rasmussen)
Regnskap : EK Sum EK/gjeld Juni 05: Kapitalutvidelse Des 05: Eks ord utbytte Ligning: Lovlig utbytte: 43 – 20,4 = ca 23 => Ca 7 mill ulovlig utbytte HR: riktig

19 11.2.3c Tidspunkt for utdeling
1.1 gf 31.12/1.1 gf egf

20 11.2.4 b Kapitalnedsettelse uten utbetaling til aksjonærene
Før: Eiendeler 6000 Aksjekapital Underskudd ( 4000) Etter: Eiendeler 6000 Aksjekapital 6000

21 11.2.4b forts Kapitalnedsettelse kombineres med rettet emisjon til investor, skyter inn 4000: Eiendeler Aksjekapital 10000


Laste ned ppt "Selskapsrett forelesning pkt H12"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google