Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12 Professor Frederik Zimmer

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12 Professor Frederik Zimmer"— Utskrift av presentasjonen:

1 Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

2 9.2 Kreditors stilling i ANS ANS Selskapskred Særkred XY

3 9.2.4 Ansvar ved overdragelse av eierandel Andel overdras fra X til Z Z ansvar, sel. § 2-4, (1) 2. pkt. – men 3. ledd X ansvar – men sel. § 2-30

4 9.2.5 Regress Sel. § 2-5 X, Y og Z deltakere i et ANS med 1/3 hver, X innfrir selskapsgjeld på kr 1 500 000 (1)X krever ANS (2)ANS betaler ikke: X krever Y og Z for 500 000 hver (3)Y betaler ikke: X krever Z for kr 250 000

5 forts Sel. § 2-5 (2), 2. pkt.: «Dersom en av de andre deltakerne ikke betaler, deles hans andel mellom de andre deltakerne.» Første gang: «de andre» er Y og Z Andre gang: «de andre» er X og Z Svak lovtekst!

6 10.1.1 Egenkapital og fremmedkapital Bank150Innskutt ek100 Gjeld 50 Eller: Eiendeler150 Minus gjeld 50 = egenkapital100

7 10.1.2 Innskutt egenkapital og opptjent egenkapital Bank 175Innskutt ek100 Opptjent ek 25 Gjeld 50

8 10.3.3b og 10.3.6 Tegning med overkurs (kapitalforhøyelse) Før, A eneeier: Eiendeler 400Aksjekapital100 Annen ek300 Rettet emisjon mot B, som skal eie 50% Etter, A og B eier 50% hver: Eiendeler 800Aksjekapital200 Overkursfond300 Annen ek300

9 10.2.6 Nyemisjon - utvanning AS’ reelle verdier er 100, ti aksjer => hver aksjer verd 10. Rettet emisjon, rett til å tegne ti aksjer til kurs 9. Etter tegning er hver aksjer verd 190/20 = 9,5

10 10.3.6d Fondsemisjon Før: Eiendeler 1000Aksjekapital100 Annen ek500 Gjeld400 200 av annen ek gjøres til aksjekapital Etter: Eiendeler 1000Aksjekapital300 Annen ek300 Gjeld400

11 11.1 Ansvarlig selskap, utdeling Overskudd før arbeidsgodtgjørelse -Arbeidsgodtgjørelse = Overskudd iht. sel. § 2-25, 1 -Godskrives rente av innskudd = Grunnlag for likedeling

12 11.2.2 utdeling og utdelingsbegrep Asl. § 3-6: Utdeling: - utbytte - kapitalnedsetting - fusjon/fisjon - tilbakebetaling etter oppløsning Utdelingsbegrep: «enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte kommer aksjeeieren til gode»

13 11.2.3 a Hvor mye kan deles ut som aksjeutbytte? Asl. § 8-1 innledningsordene: (1) Som utbytte kan bare deles ut årsresultat etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår og annen egenkapital etter fradrag for …

14 11.2.3 a forts. Rskl. § 6-1 Resultatregnskap etter art Resultatregnskapet etter art skal ha følgende oppstillingsplan: 1.Salgsinntekt 2.Annen driftsinntekt … 24. Årsresultat

15 11.2.3a forts Rskl. § 6-2 Balanse Balansen skal ha følgende oppstillingsplan: EIENDELER … EGENKAPITAL OG GJELD C Egenkapital I.Innskutt egenkapital … II.Opptjent egenkapital … 2. Annen egenkapital… D. Gjeld

16 11.2.3a forts Bygning5000Aksjekapital 1000 Bank1000Annen egenkap4500 Goodwill2000Gjeld3000 Egne aksjer 5008500

17 11.2.3a - begrensningen i 2. ledd Eiendeler 5000 Aksjekapital 100 Annen egenkap 600 Gjeld 4300 5000

18 11.2.3 a forts. HRD 16.11.12 (Rasmussen) Regnskap 31.12 04: EK 43 000 000 Sum EK/gjeld204 100 000 Juni 05: Kapitalutvidelse 151 200 000 Des 05: Eks ord utbytte 30 200 000 Ligning: Lovlig utbytte: 43 – 20,4 = ca 23 => Ca 7 mill ulovlig utbytte HR: riktig

19 11.2.3c Tidspunkt for utdeling 1.1 gf31.12/1.1 gfegf31.12 --------------------- ----------------------

20 11.2.4 b Kapitalnedsettelse uten utbetaling til aksjonærene Før: Eiendeler 6000Aksjekapital 10000 Underskudd( 4000) Etter: Eiendeler 6000Aksjekapital 6000

21 11.2.4b forts Kapitalnedsettelse kombineres med rettet emisjon til investor, skyter inn 4000: Eiendeler 10000Aksjekapital 10000


Laste ned ppt "Selskapsrett forelesning pkt. 9-11 H12 Professor Frederik Zimmer"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google