Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder."— Utskrift av presentasjonen:

1

2 Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder

3 Kapittel 7: Oversikt 1. Oppsplitting av kontantstrømmen 2. Arbitrasje og likevektsverdier 3. Verdiberegninger 4. Utvidelser

4 1. Alternative oppsplittinger av selskapets kontantstrøm  Kan vi skape verdier på balansens høyreside? M&M uten skatt: Nei!  Kontantstrømmen er uavhengig av finansieringsformen  Kan da selskapsverdien endres når gjeldsgraden endres?

5 A/S Vask U 100% EK: V U = E U = 1.000 Rente + utbytte = 0 + OFR Eksempel: Selskapene A/S Vask U og A/S Mopp M har nøyaktig samme inntjeningspotensial. Vask U er finansiert 100% med EK, mens Mopp M har 500 i gjeld til 6% rente. Begge selskapene utbetaler hele overskuddet A/S Mopp M 50% gjeldG M = 500 r = 6% V M = 900 Renter = 0,06. 500 = 30 Utbytte = OFR – 30 Renter + Utbytte = 30 + OFR – 30 = OFR Mopp M er for billig! Arbitrasje: Vi eier 10% av Vask:Utbytte = 0,1. OFR Selger aksjene og kjøper 10% av både gjeld og EK i Mopp: 10% av G M :KS: 10% av E M :KS:Sum: Pengemaskin: Samme kontantstrøm med mindre investering! V M må bli lik V U ! 2. Arbitrasje og likevektsverdier

6  Fri informasjonsflyt  Alle kan låne til samme rente for samme risiko  Ingen transaksjonskostnader  All gjeld og EK er fritt omsettelig Forutsetning: Perfekte kapitalmarkeder  OFR er evigvarende  Gjeldsgraden er konstant over tid M&M forutsetter også: 3. Verdiberegninger

7 Forventet avkastning for gjeld, egenkapital og totalkapital: 3. Verdiberegninger (forts.)

8 M&M-1 :  Selskapets verdi med og uten gjeld – M&M-1  Hvis kapitalmarkedet er perfekt, vil ikke selskapets verdi endres ved endret kapitalstruktur. Verdien er uavhengig av gjeldsgraden. 3. Verdiberegninger (forts.)

9 Eksempel M&M-1: Selskap A har et forventet evigvarende årlig overskudd før renter på 5 mill.. Rentekostnadene er 1 mill. pr. år. Realavkastningskravet for en tilsvarende 100% EK-finansiert bedrift er 5 %. Hva er selskapets verdi?  Selskapets verdi med og uten gjeld - M&M-1 M&M-1 : 3. Verdiberegninger (forts.)

10 M&M-2 :  M&M-2 viser hvordan egenkapitalkostnaden stiger med økende gjeldsgrad  Kapitalkostnad og gjeldsgrad - M&M-2 3. Verdiberegninger (forts.)

11 Eksempel: Et selskap har et forventet årlig overskudd før skatt på 5 mill, 1% lånerente og årlig rentekostnad på 1 mill. Avkastningskravet på egenkapital for et tilsvarende gjeldfritt selskap er 5 %. Hva blir EK –kostnaden ved ulike gjeldsgrader? OFR = 5 mill. EK – avkastningskrav (100% EK) = 5% k U = k T = 5% G/E = 0k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 0 = 0,05 G/E = 1k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 1 = 0,09 G/E = 2k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 2 = 0,13 G/E = 3k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 3 = 0,17  Kapitalkostnad og gjeldsgrad - M&M-2 3. Verdiberegninger (forts.)

12  Kapitalkostnad og gjeldsgrad - M&M-2 : Eksempel (forts.) G/E = 0k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 0 = G/E = 1k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 1 = G/E = 3k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 3 = G/E = 2k E = 0,05 + (0,05 – 0,01). 2 = 3. Verdiberegninger (forts.)

13 4. Utvidelser  Ved økende gjeld (til lavere rente enn k E ) oppveies kapitalkostnadsfordelen ved k G gjennom tilsvarende høyere k E. Totalkapitalkostnaden forblir konstant  Verdien av selskapet (og kursen pr. aksje) påvirkes derfor ikke  Lønnsomheten av investeringsprosjekter kan beregnes uavhengig av finansieringen (separasjonsprinsippet)  M&Ms konklusjoner holder også under forutsetningene i KVM

14 Oppsummering  Med perfekte kapitalmarkeder uten skatt er gjeldsgraden irrelevant for totalkapitalkostnaden og dermed også for verdien av selskapet  Ved økt gjeldsgrad nøytraliseres effekten av billigere gjeld av tilsvarende dyrere egenkapital  Separasjonsprinsippet: Prosjektverdien kan beregnes uavhengig av gjeldsgraden  M&M-1:  M&M-2:

15 Oppgave 1 Et selskap forventer et overskudd før renter og skatt på 500.000 i overskuelig framtid. Gjelden er 2 mill., avkastningskravet for totalkapitalen er 8 %, og gjeldskostnaden er 5 %. Hva er selskapets markedsverdi? Oppgave 2 Et selskap uten gjeld har en kapitalkostnad på 6 % og er ikke i skatteposisjon. Selskapet vurderer å skifte ut deler av egenkapitalen med gjeld slik at gjeldsandelen blir 2/3. Gjeldskostnaden er 4 %. Beregn selskapets egenkapitalkostnad etter endringen i kapitalstruktur.


Laste ned ppt "Kapittel 7: Gjeldsgrad og verdi i perfekte kapitalmarkeder."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google