Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1) Nåværende organisering av SJR Ridehallen ASRideskoleOppstalling Ridetimer/trener På SJR-anlegg Stevner Kiosk/kaffe Eier av bygninger, som leies til.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1) Nåværende organisering av SJR Ridehallen ASRideskoleOppstalling Ridetimer/trener På SJR-anlegg Stevner Kiosk/kaffe Eier av bygninger, som leies til."— Utskrift av presentasjonen:

1 1) Nåværende organisering av SJR Ridehallen ASRideskoleOppstalling Ridetimer/trener På SJR-anlegg Stevner Kiosk/kaffe Eier av bygninger, som leies til SJR Registrert for merverdiavgift Ansatte Egne Hester Ansatte Dugnad DressurSprang Funksjonerer Dugnad -Personale -Salgsvarer Dressur -2) Sprang -2) SJR Klubb 73%-1) Note: 1)73% av aksjene eies av Sandnes og Jæren Rideklubb, mens øvrige aksjonærer eier 27%. 2)Utføres nå av selvstendig næringsdrivende, som har avtale med SJR

2 1) Nåværende organisering av SJR Aktiviteter i regi SJR er:  Rideskole  Oppstalling  Stevnearrangør  Kiosk/kaffevirksomhet Aktiviteter i regi av næringsdrivende er:  Elevtrening for dressur og sprang  Grethe Rognøy, dressur  Rune Mæle, dressur  Saga Stables AS, sprang, avtalen er oppsagt av Saga Stables AS

3 Alternativ 1 Nåværende organisering av SJR fordrer følgende tiltak: Ansettelse av daglig leder, som sikrer i varetakelse av:  Administrative oppgaver  Styrking av rideskole  Ride instruktør  Vedlikehold Sportslig leder(e) med med eventuelt overordnet sportslig leder ansvar:  Reforhandle ny avtale med Saga Stables AS, eller  Inngåelse av avtale med nye privat trener(e) for sprang og dressur

4 2) Saga tilbud til SJR Ridehallen ASRideskoleOppstalling Ridetimer/trener På SJR-anlegg Stevner Kiosk/kaffe Eier av bygninger, som leies til drifter DressurSprang Funksjonerer Dugnad -Personale -Salgsvarer Dressur – 2) Sprang - 2) Rideskole elever og oppstaller har fortsatt avtale med SJR SJR Klubb Anbefaling uavhengig av organiseringsvalg: Disse aktivitetene bør beholdes av klubben selv for å sikre høyt aktivitetsnivå på stevner. Lønnsomhet til kiosk/kaffe skyldes i hovedsak at arbeid utføres på dugnad samt at store deler av salgsvarene er anskaffet ved hjelp av dugnadsinnsats. Leveranse av daglig leder, ridelærere/instruktør og øvrige ansatte. - 1) Overtar ansatte fra SJR? Note: 1) Fremsatt tilbud tilsvarer nåværende lønnskostnad til SJR 1.350.000 + 150.000 = Kr. 1.500.000. Det foreligger ikke detaljert avtale utkast for fremsatt tilbud som spesifiserer omfang av leveranse med ansvar, plikter og rettigheter. Denne må eventuelt fremforhandles av styret. 2) Utføres nå av selvstendig næringsdrivende, som har avtale med SJR

5 2) Saga tilbud til SJR Aktiviteter i regi SJR er:  Rideskole (inntekt og kostnader i forhold til elev)  Oppstalling (inntektsside, kostnader knyttet til for osv.)  Stevnearrangør - uendret  Kiosk/kaffevirksomhet - uendret Aktiviteter i regi av næringsdrivende er:  Elevtrening for dressur og sprang  Sportslig ledelse  Leveranse av daglig leder og deler av ansatte til rideskole, oppstalling (foring) og vedlikehold

6 Alternativ 2 Saga tilbud til SJR fordrer følgende tiltak: Inngåelse av kontrakt som omfatter daglig leder rolle samt sportslig leder med ansvar for trenerressurser for sprang. Styret må definere kontaktens leveranseomfang, plikter og rettigheter  Administrative oppgaver  Styrking av rideskole  Ride instruktør  Vedlikehold  Kompensasjonsregulering ved redusert aktivitetsnivå  Ansatte som forblir i SJR ?  Plikt til å optimalisere innkjøp av for osv. til beste for SJR  Tvister avgjøres av styret i SJR eller voldgift? Forutsetter at nåværende treneravtaler for dressur løper uendret Styret i SJR forblir ansvarlig som i dag.


Laste ned ppt "1) Nåværende organisering av SJR Ridehallen ASRideskoleOppstalling Ridetimer/trener På SJR-anlegg Stevner Kiosk/kaffe Eier av bygninger, som leies til."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google