Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Til KHMs aller første forskermøte 13.6.2014 KHMs Strategi 2020 – delstrategi forskning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Til KHMs aller første forskermøte 13.6.2014 KHMs Strategi 2020 – delstrategi forskning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Til KHMs aller første forskermøte 13.6.2014 KHMs Strategi 2020 – delstrategi forskning

2 Individuell årsplan Seksjonens årsplan KHM Årsplan Individuell årsplan Seksjonens årsplan Strategi 2020 Bemannings og rekrutteringsplan Forskningsstrategisk plan Formidlingsstrategisk plan ForskningsrådetUtstillingsrådet Tidsplan 6 år 4-5 år 1-3 år 1 år Varighet Framdrift Juli 2014 Oppdateres desember2014 1.november 2014 Desember 2014 1. Juni 2014 1.oktober 2014

3 Oppdraget: På grunnlag av innspill fra seksjonslederne og informasjon fra KHMs ansatte Formulere overordnede mål for KHMs forskning og formidling Gi strategiske innspill for utvikling av KHMs forsknings- og formidlingsstrategi Formulere åpne satsningsområder med flere faglige innfallsvinkler Beskrive KHMs strategiske samfunnsengasjement Beskrive strategisk bruk av forsknings/utstillingsmidler og stipendiatressurser knyttet opp til satsningsområder og strategier Utarbeide en strategisk virksomhetsplan for rådene Definere og videreutvikle relasjonene mellom/rollene til rådene, seksjonslederne, direktøren og forskergrupper ved KHM Gi innspill til størrelse og sammensetning på rådene samt rulleringsprinsipper for medlemskap

4 «På grunnlag av innspill fra seksjons- lederne og på grunnlag av informasjon hentet inn fra KHMs ansatte» 1.Oppdraget fra direktøren 2.Diskusjonene ledersamling i Son 20.-21.5. 3.Forskerundersøkelsen 4.Forskermøtet 13.6. 5.FR initierer i dag en prosess for å opprette forskergrupper ved KHM 6.FR formulerer satsingsområder på grunnlag av pkt. 3-5 og innspill fra seksjonene 7.Satser på å ha et ferdig utkast til 1.10.

5 Planens struktur (tentativt): Felles innledende tekst fra FR og UR om ideologi (FFF) og organisering (klynger, grupper) Hovedmål forskning, fem delmål, hvert av dem med tilhørende strategier (tilsvarer i hovedsak UiOs Strategi 2020)

6 Hva slags organisasjon er KHM? Det opplagte svaret: en linjeorganisasjon MEN: Funksjonsanalysen introduserte noen elementer som ikke ligger i linjen: Rådene

7

8

9

10 Utstillingsflater: Historisk museum Bygdøy Driftsoppgaver: Revita Forvaltningsgravn. Tilvekst, restanser Etc. FR: Stimulere Forbinde UR: Stimulere Forbinde Forskergrupper

11 Forskergrupper organiserer seg selv og sender FR innen 20.8. (max én side tekst): Forskergruppens navn Navn på leder (fast vitensk.) og liste over medlemmer (minst 3) Forskergruppens tema: –Gjerne tverrfaglig inviterende Hvor lang periode planlegges det for? Hvilke aktiviteter er i gang eller planlegges? –Prosjekter i gruppen (inkl. stipendiater) –Nye prosjektsøknader? Til hvem? –Utstillingsprosjekter?

12 Hva gjør FR med materialet? Går gjennom tekstene, eventuelt kontakter gruppene om presiseringer og mulig samarbeid med andre grupper Formulerer 2-3 (?) overordnede satsingsområder for KHM basert på gruppenes tematikk

13 Vi har det travelt! Derfor inviterte FR til et formøte den 6.6.: Prosjekter og kompetanseområder ved KHM: –Heritage (Gro Ween) –Saving Oseberg (Hartmut Kutzke) –Steinalder (Almuth Schülke) –Jernvinne og utmark (Bernt Rundberget) –Church and Money (Svein Gullbekk) –Ta det personlig (Marianne Vedeler) –Vikingtid (medlemmer av FR) Men FR la ingen føringer på hvilke grupper som skal dannes!

14 Hva med enkeltforskere og nye initiativer? De henter støtte og ressurser i seksjonene Nye forskergrupper kan melde seg på når FR skal fordele ressurser


Laste ned ppt "Til KHMs aller første forskermøte 13.6.2014 KHMs Strategi 2020 – delstrategi forskning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google