Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan."— Utskrift av presentasjonen:

1 USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan

2 Vi er midt i fase 2 - målbilde Workshop 3 forum2.0 Valg av modell, detaljering og implementerings- plan Vurdere alternative modeller Prosjektoppstart og planlegging Strategisk grunnlag og målbilde Kriterier for ny organisasjon Intervju med sentrale ledere Fokusintervjuer i seksjonene Prosjektgruppen etableres Etablere mandat, prosjektplan og fremdriftsplan Workshop 2 forum 2.0 Workshop 5 forum 2.0 Forslag til endelig løsning, implementeringsplan Workshop 6 forum 2.0 Prioritering av kriterier Anbefaling av valg av modell(er) Strategi for IT-virksomheten ved UiO Strategi UiO - 2020 Lokal/sentral og Internt handlingsrom Prosjektets arbeidsform og aktiviteter Strategiske føringer Booke møter og informere involverte parter Kommunikasjonsplan og risikomatrise Workshop 1 forum 2.0 Notat sammenfattes - strategiske føringer Direktøren beslutter kriterier Direktøren beslutter modell(er) for utredning Workshop 4 forum 2.0 Detaljert beskrivelse av modellvalg Samlet forslag til kriterier som grunnlag for valg av modell Medbestemmelse – dialog med tillitsvalgte Kommunikasjon, informasjon og involvering Personalmessige forhold –rettigheter Ultimo marsUltimo maiUltimo oktoberUltimo desember

3 Hvem intervjuer vi? 19 intervjuer, i overkant av 50 personer -Alle 25 linjeledere -Ansatte fra alle grupper -Alle tillitsvalgte

4 Hva har vi spurt om? Om USIT som organisasjon Strategisk styring og ledelse Kundeperspektivet Effektiviseringspotensiale Stabs- og støttefunksjoner i USIT Kommunikasjon og samhandling Kultur og organisasjon Kompetanse- og lederutvikling Nytenkning og nyutvikling

5 Hva skjer før sommeren? –Behandler materialet neste uke Forum 2.0-samling 30. mai - drøfte mål for ny organisasjon –Jobbe videre med kriterier og modeller Forum 2.0-samling 16. juni – drøfte kriterier Allmøte før St. Hansaften


Laste ned ppt "USIT 2.0 Status og framdrift Allmøte 28. april 2011 Hallgerd Benan."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google