Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT."— Utskrift av presentasjonen:

1 IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT

2 #1: Vi skal ha årsplaner (I)  For USIT: Utarbeides av: IT-direktør Godkjennes av: [Universitetsdirektøren]  For underavdeling: Utarbeides av: Underdirektør Godkjennes av: IT-direktør  For seksjon: Utarbeides av: Seksjonssjef Godkjennes av: Underdirektør  Gruppe: Utarbeides av: Gruppeleder Godkjennes av: Seksjonssjef 11. desember 20132

3 #1: Vi skal ha årsplaner (II)  Gruppenes årsplaner er grunnstenen Seksjonens årsplan dersom det ikke utarbeides årsplaner på gruppenivå  Årsplan på seksjons-, underavdelings- og USIT-nivå: Felles mål for seksjonen, underavdelingen eller USIT Mål i årsplan på underliggende nivå som av en eller annen grunn ønskes løftet fram og synliggjøres i seksjonens, underavdelingens eller USITs årsplan —Målet planlegges der ansvaret ligger 11. desember 20133

4 #2: Årsplanene skal ha et hjem  ml —https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/planer/2014/index.html –http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/uav/itf/fi/planer/2014/index.html 11. desember 20134

5 #3: IT-direktøren legger føringene  18. november > 17. desember Etablere overordnet struktur (disposisjon) på årsplanen Sikre kopling til målene i Strategi 2020 og UiOs årsplan etc Vurdere videreføring av tiltak fra Årsplan for Prioriteringene fra IT-ledernettverket Innspillene fra sjefersamlingen november  Foreløpig utgave klar etter IT-direktørmøtet 17. desember 11. desember 20135

6 #3: Vi skal komme i mål med årsplanene  Primo januar Målrettet arbeid med årsplanene i grupper, seksjoner og underavdelinger Underavdelings- og seksjonsledelsene arbeider fram prioriteringene i årsplanene på de ulike nivåene  Ultimo januar Utkast til årsplan på gruppe- og seksjonsnivå: 20. januar Utkast til årsplan på underavdelingsnivå: 27. januar Behandles i seksjons- og underavdelingsledelsene  IT-direktørmøtet 11. februar vedtar årsplan for USIT Utkast foreligger til IT-direktørmøtet 4. februar 11. desember 20136

7 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (I) 11. desember 20137

8 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (II)  Enkelt, forståelig, brukbart  Vi hadde en mal bygd opp av: Plan: Samling av prioriterte mål for virksomheten Mål: Formulering av hva som ønskes oppnådd Tiltak: Oppgavene som må løses for å nå målet Milepæler: Leveransene som gjennomfører tiltaket 11. desember Hva vi kaller de ulike tingene er ikke så viktig, det viktigste er at vi etablerer et begrepsapparat som alle legger det samme i.

9 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (III)  Plan En strukturert samling av virksomhets prioriterte mål Gi en kopling av mål til ansvar, framdrift og ressurser  Mål En formulering av produktet, hva virksomheten ønsker å oppnå, uttrykker en framtidig tilstand, ‘ønske-setning’: —“Videreutvikle eksisterende og etablere nye tjenester og ressurser for å bygge forskningsinfrastruktur og tjenester som fremmer universitetets forskningsvirksomhet.” Bruke kun ‘mål’, ikke resultatmål, effektmål, overmål, undermål etc 11. desember 20139

10 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (IV)  Tiltak Et mål består av ett eller flere tiltak som i sum virkeliggjør målet Et tiltak er en handling og formuleres som en verb-setning: —“Samle tilgangen til forskningsverktøy i en web-basert omgivelse” Andre begreper for det samme: Aktivitet, oppgave, handling  Milepæl Et tiltak består av en eller flere milepæler En milepæl er en leveranse med en frist og starter mer ‘når’: —“Når en Galaxy-instans for utvikling og test er på plass 30. mai 2013” Milepælen er atomet, tiltakene er molekylene som bygger målene 11. desember

11 #4: Vi trenger ett felles begrepsapparat (IV)  Milepæl Leveranse (“Når …”) Ansvarlig Deltakere Avhengighet Frist Ressurser Status 11. desember  Tiltak Navn på tiltak Eier av tiltaket Nærmere beskrivelse Ferdigstillelse Ressurser  Ikke ferdig med spesifiseringen!

12 #5: Vi må kople ressurser til mål, tiltak etc  CT-kode Det må framgå hvilke CT-kode som skal benyttes for utført arbeid  Estimere ressursbehov  Legge ressursforbruk ut i tid  Ressurser fra andre Felles årsplantiltak Ressursavtaler 11. desember

13 #6: Vi er en del av Universitetet i Oslo 1.Universitetet i Oslo skal fremme grensesprengende forskning, utdanning og formidling og være en etterspurt internasjonal samarbeidspartner 2.Universitetet i Oslo skal tilby forskningsbasert utdanning på linje med de fremste internasjonale læresteder 3.Universitetet i Oslo skal gjennom aktiv dialog og samarbeid bidra til at forskningsbasert kunnskap kommer til anvendelse for å møte det 21. århundrets store samfunnsutfordringer 4.Universitetet i Oslo skal forvalte sine samlede ressurser offensivt, slik at de bidrar til å understøtte kjerneaktivitetene 5.Universitetet i Oslo skal legge til rette for at studenter og ansatte skal realisere sitt potensial i et godt arbeids- og læringsmiljø 11. desember


Laste ned ppt "IT-direktørmøte m/seksjonssjefene 11. desember 2013 Årsplaner på USIT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google