Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Nettverksmøte Hva er det? Hvorfor bruke det? Hva skal til for å starte? PIO 6.09.2012 Trine Bache www.kreativtarbeid.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Nettverksmøte Hva er det? Hvorfor bruke det? Hva skal til for å starte? PIO 6.09.2012 Trine Bache www.kreativtarbeid.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 Nettverksmøte Hva er det? Hvorfor bruke det? Hva skal til for å starte? PIO 6.09.2012 Trine Bache www.kreativtarbeid.no

2 Bronfenbrenners sosialøkologiske utviklingsmodell 1 Mikro: familie, skole, arbeid, venner 2 Meso : båndene og samspillet mellom ulike miljø og arenaer som vi ferdes i 4 Makro: kulturelle og subkulturelle mønster i samfunnet: tradisjoner, politikk, sosial organisering 3 Ekso : miljøer og institusjoner i lokalmiljøet som vi sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for oss Tiden

3 Et nettverksmøte er……. –At flere enn 2 møtes - fra individ fokus til det kollektive eller det systemiske fokus –kan være strukturert eller prosessuelle –Fra intra til inter –Fra ”i stedet for” til ”i tilegg til” –Fra å pålegge noe bestemt til å foreslå en mulighet Åpen dialog er…… –1 - en måte å organisere tjenestene på – de 7 prinsipp. –2 - en måte å være i møte med mennesker på – subjekt- subjekt, alle stemmer høres. – ”Ekspert rollen” er annerledes: katalysator, medlever, deltager, personlig, profesjon uvesentlig,

4 Nettverksspiralen 1. Retribalisering 2. Polarisering 3. Mobiliseringsfasen 4. Depresjonsfasen 5. Gjennombruddsfasen 6. Nyorientering/utmattelses/ gledesfasen Carolyn Attneave 1973

5 Hva karakteriserer ”åpen dialog” Pårørende og berørte inviteres inn fra begynnelsen. Legge til rette for at monologiske samtaler kan utvikles til dialogiske. Skape et felles språk og ny forståelse av historiene som fortelles gjennom språket mellom oss. Gjennom åpenhet og nysgjerrighet, her og nå. Søker å få fram flere perspektiv heller enn enighet. Unngå raske løsninger. Forandring er ikke noe vi skaper (gjør med den andre), men noe som kan skje i samværet. Rom for å bli berørt og beveget av situasjonen og personene. Beslutninger taes i alles nærvær. Fra ekspert virksomhet til samarbeidsvirksomhet. Likeverdige forskjellige roller. Tema ikke planlagt på forhånd – ydmykhet.

6 Dialog - Monolog I en dialog lytter man til hverandres perspektiv som er forskjellige, målet og forutsetningen i en dialogisk samtale er at man lytter til hverandre for å få bekreftelser og for å utvide sine egne perspektiver for å oppnå en større gjensidig forståelse for hverandre. Slik får en også utviklet og utvidet sin egen innsikt. I kontrast til monologer som kan sees på som lukkede sirkler hvor det ikke gis åpning for spørsmål og innspill, og heller ikke forventes svar eller respons på det som blir sagt. Monologen innholder heller ikke utveksling av tanker og perspektiver og har ingen gjensidighet. (monologen er i samhandling strategisk)

7 Debatt - Dialog Debatt Vite Har svaret vinne/tape ulike makt bevise, forsvare en posisjon Dialog finne ut, diskusjon, gjensidig utfyllende Stiller spørsmål dele like respekt, ærbødighet, utforske nye muligheter, lytte undrende

8 Møteledelse Ønske – ville – kunne møte flere Være seg selv profesjonelt Katalysere og stole på nettverksprosessen Kunnskap om ledelse og grupper Møtelederne kunne reflektere åpent i møte hva de tenker og opplever Tåle kaos – usikkerhets toleranse Fremme dialogen som er uløselig knyttet til og avhengig av ; Kjærlighet, Ydmykhet, Tro på menneske, Tillit, Håp Kort: en eller to møteledere; Åpne møte med åpne spørsmål, passe på at alle blir hørt, skape en arena hvor de profesjonelle kan reflektere høyt, Oppsummere hva vi har snakket om/blitt enige om.

9 Samtalen i møtet preges av Å tåle en ikke-vitende posisjon Fra enten eller til både og - utforske Lytte og tilpasse språket til nettverkets språk Være nysgjerrig på beskrivelser og opplevelser Be om kommentarer på andres utsagn Å stole på dialogen og det sosiale nettverk Gjennom samtaler skapes det ny forståelse, nye meninger og nye forhold til mennesker og nettverket i mellom Tillit - uten gjensidig tillit ingen åpen dialog

10 Følelser Toleranse for vonde, intense, hjelpeløse og håpløse følelser hos oss selv og andre deltagere –Kommenter gjerne følelser og kroppsspråk –Opplevelsen fordamper/endres ved gjenfortelling og ” trollet sprekker” når det kommer ut i solen –Fagpersonene viser gjennom sine handlinger hvordan emosjonelt ladede temaer kan håndteres –Det terapeutiske mål med åpne samtaler er å utvikle et felles, verbalt språk for de vonde opplevelsene som ellers ville ligge innbakt i personens psykotiske tale og private, indre stemmer og hallusinasjoner (Seikkula et al 2001). There is no dialogical relation without love, just as there is no love in isolation. Love is dialogic (JS refer Patterson 1988)

11 7 prinsipper 1 Umiddelbar respons 2 Inkludere det sosiale nettverket 3 Fleksibilitet 4 Ansvar 5 Psykologisk kontinuitet 6 Å tåle usikkerhet 7 Dialogisme

12 Principles of Need-Adapted Treatment 1 Therapeutic activities are planed and carried out flexibly and individually in each case, to meet the real, changing needs of both patients and those forming their personal interactional networks (usually the family). 2 Examination and treatment dominated by psycho- therpeutic attitude. 3 Different therapeutic activities, supplement each other rather than either/or approach. 4 Treatmentshould become and remain a continuing process 5 Follow-up is important both at individual level and in development of treatment units and treatment systems as a whole - Alanen

13 Trust Safety Autonomi Then change in symptoms Var det pasientene snakket om i en oppfølgingsstudie om Need-Adapted-Treatment and Open dialog

14 My Opinion; Robert Whitaker (Conference in Tornio/Finland august 2012): Rethinking the Use of Antipsychotics; What does the Evidence Show Would be Best Promote Recovery? Avoid immidate use of antipsycotics and identify those who can recover without use of the medication Minimize long-term use

15 … og slik jeg ser det er den profesjonelle et menneske som på grunn av sin utdannelse nettopp er i stand til å ta innover seg menneskelige problemer uten å bli nevneverdig truet av dem og uten å miste kontrollen over egne reaksjoner. Den profesjonelle har med andre ord spesielt gode forutsetninger for å kunne opptre menneskelig Carling 1997

16 Det finnes ingenting så vanskelig som å starte med, så vanskelig å lede, så usikkert i fremgang, som å innføre noe nytt Fordi den som forandrer får som motstander alle de som lykkes bra med det gamle, og som usikre forsvarere, de som kan tenke seg å fungere i det nye Machiavelli (1469)


Laste ned ppt "Nettverksmøte Hva er det? Hvorfor bruke det? Hva skal til for å starte? PIO 6.09.2012 Trine Bache www.kreativtarbeid.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google