Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Dialog med barn i førskole- og småskolealder. Hvordan ha den gode samtalen med små barn? Utfordringer for reformen som har et årlig møtepunkt med barna…..

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Dialog med barn i førskole- og småskolealder. Hvordan ha den gode samtalen med små barn? Utfordringer for reformen som har et årlig møtepunkt med barna….."— Utskrift av presentasjonen:

1 Dialog med barn i førskole- og småskolealder. Hvordan ha den gode samtalen med små barn? Utfordringer for reformen som har et årlig møtepunkt med barna…..

2 2 Den gode samtalen med barna • 1) utfordringer til oss formidlere • 2) hva vi gjør i forhold til at vi har så mange i hver aldersfase • 3) Må man dele i smågrupper i en slik dialog-situasjon?

3 3 Utfordringer til oss som formidlere Tre hovebegrep: * Formidling av et Budskap • Dialog = samtale som formidlingsform • men også læringsform. Basisbegrepet – Hva tenker vi om læring i trosopplæringen? i trosopplæringen?

4 4 Læring er kommunikasjon Læring er kommunikasjon • (Sverre Dag Mogstad, 1990. Her Winsnes, 2001) Budskapet 1 Sender Budskap 2 Språkbruk 2 Mottaker Språkbruk 3 budskap 3

5 5Trosopplæring • Adolph Tiedemann: Katekisasjon 1847

6 6 Læring som dialog Dialogisk syn på kommunikasjon og læring (Dysthe, 2001). (Dysthe, 2001). - Læring er ikke enveiskommunikasjon! - Læring skjer gjennom dialog! Dialog – ikke bare samtale mellom to mnsk ansikt til ansikt, men gjelder både skriftlig og muntlig formidling, samt indre dialog, og dialogisk kontakt mellom ulike tekster fra ulike tider! (Bakhtin, 1895-1975)

7 7 Mening og forståelse blir til gjennom dialogen • Sentralt for Bakhtin: Mening blir ikke skapt av individet, kan heller ikke overføres fra en person til en annen, men oppstår i selve kommunikasjonsprosessen. • Det er i samspillet mellom taler/tekst og mottaker at mening blir skapt. • Forståelse krever alltid en eller annen form for respons, gjensvar, dialogisk utveksling (Dysthe, 1995:64).

8 8 Barn med og uten barnetro stiller spørsmål • Barn har opplevd livet på godt og vondt. • Barn stiller store spørsmål • Barn i dag er kritiske tenkere • Barn er kontrasterende i sin tenkning • Troen bør utvikles i takt med barnet

9 9 Utfordringen til oss som formidlere • Gir vi barna tid og rom for å gjøre budskapet til ”sitt eget”? • Gir vi tid og rom for både indre og ytre dialog? • Er barnas egen forståelse interessant for oss? • Eller er formidling av budskapet viktigst (gi barna en kunnskap ”i banken”) (gi barna en kunnskap ”i banken”)

10 10 Formidling til mange samtidig..

11 11 Hva gjør vi i forhold til at vi har så mange i hver aldersfase? ”Enveis”- formidling – er også viktig! Barn trenger formidling av Bibelfortellinger Barn trenger kunnskap om kristen tro Spørsmål-svar formen – er lite dialogisk Går det an å formidle til alle på en måte som ikke bare underholder, men oppfordrer barna til å tenke??? (Den indre dialogen )

12 12 Må man dele i smågrupper uansett i en slik dialog-situasjon • Både nei og ja • Den gode samtalen oppstår gjerne spontant ”her og nå”. • Den gode samtalen kan og bør det legges til rette for. • Den gode samtalen bør være mulig der det skjer andre aktiviteter og gjøremål. • Tilgjengelige voksne som samtalepartnere er en viktig ressurs • Barn kan også være en samtaleressurs for hverandre.

13 13 Den gode samtalen … • Hilde Hodnefjord

14 14 Konklusjon? • Synet på læring – bør få konsekvenser for hvordan vi legger opp til en helhetlig læringssituasjon – også i kirken! • Dialog som læring gir rom for at barna kan komme Budskapet aktivt i møte…..


Laste ned ppt "Dialog med barn i førskole- og småskolealder. Hvordan ha den gode samtalen med små barn? Utfordringer for reformen som har et årlig møtepunkt med barna….."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google