Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

EPISK DIKTNING inkl novelle ANALYSE OG TOLKNING ULIKE FORMER FOR EPISK DIKTNING (Sigrun rev 2009)

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "EPISK DIKTNING inkl novelle ANALYSE OG TOLKNING ULIKE FORMER FOR EPISK DIKTNING (Sigrun rev 2009)"— Utskrift av presentasjonen:

1 EPISK DIKTNING inkl novelle ANALYSE OG TOLKNING ULIKE FORMER FOR EPISK DIKTNING (Sigrun rev 2009)

2 SJANGEREN EPISK DIKTNING  Samlebetegnelse på fortellende diktning av alle typer. Episk av epos: det som blir sagt  Gamle episke sjangre: Greske gude- og heltesagn Norrøne myter Sagaer Folkeeventyr Lignelser Fabler Nyere episke sjangrer: Roman Novelle

3 NOVELLE  En kort episk tekst  Konsentrasjon er novellens viktigste kjennetegn  Én eller noen få personer, og én eller noen få situasjoner  Bare det som er helt nødvendig, får plass i teksten  Kort tidsrom  Ett tema  Fortellerperspektivet oftest fast.

4 Oversikt: Novelle  Kort, oppdiktet historie  Kort tidsrom, få personer  3-delt ( innledn, hoveddel, avslutn)  Innledning: Presentasjon – ofte in medias res  Handlingen veksler mellom handlingsreferat, dialog, tankereferat, skildringer  Spenningskurve, ofte flere  Spenningen stiger  Kun en sjelden gang direkte tale  Handlingen ofte en konflikt  Vendepunkt mot slutten  Avslutning kan være diffus, henger i løse luften, må gjerne gjøre opp sin egen mening.

5 HVA BLIR FORTALT?  MOTIV – Det konkrete i historien  TEMA – Abstrakt. Grunntanken i teksten. Det historien egentlig handler om. Temaet blir ikke navngitt i teksten, men kommer fram gjennom helheten i den historien som blir fortalt

6 Eksempler på temaer  Kjærlighet  Krig  Barndom og oppvekst  Samhold og svik  Fellesskap og ensomhet  Livslyst og dødsdrift  Jakten på mening og identitet  m.m, m.m. Det forfatteren ønsker å tematisere i teksten, får konkret uttrykk i motivene han velger.

7 HVORFOR BLIR HISTORIEN FORTALT?  TOLKNING – meningen i teksten  Spør: Hva vil fortellerne med historiene sine? Har de noe budskap? Hva er det de sier om temaet?

8 HVORDAN BLIR HISTORIEN FORTALT?  Fortellerens posisjon  Hvem er fortelleren?  Hva vet fortelleren?  Vår forståelse av en historie er avhengig av hvem som forteller den, og på hvilken måte.  Viktig å skille mellom forteller og forfatter.  Fortelleren er i teksten, forfatteren er en reell person. Fortelleren er en del av det som er diktet.

9  Synsvinkel – avgjør hva fortelleren vet om personene i historien  Førstepersonsfortellinger eller jeg-fortellinger.  Fortelleren deltar som en av personene i historien.  Jeg-fortelleren har ikke adgang til andre personers indre. Du får bare innsikt i hans/hennes eget tanke- og følelsesliv.

10 Tredjepersonsfortelling  Objektiv forteller – flue på veggen.(Refererende)  Forteller med innsyn i personene.(Allvitende)  Forteller med begrenset innsyn  Fortelleren kan skifte perspektiv  Synsvinkelen kan være personal også i tredjepersonsfortellingen.

11 KOMPOSISJON  Hvordan begynner fortellingen?  Fortelles historien kronologisk  Er det brukt tilbakeblikk?  Blir det bygd opp spenning mot et høydepunkt?  Er det et vendepunkt i handlingen?  Blir det varslet om noe som kommer til å skje?  Blir det fortalt om hendelser som foregår parallelt?  Hvordan slutter historien?

12 FORTELLERMÅTER  Er noen tidspunkt bare oppsummert og referert?  Skildrer fortelleren noen øyeblikk utførlig?  Blir hendelsene framstilt scenisk?

13 PERSONSKILDRING  Direkte personskildring  Hva sier fortelleren om personen?  Hva sier eller tenker andre personer i historien om vedkommende?  Indirekte personskildring  Hva sier personen selv?  Hvordan snakker personen?  Hva gjør personen?  Hva tenker og føler personen?

14 Statisk eller dynamisk?  Dynamiske og statiske personer:  Forandrer personene i teksten seg?  Individ og typer:  Er personene sammensatte eller enkle?

15 MILJØSKILDRING  Hvor foregår historien?  Virker det som om personene er preget av miljøet?  Er det harmoni mellom personene og miljøet omkring dem?  Er det kontraster mellom personer og miljø?  ”Speiler” det ytre miljøet personenes indre?

16


Laste ned ppt "EPISK DIKTNING inkl novelle ANALYSE OG TOLKNING ULIKE FORMER FOR EPISK DIKTNING (Sigrun rev 2009)"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google