Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVORDAN BRUKE MOTIVERENDE SAMTALETEKNIKKER I PRAKSIS?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVORDAN BRUKE MOTIVERENDE SAMTALETEKNIKKER I PRAKSIS?"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVORDAN BRUKE MOTIVERENDE SAMTALETEKNIKKER I PRAKSIS?
FSR SEMINAR 2013 Sykepleier Ingrid Pedersen Nyhus

2 Motiverende intervju Samarbeidsrettet samtalestil
Også kalt: Motiverende samtale Endringsfokusert rådgivning Empatisk og reflekterende lytting Ingen profesjon eller faggruppe som ”eier” MI

3 Motiverende intervju En målrettet metode der vi tilbyr
vår kunnskap, uten å overtale eller argumentere

4 ØVELSE: MI-melodi To og to: 1 - 2 – 3 Knips – klapp - tramp

5 Motiverende intervju Formål:
Å styrke pasientens egen motivasjon og engasjement til å gjøre endringer

6

7 What about motivation? How important the change is to the person
The ability to make the change

8 Motiverende intervju Sentrale kommunikasjonsferdigheter i MI:
Åpne spørsmål Refleksjoner / Speilinger Oppsummeringer / Sammenfatninger

9 Motiverende intervju Lytteøvelse - for å oppsummere
To roller – en lytter og en forteller Tenk på en forandring du kanskje skulle ha gjort med deg selv Fortell til den som sitter ved siden av deg hva forandringen handler om, hvorfor du tenker å gjøre dette, hvordan du vil gå frem og hva som vil bli annerledes. Sidemannen skal lytte, og bare lytte til det du sier. Etter 2 minutter skal sidemannen sammenfatte det du har sagt.

10 Motiverende intervju Å tilby informasjon i dialog Innledning
Informasjonsutveksling i 3 trinn: Innledning Lansere tema, og be om pas tillatelse til å snakke om det ”jeg har lyst til å gi deg informasjon om disse medisinene, passer det for deg at jeg gjør det nå?” Trinn 1: Utforske eksisterende kunnskap Hva vet du om dette? Hva kjenner du til fra før? Hva har du hørt før om dette? Trinn 2: Tilby og tilføre ny informasjon Gi en bekreftelse på at pas forståelse er relevant og at den kan utfylles….eller hvis han ikke vet noe om tema:..fint, da er det et bra sted å ta utgangspunkt i…” Gi saklig, nøytral og korrekt informasjon som bygger videre på pas. fortelling. Bruk maks 1 min. Trinn 3: Utforske pasientens reaksjon på ny informasjon Hva tenker du om dette? Hvilken betydning har dette for deg? Hvordan ser du på det? Her vi kan tilby oss å fylle ut og komplettere. Barth og Näsholm(2007)

11 MI i praksis Verktøy til bruk i legemiddelsamtalen
Sett rammer for samtalen Skaper trygghet og forutsigbarhet Tidsangivelse ”jeg har satt av inntil 20 min til denne legemiddelsamtalen” Still spørsmål Åpne: hvordan – hva – på hvilken måte – fortell Når målet er å utforske for å forstå; ”hva tenker du om å bruke methotrexate?” Inviterer pasienten til å fortelle det han ønsker å fortelle Formidler en interesse i å utforske pasientens opplevelse og syn på egen situasjon Lukkede: har du – kan du – er du Brukes for å få en rask avklaring, få frem faktaopplysninger: ”har du hatt effekt av mtx?” Kan passivisere Venter på neste spørsmål

12 MI i praksis Skalaspørsmål Bedømme hvor klar pasienten er for endring
Stimulerer til å tenke på, og til å snakke om endring På en skala fra 0-10, hvor viktig er det for deg å…………… På en skala fra 0-10, hvor sikker er du på din evne til å gjennomføre det dersom du bestemmer deg for å……. På en skala fra 0-10, der 0 betyr ikke klar i det hele tatt og 10 betyr at du er helt klar, hvor klar føler du deg nå til å gjøre en endring? Oppfølgingsspørsmål ” både ”nedover ” og ”oppover” på skalaene: ” Hva er det som gjør at du ikke velger et lavere tall? eller ”Hva skal til for at du skulle kunne velge et høyere tall?”

13 MI i praksis Hør etter! Speil tilbake din forståelse av den andre
Lytt bak ordene. ”Rydd plass ” og hold fokus på den som snakker ”..så det er sånn hun tenker” Ikke tenk så mye på alt det kloke du selv skulle sagt Vær ”tilbakelent” Speil tilbake din forståelse av den andre Bekrefter og forsterker det pasienten sier Pasienten får høre hva han selv har sagt , dette gir ofte ny innsikt Gir en felles forståelse av situasjonen -strukturer samtalen – skaper oversikt Utgangspunkt for å gå videre og drøfte ulike alternativer- samtalen vil fortsette med det som reflekteres Utløser endringssnakk ”..så det at du må starte behandling gjør deg litt engstelig” ”…du vil gjerne gjøre som vi er blitt enige om, samtidig som du også vet at dette kan bli annerledes når du kommer hjem og har vært for deg selv noen dager. …du er bekymret for bivirkninger, samtidig som du vet at du har behov for medisinene”

14 MI i praksis ”Rulle med motstand” Oppsummer:
Ta motstand som et tegn på at du bør ta et skritt tilbake eller endre strategi Unngå å argumentere eller forsvare (korreksjonsrefleks) Oppsummer: ”Hvis vi skulle lage en oppsummering av denne samtalen, hvordan skulle den være?” Hvis du skulle oppsummere denne samtalen, si noe om hva du sitter igjen med, er det noe du kan ta med deg videre?” Når pasienten har oppsummert på sin måte, er det vår tur til å komme med det vi synes har vært viktig i samtalen: Sammenfatning av flere utsagn Her kan vi legge til det vi mener er den underliggende meningen i det pasienten sier

15 Motiverende intervju Kildehenvisninger:
Barth, Tom og Näsholm, Christina (2007) Motiverende samtale- Endring på egne vilkår 1.utg.4. opplag. Fagbokforlaget, Bergen. Barth, Tom, Børtveit, Thore og Prescott, Peter (2001) Endringsfokusert rådgivning 1.utg. 7.opplag. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo Frøyland, Hilde (2011)Legemiddelsamtalen – og klinisk kommunikasjon. Fagbokforlaget, Oslo Miller, W and Rollnick S (2002) Motivational Interviewing: Preparing people to change. The Guilford Press,New York Prescott, Peter og Børtveit, Tore (2004) Helse og atferdsendring 1 utg. 2.opplag. Gyldendal Norsk Forlag AS, Oslo


Laste ned ppt "HVORDAN BRUKE MOTIVERENDE SAMTALETEKNIKKER I PRAKSIS?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google