Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tema Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tema Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tema Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg
Framtidsutsikter for Timekspressen L9 Hvor stor av det samlede budsjett for ØKT i praksis går til IØ? Overganger/korrespondanse (Ørje/Trøgstad/NSB)

2

3

4 Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg
Salg i perioden uke : Enkeltbillett Periodekort Østfold Periodekort Østfold Ungdom Skolekort Grunnskole Skolekort Videregående Sum passasjerer

5 Samferdsel, miljø- og klimakomiteen og Fylkesutvalget behandlet to saker om drift og finansiering av regionale busstilbud i Indre Østfold i møte 4. og 5. juni 2014, med følgende vedtak; TIMEkspressen linje 9 mellom Mysen-Askim-Oslo: 1. Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen om å inngå en avtale med Nettbuss Ekspress AS iht mottatt tilbud om videreføring av 6 pendleravganger i begge retninger mellom Mysen og Oslo for perioden 23. juni – 31. desember 2014, med opsjon på forlengelse av avtalen til 23. juni 2015. 2. Fylkesutvalget legges til grunn en netto årskostnad på kr 2,5 mill etter en prisøkning på kr 100,- for ordinære 30 dagers periodekort.

6 3. Avtalen forutsetter at kommunene i Indre Østfold
3. Avtalen forutsetter at kommunene i Indre Østfold samlet bidrar med halvparten av nettokostnaden for drift av tilbudet, dvs kr 1,25 mill for ett års drift. Dette i tråd med høringsinnspillene og vedtak i Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl kommune. 4. Østfold fylkeskommunes andel for 2014 på inntil kr dekkes med kr ,- som er udisponert til samferdselsformål og kr ,- fra SMK-komiteens disposisjonspost. Eventuelt inntektsbortfall ift budsjettert inntekt for dekkes innenfor rammen til Østfold kollektivtrafikk. 5. Eventuell videre drift og finansiering av tilbudet behandles i forbindelse med årsbudsjettet for

7 Linje 465 mellom Mysen-Askim-Sarpsborg:
Samferdsel, miljø og klimakomiteen godkjenner etableringen av en ny ringrute 465 mellom Mysen-Askim-Skiptvet-Sarpsborg-Rakkestad-Mysen med 7 avganger i hver retning på hverdager. Samferdsel, miljø og klimakomiteen godkjenner at det etableres 3 tilleggsavganger på lørdager og søndager, og at kostnadene på kr 2 millioner pr år dekkes innenfor udisponerte midler fra rammeområde samferdsel. Komiteen forutsetter at helgetilbudet evalueres særskilt i løpet av høsten og at eventuell videreføring eller justeringer vurderes i desember i forbindelse med ruteendring og budsjettbehandling for 2015.

8 Passasjerutvikling linje 465 helg

9

10 Samferdsel, miljø og klimakomiteens vedtak 19.11.2014:
Helgetilbudet med linje 465 Mysen-Rakkestad-Sarpsborg-Skiptvet-Askim legges ned fra 5. januar 2015. Midlene som er avsatt helgetilbudet med linje 465 i budsjettet for 2015 med inntil kr 2 mill, benyttes til å videreføre tilbudet med linje 9 mellom Mysen-Askim-Oslo våren Det fremmes en ny sak våren 2015 for å ivareta et godt pendlertilbud mellom Indre Østfold og Oslo, herunder og vurdere muligheten for å etablere lokale tilbringertilbud til togstasjonene på strekningen når avtalen med Nettbuss går ut 23. juni 2015.

11 Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg

12 Hvor stor av det samlede budsjett for ØKT i praksis går til IØ?

13 Overganger/korrespondanse (Ørje/Trøgstad/NSB)


Laste ned ppt "Tema Rute 465 Mysen-Askim-Sarpsborg"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google