Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Skriftlig eksamen i norsk - 2008. Norskeksamen  Én eksamensdag – både hovedmål og sidemål  Felles karakter i norsk skriftlig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Skriftlig eksamen i norsk - 2008. Norskeksamen  Én eksamensdag – både hovedmål og sidemål  Felles karakter i norsk skriftlig."— Utskrift av presentasjonen:

1 skriftlig eksamen i norsk - 2008

2 Norskeksamen  Én eksamensdag – både hovedmål og sidemål  Felles karakter i norsk skriftlig

3 Samordning  Mellom eksamensfag  Forberedelsestid  Tidsramme på eksamensdagen  Bruk av digitale verktøy  Hjelpemiddel som likner en reell skrivesituasjon

4 Konsekvenser av forandringene  Skriveprosjektet blir borte  Prosessorientert arbeidsmåte kan ikke gjennomføres på eksamensdagen  (jfr. kommunikasjon ikke tillatt)  Bruk av digitale verktøy vil for de fleste elevene lette arbeidet med tekstene  Spesifikke oppgaver kan oppleves som mer rettferdig

5 Praktiske konsekvenser  Elevene må mestre digitale verktøy  Notatark skal ikke leveres inn  Internett er ikke tilgjengelig på eksamensdagen. Elevene får ikke bruke oversettelsesprogram  Digital læringsbok, eget materiale, lærebøker, oppslagsverk og liknende kan være tilgjengelig på eksamensdagen  Elevene må mestre bruk av kilder på en formålstjenlig måte

6 Intensjoner bak ny eksamensutforming  Holde på at elevene skal vise bredden i sin kompetanse gjennom å skrive både saksorienterte og skjønnlitterære tekster (Hvilken tekst som skal skrives på hvilket målføre trekkes hvert år av UDIR)  Lage varierte oppgaver som kan inspirere elevene til skriving  Elevene skal ha nytte av forberedelsestiden (inspirasjon + informasjon)

7 Oppgavene  Ett overordnet tema  Sammensatte tekster  Flere vinklinger  En relativt åpen oppgave i sidemål  Flere oppgaver i hovedmål  Sidemålsteksten skal være av mindre omfang enn hovedmålsteksten (…men begge tekstene må samtidig være så omfattende at det er mulig å si noe om måloppnåelse)

8 Forberedelse og veiledning  God rettleding i forberedelsestiden fra norsklærer er svært viktig for elevene  Hva kan vi lese ut fra nettsidene at vi skal skrive noe om?  Hvilket emne skal eleven fordype seg i?  Hva er viktig å sikre seg av informasjon? Hvordan skal eleven bruke informasjonen?  Hva er det den enkelte eleven må huske på i skrivesituasjonen?  Hvilke hjelpemidler vil være til nytte for eleven på skrivedagen?

9 Forberedelsestid – et forslag ” Elevane skal få rettleiing av læraren.” Vurderingsveiledningen  Bruk tid på å gå gjennom nettsidene sammen med elevene – side for side  Arbeid i grupper med sidene med veiledning fra lærer – idémyldring  Individuelt arbeid med nettsidene  Veiledning i grupper eller enkeltvis

10 Veiledning - enkeltvis eller i gruppe  Avtal en tid med elevene eller sett opp tider på forhand.  Samtale – gjerne med stikkord fra eleven *Hva elevene har jobbet med *Hvordan de har jobbet *Hvordan de har forberedt seg til skrivingen *Hva de skal ha med seg på skrivedagen *Hvordan de vil arbeide på eksamensdagen *Hva de må huske på skrivedagen

11 Vurdering  Kjennetegn på måloppnåing (jfr. veiledning for vurdering)  Helheten i elevens skrivekompetanse skal vurderes (Eksamen i norsk skriftlig)  Behov for tolkingsfellesskap for sensorer til skriftlig eksamen – denne skiller seg fra underveisvurdering og standpunktkarakterer.  Bruk av kilder (nytt kriterium for vurdering)  Tekster som blir avslørt for å ha svært liten grad av egenproduksjon blir satt til laveste karakter

12 Norskeksamen

13 Tips til norsklæreren  Sett deg godt inn i nettsidene før du presenterer disse for elevene  Vær en aktiv samtalepart med elevene i forberedelsestiden  Sett av tid til veiledning med elevene  Gjør elevene godt kjent med ”kjennetegn på måloppnåing” og hvordan kilder kan brukes i en tekst. Bruk eksempler fra elevenes egne tekster  Bruk vurderingsskjemaet aktivt med elevene  Positive holdninger til det som foregår i forberedelsestiden påvirker motivasjonen

14 Tips til administrasjonen ved skolen  Alle norsklærere bør være godt orientert om den nye eksamensformen  Sørg for å frigjøre norsklærere til veiledningen av elevene samme dagen som elevene får tilgang kl. 13. Rektor og norsklærerne får tilgang til Internett-siden kl. 9  Klargjør gjerne maskiner slik at elevene kan begynne raskt med oppgavene  Tilgang til datamaskin på skolen etter skoletid etter opplysning om eksamen – for de av elevene som ikke har Internett hjemme


Laste ned ppt "Skriftlig eksamen i norsk - 2008. Norskeksamen  Én eksamensdag – både hovedmål og sidemål  Felles karakter i norsk skriftlig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google