Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

OPPSUMMERING EKSAMEN 2013 EKSAMEN VÅREN 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "OPPSUMMERING EKSAMEN 2013 EKSAMEN VÅREN 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 OPPSUMMERING EKSAMEN 2013 EKSAMEN VÅREN 2014

2 NYTT: Fra våren 2014 skal elever, voksne deltakere og privatister i grunnskolen ha samme eksamen i norsk, samisk, engelsk og matematikk Fra og med høsten 2014 vil det ikke bli tilbud om egen høsteksamen for voksne. VO-sentrene må foreslå fagpersoner og melde på kandidater under grunnskolen i PAS. Forberedelsestiden er kun en dag, materiellet frigjøres kl for elever og lærere, dagen skal være en veiledningsdag. Eksamensveiledningen, skal gjøres kjent for elever og foreldre

3 PAS Sensorer, skoler og Fylkesmennene er fornøyd med PAS som arbeidsredskap. Det arbeides med en ny versjon av programmet, planen er å ta det i bruk våren 2015 Det er kommunens/skolens ansvar å: Avklare hvem skal ha roller i PAS og hvilke roller? Endre personopplysninger skolen/lærerens ansvar.

4 Elektroniske besvarelser 2013
Engelsk: Alle skolene som hadde elever oppe i engelsk leverte elektroniske besvarelser Norsk: Av 28 skoler som hadde elever oppe i norsk var det 1 skole som ikke leverte elektronisk

5 Klager på eksamenskarakteren 2013
Matematikk: 25 klager Engelsk: 8 klager Norsk: NORSK HOVEDMÅL – 12 klager NORSK SIDEMÅL – 4 klager FRITATT FOR SIDEMÅL – 0 klager

6 Sensorskolering Hedmark og Oppland har sensorskolering mellom forhåndssensuren og fellessensuren, med oppmenn/varaoppmenn som faglig ansvarlige, i år 4. juni på Hafjell Fagdagene på høsten: Veldig gode tilbakemeldinger fra deltakerne, et tiltak vi kommer til å fortsette med og som vi ser på som rekruttering til sensorarbeid

7 EKSAMEN 2014 - TIDSPLAN Innen 1. mars :
Foreslå fagpersoner: Oppmuntre lærere til å ta på seg sensoroppdrag, se på det som kompetanseheving for lærerne Legge forholdene til rette for lærere som ønsker å være sensor - organisering Foreslå fagpersonene i PAS

8 Påmelding til eksamen:
Hvilke(t) fag trekkes og hvorfor Trenger noen elever spesiell type oppgaver, CD eller lignende? Elever med tilrettelagt eksamen - enkeltvedtak Påmeldinger registreres direkte i PAS – den enkelte elev knyttes til fagkoden han/hun skal avlegge eksamen i

9 Mars/april Fylkesmannen: Oppnevner sensorer ut fra forslag fra skolene
Setter sammen sensorgrupper på 4 Kriterier: Alle skolene bør ha med minst en sensor Kjønnsfordeling Erfarne og nye sensorer Skolene og sensorene vil finne informasjonen om hvilke sensorer som skal sensurere hvilke skoler i PAS etter påske

10 MAI Før eksamen må skolene sjekke: Er det datatekniske i orden?
Er forholdene lagt til rette for eksamensavviklingen? Forberedelsestid – organisering Hva gjør elever som ikke har eksamen? Er det noe vi bør gjøre annerledes enn i fjor? Er alt riktig registrert i PAS? Eks.: riktig kode i norsk/fritak for sidemål – NOR1415

11 Eksamensdatoer: Torsdag 15. mai: Opplysning om trekkfag kl mai: Engelsk: Tilgang til forberedelsesmateriell for elever og lærere kl Matematikk: Eksamen 20. mai: Engelsk: Eksamen 21. mai: Norsk: Tilgang til forberedelsesmateriell for elever og lærere kl mai: Norsk hovedmål 23. mai: Norsk sidemål 27. og 28. mai: Forhåndssensur norsk, engelsk og matematikk

12 Etter eksamen: Viktig at skolene sjekker at hele besvarelsen til elevene videresendes/ligger i PAS Vi anbefaler at papirbesvarelser sendes som ekspress over natten – noe dyrere enn rekommandert, men tar kortere tid. Ta evt. kontakt med sensor for å avtale andre løsninger. Dette vil første og fremst gjelde matematikkbesvarelser.

13 Juni: . Sensorskolering 4. juni - Hafjell
Fylkesmannen gjennomfører fellessensuren for grunnskolen 16. og 17. juni på Radisson Blu, Lillehammer hotell Eksamensresultatet registreres direkte i PAS Skolene kan hente resultatene etter at fellessensuren er avsluttet, ca. kl .

14 Siste halvdel av juni: Klagebehandling Skolene:
Har vi mottatt noen klager på karakterene – elevene har 10 dagers klagefrist, er det behov for å involvere faglærer? Sende klagene til ”riktig” fylkesmannsembetet Er følgebrev til klagen riktig fylt ut – finnes i PAS, gjelder spesielt matematikk Hva skal følge med klagen? Besvarelsen, følgebrevet, ikke noe annet Husk at klagen skal registreres i PAS

15 Begynnelsen av juli: Fylkesmannen:
Gjennomfører klagesensuren og registrerer resultatet av klagebehandlingen i PAS Returnerer besvarelsen til skolene. Begrunnelsene er tilgjengelige i PAS Sender resultat av klagebehandlingen til fylkeskommunene Skolene: Noen må være tilstede på skolen for å hente fram resultatet av klagebehandlingen Informere eleven om resultatet

16 FØLG MED PÅ NETTSIDENE TIL UTDANNINGSDIREKTORATET
LES BRUKERVEILEDNINGER I PAS OPPDATER PERSONOPPLYSNINGENE I PAS BRUK TJENESTEVEI OPPDATER NASJONALT SKOLEREGISTER


Laste ned ppt "OPPSUMMERING EKSAMEN 2013 EKSAMEN VÅREN 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google